وحدت حوزه و دانشگاه یعنی حرکت پابه پای علم و دین .روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
هفته پژوهش بر پژوهشگران، دانش پژوهان، نوآوران، دانشجویان، فرهیختگان و استادان دانشگاه گرامی باد. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
طرح پایش ، نقشه راه در راستای حل مشکلات صنعت و جامعه است
جهت دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید
دسترسی سریع