.::.اطلاعات تماس.::.

اطلاعات تماس با دانشگاه آزاداسلامی زنجان

تاریخ: 2013/24/12 - 07:42


آدرس:
زنجان- خیابان معلم- خیابان شهید منصوری
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد زنجان
کدپستی: 58145-45156

تلفن: 7-33421001-024