.::.کتابخانه دیجیتال راه اندازی شد..::.

جهت ثبت نام در کتابخانه دیجیتالی ........

تاریخ: 2014/04/03 - 17:09


جهت ثبت نام در کتابخانه دیجیتالی روی لینک "راهنمای عضویت در کتابخانه دیجیتالی " کلیک نمایید.

سپس ثبت نام نموده و بعد از ثبت نام اساتید گرامی " شماره پرسنلی " ودانشجویان محترم " شماره دانشجویی " خود را به  DIJITAL1390@gmail.com ایمیل  نمایید تا تایید شود.