.::.لیست دانشگاههای آزاد اسلامی.::.

لیست دانشگاههای آزاد اسلامی

تاریخ: 2015/26/08 - 10:54


 

لیست دانشگاههای آزاد اسلامی کشور

 

1

     دانشگاه آزاد اسلامى پرند

2

      دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

3

     دانشگاه آزاد اسلامی آستارا

4

     دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر

5

     دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی

6

     دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه

7

     دانشگاه آزاد اسلامی ابهر

8

     دانشگاه آزاد اسلامی اراک

9

     دانشگاه آزاد اسلامی اردستان

10

     دانشگاه آزاد اسلامی اردکان

11

     دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان

12

     دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

13

     دانشگاه آزاد اسلامی استهبان

14

     دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

15

     دانشگاه آزاد اسلامی اقلید

16

     دانشگاه آزاد اسلامی امارات متحده عربی

17

     دانشگاه آزاد اسلامی اندیمشک

18

     دانشگاه آزاد اسلامی اهر

19

     دانشگاه آزاد اسلامی ایذه

20

     دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

21

     دانشگاه آزاد اسلامی بابل

22

     دانشگاه آزاد اسلامی بافت

23

     دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

24

     دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر

25

     دانشگاه آزاد اسلامی بناب

26

     دانشگاه آزاد اسلامی آباده

27

     دانشگاه آزاد اسلامی بندر لنگه

28

     دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس

29

     دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

30

     دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

31

     دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان

32

     دانشگاه آزاد اسلامی بوکان

33

   دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر

34

     دانشگاه آزاد اسلامی آباد مغان

35

     دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان

36

     دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

37

     دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام

38

     دانشگاه آزاد اسلامی تفت

39

     دانشگاه آزاد اسلامی تفرش

40

     دانشگاه آزاد اسلامی تهران پزشکی

41

     دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

42

     دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

43

     دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق

44

     دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

45

     دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت

46

     دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

47

     دانشگاه آزاد اسلامى

48

     دانشگاه آزاد اسلامی خدابنده

49

     دانشگاه آزاد اسلامی خمین

50

     دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

51

     دانشگاه آزاد اسلامی خوی

52

     دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

53

     دانشگاه آزاد اسلامی دزفول

54

     دانشگاه آزاد اسلامی دندانپزشکی

55

     دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد

56

     دانشگاه آزاد اسلامی رشت

57

     دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

58

     دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

59

     دانشگاه آزاد اسلامی زابل

60

     دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

61

     دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

62

     دانشگاه آزاد اسلامی ساری

63

     دانشگاه آزاد اسلامی ساوه

64

     دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

65

     دانشگاه آزاد اسلامی سقز

66

     دانشگاه آزاد اسلامی سروستان

67

     دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

68

     دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

69

     دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه

70

     دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

71

     دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

72

     دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر

73

     دانشگاه آزاد اسلامی شهرری

74

     دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

75

     دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

76

     دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی

77

     دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس

78

     دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

79

     دانشگاه آزاد اسلامی شیروان

80

     دانشگاه آزاد اسلامی طبس

81

     دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات فارس

82

     دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

83

     دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی

84

     دانشگاه آزاد اسلامی علی ابادکتول

85

     دانشگاه آزاد اسلامی فراهان

86

     دانشگاه آزاد اسلامی فردوس

87

     دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان

88

     دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد

89

     دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه

90

     دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

91

     دانشگاه آزاد اسلامی قوچان

92

     دانشگاه آزاد اسلامی کرج

93

     دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

94

     دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

95

     دانشگاه آزاد اسلامی گچساران

96

     دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

97

     دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار

98

     دانشگاه آزاد اسلامی لارستان

99

     دانشگاه آزاد اسلامی لامرد

100

     دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

101

     دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر

102

     دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه

103

     دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجازی

104

     دانشگاه آزاد اسلامی مراغه

105

     دانشگاه آزاد اسلامی مرند

106

     دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

107

     دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

108

     دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

109

     دانشگاه آزاد اسلامی ملایر

110

     دانشگاه آزاد اسلامی مسجد سلیمان

111

     دانشگاه آزاد اسلامی میاندواب

112

     دانشگاه آزاد اسلامی میانه

113

     دانشگاه آزاد اسلامی نایین

114

     دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

115

     دانشگاه آزاد اسلامی نطنز

116

     دانشگاه آزاد اسلامی نکا

117

     دانشگاه آزاد اسلامی نی ریز

118

     دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور

119

     دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا

120

     دانشگاه آزاد اسلامی همدان

121

     دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج