.::.رزرو سالن همایش یا کنفرانس.::.

رزرو سالن همایش یا کنفرانس

تاریخ: 1395/09/11 - 22:19


مراحل رزرو سالن های همایش و کنفرانس

1- درخواست کتبی به ریاست دانشگاه

2- تهیه فرم سالن و اخذ مجوز های لازمه از لینک زیر

فرم سالن

3- تکمیل فرم سالن و تحویل آن به مسئول آمفی تئاتر

 

ظرفیت سالن های دانشگاه

1- سالن همایش علامه طباطبائی 520 نفر

2- سالن کنفرانس علامه طباطبائی 36 نفر

3- سالن همایش سهروردی 200 نفر