.::.تقويم ثبت نام نیمسال اول 97-96 دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان.::.

تقويم ثبت نام نیمسال اول 97-96 دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

تاریخ: 1396/06/05 - 09:13


 تقويم ثبت نام نیمسال اول 97-96  دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

 

1-     برنامه ثبت نام (به صورت اينترنتي):

ورودی

تاريخ

روز

ساعات ثبت نام

ورودي 92 و ما قبل

12/6/96

يكشنبه

از ساعت 00:01 بامداد تا ساعت 24  همان روز

ورودي 93

13/6/96

دوشنبه

ورودي 94

14/6/96

سه شنبه

ورودي 95

15/6/96

چهارشنبه

تمام ورودی‌ها

16/6/96

17/6/96

پنج‌شنبه

جمعه

 

*ثبت نام از ورودی های جدید پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان جدید توسط مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی انجام خواهد شد.

2-    شروع و پایان کلاس‌ها: شروع کلاس‌ها روزشنبه 25/6/96 و پایان آن روزپنج‌شنبه 14/10/96خواهد بود.

3-    برنامه حذف و اضافه (بصورت اينترنتي):از روزدوشنبه 10/7/96 تاجمعه14/7/96 طبق جدول ذیل می باشد.

ورودی

تاريخ

روز

ساعات ثبت نام

ورودي 93 و ما قبل

10/7/96

دوشنبه

از ساعت 00:01 بامداد تا ساعت 24  همان روز

ورودي 94

11/7/96

سه شنبه

ورودي 95

12/7/96

چهارشنبه

ورودي 96

13/7/96

پنج شنبه

تمام ورودی‌ها

14/7/96

جمعه

 

 

 

 

 

 

4-     برنامه امتحانات:   از روز شنبه 16/10/96 لغایت جمعه29/10/96به مدت 14 روز طبق جدول ذیل:

 

رديف

روز

تاريخ

ردیف

روز

تاریخ

1

شنبه

16/10/96

8

شنبه

23/10/96

2

یک شنبه

17/10/96

9

یک شنبه

24/10/96

3

دوشنبه

18/10/96

10

دوشنبه

25/10/96

4

سه  شنبه

19/10/96

11

سه  شنبه

26/10/96

5

چهار شنبه

20/10/96

12

چهار شنبه

27/10/96

6

پنج شنبه

21/10/96

13

پنج شنبه

28/10/96

7

جمعه

22/10/96

14

جمعه

29/10/96