.::.برنامه ثبت نام ترم تابستان.::.

برنامه ثبت نام ترم تابستان

تاریخ: 2018/05/07 - 00:09


برنامه ثبت نام ( بصورت اينترنتي ): از روز شنبه 97/4/16 تا روز پنجشنبه 97/4/21 ( کليه وروديها)

برنامه حذف و اضافه ( اينترنتي ): شنبه 97/4/23

شروع و پايان کلاسها : شروع کلاسها از روز يکشنبه 97/4/24 و پايان کلاس ها روز پنجشنبه 97/6/1