.::.تقويم ثبت نام نيمسال اول 98-97.::.

تقويم ثبت نام نيمسال اول 98-97

تاریخ: 2018/04/09 - 09:47


 

ب- تقويم ثبت نام نیمسال اول 98-97  دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

 

1-     برنامه ثبت نام (به صورت اينترنتي):

ورودی

تاريخ

روز

ساعات ثبت نام

ورودي 93 و ما قبل

10/6/97

شنبه

از ساعت 00:01 بامداد تا ساعت 24  همان روز

ورودي 94

11/6/97

يكشنبه

ورودي 95

12/6/97

دوشنبه

ورودي 96

13/6/97

سه شنبه

تمام ورودی‌ها

14/6/97

15/6/97

16/6/97

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

 

*ثبت نام از ورودی های جدید پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان جدید توسط مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی انجام خواهد شد. (زمان ثبت نام از روز شنبه 17/6/97 لغايت روزچهارشنبه 21/6/97)

2-    شروع و پایان کلاس‌ها: شروع کلاس‌ها روزيكشنبه 25/6/97 و پایان آن روزپنج‌شنبه 13/10/97خواهد بود.

3-    برنامه حذف و اضافه(بصورت اينترنتي):از روز يكشنبه7/7/97 تاپنج شنبه12/7/97طبق جدول ذیل می باشد.

ورودی

تاريخ

روز

ساعات ثبت نام

ورودي 93 و ما قبل

7/7/97

شنبه

 

ورودي 94

8/7/97

يكشنبه

ورودي 95

9/7/97

دوشنبه

ورودي 96

10/7/97

سه شنبه

ورودي 97

11/7/97

چهارشنبه

تمام ورودی‌ها

12/7/97

پنج شنبه

 

 

 

 

4-     برنامه امتحانات:   از روز شنبه 15/10/96 لغایت پنج شنبه27/10/96به مدت 13 روز طبق جدول ذیل:

رديف

روز

تاريخ

ردیف

روز

تاریخ

1

شنبه

15/10/97

8

شنبه

22/10/97

2

یک شنبه

16/10/97

9

یک شنبه

23/10/97

3

دوشنبه

17/10/97

10

دوشنبه

24/10/97

4

سه  شنبه

18/10/97

11

سه  شنبه

25/10/97

5

چهار شنبه

19/10/97

12

چهار شنبه

26/10/97

6

پنج شنبه

20/10/97

13

پنج شنبه

27/10/97

7

جمعه

21/10/97