دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

وحید محبوب کنارسری

اطلاعات تماس
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده فنی مهندسی
گروه نقشه برداری
درباره
وحید محبوب دوره دکترا و ارشد در دانشگاع تهران بوده است و بالغ بر ۱۸ مقاله نمایه شده درISI را به چاپ رساند و دو بار کاندیدای پژوهشگر جوان سال از سوی موسسه IAG شده است بر اساس google scholar تعداد رفرنس دهی وی به ۵۰۰ در سال 2019 رسیده است و h index او ۱۱ می باشد وی هم اکنون عضو استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان می باشد
آخرین به روزرسانی: 1409/12/15

1.

Ph.D


GEODESY, University of Tehran, تهران, ایران,
2.

M.S


نقشه برداری, University of Tehran, تهران, ایران,

B.Sc

1.

تئوری خطاها


B.Sc.
2.

فیزیکال ژئودزی


B.Sc.
3.

ژئودزی


B.Sc.
4.

ژئودزی ماهواره ای


B.Sc.
5.

ژئودتیک


B.Sc.
6.

سرشکنی


B.Sc.

Farsi

1.

کتاب جامع فتوگرامتری


Authors: ابراهیم زاده محبوب شهریسوندco author,
Publisher: عصر زندگی, 1395, Original
2.

تئوری مشاهدات


Authors: وحید محبوب سمیه ابراهیم زادهco author,
Publisher: عصر زندگی, Original

مقالات

English

1.

On general constrained extended Kalman filter formulated by condition equations: three algorithms


Authors: V. Mahboub, N. Fatholahi & H. A. Aghaei
Survey Review,
2.

On robust constrained Kalman filter for dynamic errors-in-variables model


Authors: Vahid Mahboub, Somayeh Ebrahimzadeh, Mohammad Saadatseresht & Mehran Faramarzi
Survey Review, Year. 2018,
3.

An improved RUSLE/SDR model for the evaluation of soil erosion


Authors: Somayeh Ebrahimzadeh1 · Mahdi Motagh2,3 · Vahid Mahboub4 · Farshad Mirdar Harijani5
Environmental Earth Sciences, Year. 2018,
4.

A Constrained Total Extended Kalman Filter for Integrated Navigation


Authors: Vahid Mahboub and Dorsa Mohammadi
THE JOURNAL OF NAVIGATION, Year. 2018,
5.

A solution to dynamic errors-in-variables within system equations


Authors: Vahid MahboubMohammad SaadatsereshtEmail authorAlireza A. Ardalan
Acta Geodaetica et Geophysica, Year. 2017,
6.

On constrained integrated total Kalman filter for integrated direct geo-referencing


Authors: Vahid Mahboub, Mohammad Saadatseresht & Alireza A. Ardalan
Survey Review, Year. 2017,
7.

A general weighted total Kalman filter with numerical evaluation


Authors: Vahid Mahboub Saadatseresht Ardalan
studia geodetica et geophysica, Year. 2016,
8.

Discussion of improving weighted total least squares by Tong et al


Authors: Vahid Mahboub
Journal of Surveying engineering, Year. 2013,
9.

modifying Cadzow algorithm to generate optimal tls solution for structured EIV model of a similarity transformation


Authors: Schaffrin Neitzel Uzun Mahboub
journal of geodetic science, Year. 2012,
10.

A weighted least-squares solution to a 3-D symmetrical similarity transformation without linearization


Authors: Vahid Mahboub
Studia Geophysica et Geodetica, Year. 2016,
11.

Adjustment of nontypical errors in variables models


Authors: Vahid Mahboub Ardalan Ebrahimzadeh
Acta Geophysica et Geodetica, Year. 2015,
12.

Variance compoment estimation in errors in variables models and a rigorous total least squares approach


Authors: Vahid Mahboub
Studia Geophysica et Geodetica, Year. 2014,
13.

Iteratively reweighted total least squares a robust estimation in errors in variables models


Authors: Vahid Mahboub Amirisimkooei Sharifi
Survey Review, Year. 2013,
14.

On weighted total least squares with linear and quadratic constraints


Authors: Vahid Mahboub M.Sharifi
Journal of Geodesy, Year. 2013,
15.

On weighted total least squares for geodetic transformation


Authors: Vahid Mahboub
Journal of Geodesy, Year. 2012,
1.

Survey Review


2019- Editorial Board Member,
2.

studia geophysica et geodetica


داور,
3.

Survey Review


داور,
4.

Journalvof Navigation


داور,
5.

Journal of Geodesy


داور,
1. توسعه روابط ریاضی برای علوم ماهواره ای و کاربردی
Top