دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

مهدی اسدی

اطلاعات تماس
تلفن: 00982433421001
فکس: 00982433420030
آدرس: Department of Mathematics, Zanjan Branch, Islamic Azad University
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم پایه وپزشکی
1
درباره
my weblog: http://masadi7.blogsky.com