دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

وحید حسینی تودشکی

اطلاعات تماس
تلفن: 09126612989
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده فنی مهندسی
1
درباره
آخرین به روزرسانی: 2031/06/03

1.

Ph.D


زمین شناسی ساختمانی (تکتونیک), علوم تحقیقات, تهران, ایران, 1389
Thesis Title:تکتونیک فعال رودخانه قزل اوزن
Supervisor:دکتر مهران آرین و دکتر محسن پورکرمانی
2.

M.S


زمین شناسی ساختمانی (تکتونیک), تربیت مدرس, تهران, ایران, 1375
Thesis Title:تحلیل ساختاری ناحیه معدن سرب و نقره راونج دلیجان
Supervisor:دکتر محمد رضا عباسی
3.

B.Sc


زمین شناسی, اصفهان, اصفهان, ایران, 1370
1.

انگلیسی


صحبت: Poor, خواندن: Good, نوشتن: Good
1.

فارغ التحصیل ممتاز مقطع دکتری


معدل: 19/38

B.Sc

1.

تحقیقات محلی


1400 دانشگاه آزاد اسلامی زنجان,B.Sc.
2.

ایمنی در کارگاه


1398 دانشگاه آزاد اسلامی زنجان,B.Sc.
3.

اجرای سازه های بتنی


1398-تاکنون دانشگاه آزاد اسلامی زنجان,B.Sc.
4.

انرژی و توسعه پایدار


1398 دانشگاه آزاد اسلامی زنجان,B.Sc.
5.

روش اجرای ساختمان


1397-تاکنون دانشگاه آزاد اسلامی زنجان,B.Sc.
6.

خرابی ها و دوام بتن


1397-تاکنون دانشگاه آزاد اسلامی زنجان,B.Sc.
7.

مصالح ساختمانی


1396-تاکنون دانشگاه آزاد اسلامی زنجان,B.Sc.
8.

مصالح ساختمانی و آزمایشگاه


1376-تاکنون دانشگاه آزاد زنجان و دانشگاه آزا,B.Sc.
9.

زمین شناسی مهندسی


1376-1397 دانشگاه آزاد زنجان و دانشگاه آزا,B.Sc.
10.

برداشت زمین شناسی


1390-1396 علوم تحقیقات تهران,B.Sc.
11.

تکنولوژی مصالح ساختمان


1391-1395 دانشگاه آزاد زنجان و دانشگاه آزا,B.Sc.
12.

سنگ شناسی


1376-1385 دانشگاه آزاد زنجان و علوم تحقیقا,B.Sc.
13.

متره و برآورد


1396-تاکنون دانشگاه آزاد زنجان,B.Sc.
14.

مدیریت تشکیلات کارگاهی


1395-تاکنون دانشگاه آزاد زنجان,B.Sc.
15.

تونل سازی


1391-تاکنون دانشگاه آزاد زنجان,B.Sc.
16.

زمین شناسی ساختمانی


1394-1396 علوم تحقیقات تهران,B.Sc.
17.

زمین شناسی مهندسی و ژئومورفولوژی


1392-1395 دانشگاه آزاد زنجان و دانشگاه آزا,B.Sc.
18.

مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن


1394-1394 دانشگاه آزاد زنجان,B.Sc.
19.

آبهای زیرزمینی


1379-1385 دانشگاه آزاد زنجان ,B.Sc.
20.

آزمایشگاه چینه شناسی و فسیل شناسی


1391-1394 دانشگاه آزاد زنجان,B.Sc.
21.

چینه شناسی و فسیل شناسی


1391-1394 دانشگاه آزاد زنجان,B.Sc.
22.

آزمایشگاه بلورشناسی و کانی شناسی


1390-1394 دانشگاه آزاد زنجان,B.Sc.
23.

بلور شناسی و کانی شناسی


1379-1384 دانشگاه آزاد زنجان,B.Sc.

-

1.

اصول سرپرستی


1399 دانشکده سما زنجان,-.
2.

تجهیز و راه اندازی کارگاه


1398-تاکنون دانشکده سما زنجان,-.
3.

زمین شناسی و مصالح ساختمانی


1376-1394 دانشگاه آزاد زنجان و دانشگاه آزا,-.
4.

تکنولوژی بتن


1394-1394 دانشگاه آزاد قزوین,-.
5.

زمین شناسی کاربردی


1378-1396 دانشگاه آزاد زنجان و دانشگاه آزا,-.
6.

آزمایشگاه زمین شناسی عمومی 2


1377-1394 دانشگاه آزاد زنجان,-.
7.

زمین شناسی عمومی 2


1377-1394 دانشگاه آزاد زنجان,-.
8.

آزمایشگاه زمین شناسی عمومی 1


1376-1394 دانشگاه آزاد زنجان,-.
9.

زمین شناسی عمومی 1


1376-1384 دانشگاه آزاد زنجان,-.

M.S

1.

مدیریت نگهداری تونل


1393-1395 دانشگاه آزاد زنجان,M.S.
2.

زمین شناسی مهندسی پیشرفته


1390-1394 دانشگاه آزاد زنجان,M.S.
3.

طراحی تونل و فضاهای زیرزمینی


1391-1395 دانشگاه آزاد زنجان,M.S.
4.

مکانیک سنگ


1390-1394 دانشگاه آزاد زنجان ,M.S.
5.

سمینار


1391-1394 دانشگاه آزاد زنجان,M.S.
6.

زمین شناسی ساختمانی پیشرفته


1391-1394 علوم تحقیقات تهران,M.S.

Ph.D

1.

مکانیک سنگ پیشرفته


1394-1394 دانشگاه آزاد قزوین,Ph.D.
1.

تحليل عددي اثر فواصل لغزش در پوشش نگهدارنده تونل ها


Status: Completed, Executers: وحید حسینی تودشکی, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, 1392-1393
2.

بررسي تاثير عدم قطعيت پارامترهاي ژئومکانيکي توده سنگ در پايداري زون گسلي تونل ذاکر با استفاده از روش احتمالاتي نقطه اي ((PEM


Status: Completed, Executers: وحید حسینی تودشکی, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, 1392-1392
3.

تحليل پايداري دامنه هاي سنگي موجود در مسير جاده تهم – چورزق در استان زنجان


Status: Completed, Executers: وحید حسینی تودشکی, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, 1391-1392
4.

شناسايي رابطه زمين منظرها با ساختارهاي فعال در شمال غرب کشور


Status: Completed, Executers: وحید حسینی تودشکی, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, 1390-1391
5.

شناسايي ساختارهاي زيرسطحي فعال در حوضه رودخانه قزل اوزن


Status: Completed, Executers: وحید حسینی تودشکی, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, 1389-1390
6.

شناسايي اثرات تکتونيک فعال رودخانه قزل اوزن از صلوات آباد تا ابراهيم آباد


Status: Completed, Executers: وحید حسینی تودشکی, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, 1388-1389
7.

تحليل سيستم زهکشي رودخانه قزل اوزن


Status: Completed, Executers: وحید حسینی تودشکی, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, 1387-1388
8.

آناليز مورفوتکتونيکي منطقه گسلي شمال آب بر


Status: Completed, Executers: وحید حسینی تودشکی, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, 1385-1386
9.

ارزيابي تکتونيک فعال منطقه زنجان با استفاده از شاخص شيب آبراهه ه


Status: Completed, Executers: وحید حسینی تودشکی, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, 1384-1385

راهنما

1.

بررسی عملکرد دیافراگم میانی در روش تونل ‌سازی اتریشی در خاکهای لایه بندی شده به روش عددی سه بعدی


هادی عزیزیان,
M.S, ژئوتکنیک, 1400/6/27
2.

تحلیل و بررسی رفتار گودبرداریهای عمیق پایدار شده به روش نیلینگ با زاویا، تعداد و فاصلههای مختلف تحت اثر بار انفجار


آیدین امیرمقدمی,
M.S, ژئوتکنیک, 1400/6/25
3.

تحلیل عددی فاصله بندی لوله های فورپولینگ دارای قطر و ضخامت مختلف در حفاری تونل ها


پویا کلانترپور,
M.S, ژئوتکنیک, 1400/6/20
4.

تحلیل عددی اثر نقاط لولا در پوشش نگهدارنده تونل های نعل اسبی


بهرام امینی,
M.S, ژئوتکنیک, 99/8/10
5.

بررسی عددی ارتباط بین تغییر شکل قائم تاج تونل و نشست سطح زمین


سیدمحمد حسینی راد,
M.S, ژئوتکنیک, 99/8/10
6.

بررسی پارامترهای مقاومتی خاک های ماسه ای تثبیت شده با نانورس


محسن قربانی,
M.S, ژئوتکنیک, 99/8/10
7.

بررسی اثر تنش قفل شده در سنگ ها بر پوشش نگهدارنده تونل ها


سید وهاب حسینی,
M.S, ژئوتکنیک, 97/12/10
8.

ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های ساخته شده از پروفیل های کامپوزیت


محمدرضا فلاحتی,
M.S, سازه, 98/10/29
9.

ارزیابی تاثیر اسید پراکسید یا کبالت در فرآیند گیرش و مشخصات مکانیکی بتنهای پلیمری حاوی پلیمر پلی استر


محمد عیوض پو ر,
M.S, سازه, 98/10/15
10.

بررسی اثر پارامترهای هندسی تونل ها بر پتانسیل مچاله شوندگی سنگ ها


عادل محبی,
M.S, ژئوتکنیک, 98/10/29
11.

بررسی تاثیر تنش برجا بر روی پایداری بلوک های سنگی در تونل ها ( مطالعه موردی: تونل های راه آهن قزوین - رشت )


رسول بیگ محمدی,
M.S, ژئوتکنیک, 98/10/29
12.

شناسایی گسلهاي پنهان در حوزه نفتی گچساران


عباس اسدي پور,
M.S, اکتشاف نفت, 97/10/25
13.

بررسی تاثیر الگوی درزه ها وشاخص مقاومت زمین شناسی (GSI)به حرکت سیال درسنگهای مخزن


فرشاد ابوالحسنی,
M.S, اکتشاف نفت, 97/06/22
14.

بررسی تاثیر ضریب ko درحرکت سیال درسنگهای مخزن


ابراهیم پناهی,
M.S, اکتشاف نفت, 97/06/22
15.

تحلیل سه بعدی پاسخ سطح زمین در اثر اجرای شاتکریت کف در تونل های حفاری شده به روش نیمه بالایی با پله های کوتاه


علی رستم خانی,
M.S, ژئوتکنیک, 97/06/20
16.

اندرکنش لرزه ای تونل های پوشش دار در اثر گسل های تراستی


سید بهنام موسوی,
M.S, ژئوتکنیک, 97/06/29
17.

بررسی عددی تاثیر پرشدگی درزه ها بر روی پایداری بلوک های سنگی در سقف و دیواره تونل ها (مطالعه موردی: تونل همرو)


رضا عباسی,
M.S, ژئوتکنیک, 97/06/20
18.

بررسی اثر نا همسانی تنش ناشی از کارستی شدن آهک بر فاکتور کاهش مقاومت دامنه ها


سید حسین شفیعی,
M.S, ژئوتکنیک, 97/11/1
19.

بررسی تأثیر آنیزوتروپی شاتکریت مسلح بر پایداری تونل های حفاری شده به روش اتریشی


سعید ملایی پاشاکی,
M.S, ژئوتکنیک, 1396
20.

بررسی اندرکنش تونل‌های دوقلوی نعل اسبی حفاری شده به روش‌های ناتم با سازه‌های سطحی


مصطفی طبیانی,
M.S, ژئوتکنیک, 1396
21.

بررسی تاثیر المان های بتنی با قابلیت تغییر شکل بالا بر روی اندرکنش شاتکریت با فضای پیرامون تونل


محمد صادقی دهبنه ,
M.S, ژئوتکنیک, 1396
22.

ارزیابی سبک های مختلف حفاری سینه کار تونلها به روش اتریشی و تأثیر آن برمیزان نشست سطح زمین


امیر محرم زاده,
M.S, ژئوتکنیک, 1396
23.

بهینه سازی هندسه هسته حفاری تونل های نعل اسبی در زمین های نرم


محمدحسین مسلمیون,
M.S, ژئوتکنیک, 1396
24.

بررسی تأثیر جهت یابی فولیاسیون بر میزان جابجایی تونل های حفاری شده در سنگ های دگرگونی


محمد گرجی,
M.S, ژئوتکنیک, 1396
25.

بررسی رفتار سه بعدي تنش و تغییرمکان سطح زمین در اثر حفاري تونل در زیر پی هاي شمعی


پوریا حسین پور,
M.S, ژئوتکنیک, 1396
26.

بررسی اثر فشار آب منفذی بر نیروی محوری راکبولت های موجود در دامنه های سنگی


معین صلواتی,
M.S, ژئوتکنیک, 1396
27.

بررسی پارامترهای هندسی مقطع تونل بر رفتار تغییر مکان سینه کار تونل‌ها


مجید حیدری,
M.S, ژئوتکنیک, 1396
28.

بررسی تاثیر گرادیان هیدرولیکی آبهای زیرزمینی بر نیروهای حاصل در پوشش نگهدارنده تونل­ها


سارنگ جابری,
M.S, ژئوتکنیک, 1396
29.

بررسی ایمنی سازه های زیرزمینی در انواع خاک ها در برابر امواج ناشی از انفجار سطحی


پرهام مهدی پور قزوینی,
M.S, ژئوتکنیک, 1396
30.

بهینه سازی پارامترهای ژئوتکنیکی و کنترل طراحی سیستم نگهداری تونل براساس نتایج ابزار دقیق (آنالیز برگشتی)


امیر علمداریان,
M.S, ژئوتکنیک, 1396
31.

بررسی تاثیر مغناطیسی شدن آب بر پارامتر‎های مقاومتی خاک‎های رسی در آزمایش سه محوری


نادر جاوید,
M.S, ژئوتکنیک, 1396
32.

مطالعه مقایسه ای بین سطح گسیختگی حاصل از روش تعادل حدی و روشهای عددی در دامنه ها


پرویز تاران,
M.S, ژئوتکنیک, 1395
33.

بررسی اندرکنش راکبولت های تزریق شده در سنگ های درزه دار به روش عددی


سعید ملازینلی,
M.S, ژئوتکنیک, 1395
34.

تحليل عددي اثر غير همزماني حفاري دو تونل مجاور هم بر ميزان نشست و تنش ناشي از آن


احسان خان احمدلو,
M.S, ژئوتکنیک, 1395
35.

بررسی تاثیر آزاد سازی تنش حاصل از حفاری تونل ها در دامنه ها بر روی نیروی محوری راکبولت ها


فرزاد نوروزی,
M.S, ژئوتکنیک, 1395
36.

بررسی تأثیر شتاب زمین لرزه بر نیروی محوری راک بولت های نصب شده در تونل هایی با عمق های متفاوت


سعید مجتبی زاده حسنلوئی,
M.S, ژئوتکنیک, 1395
37.

بررسی تأثیرفشار سیستم نگهدارنده در پایداری گوه های سنگی مطالعه موردی : تونل ذاکر – سرخه دیزج


مهدی آقازاده خراسانلو,
M.S, ژئوتکنیک, 1395
38.

بررسی اثر آزاد شدن تنش در تونل ها بر پوشش نگه دارنده ی تونل های مجاور


فرزاد فهری,
M.S, ژئوتکنیک, 1395
39.

بررسی تاثیر پیش تنیدگی انکرها بر پوشش نگهدارنده تونلهای مترو در حفاری شهری


محمد امین بوریایی,
M.S, ژئوتکنیک, 1394
40.

تحلیل عددی زمان گیرش بتن شاتکریت بر مقاومت جداره تونل


سعید قر ه داغی,
M.S, ژئوتکنیک, 1394
41.

بررسی تاثیر پارامترهای ژئومکانیکی خاک در پاسخ لرزه ای پوشش نگهدارنده تونل ها


بهارک نقدیان,
M.S, ژئوتکنیک, 1395
42.

تاثیر کارستی شدن سنگ های آهکی بر پوشش های نگهدارنده ی تونل در طول زمان


اشکان رحمانی ,
M.S, ژئوتکنیک, 1394
43.

بهینه سازی هندسه شیروانیهای سنگی به کمک فاکتور کاهش مقاومت(SRF)


سینا خانمحمدی,
M.S, ژئوتکنیک, 1393
44.

بررسی تاثیر شاخص مقاومت زمین شناسی (GSI)سنگها بر میزان نرخ ناهمجواری در تونلها


ناصر محمدی,
M.S, ژئوتکنیک, 1394
45.

ارزيابي عملکرد پيچ سنگ هاي مختلف در پايداري دامنه هاي سنگي


مسعود حبيبي ,
M.S, ژئوتکنیک, 1394
46.

ارزیابی پارامتریک اثر حفاری دامنه ها بر تنش القایی پوشش نگهدارندۀ تونل


خسرو ابراهیم خانی,
M.S, ژئوتکنیک, 1392
47.

تحلیل عددی مقدار کرنش ایجادشده در فواصل لغزش پوشش نگهدارنده تونل ها


یوسف اکرمی الوار علیا,
M.S, ژئوتکنیک, 1394
48.

مطالعه و بررسی تاثیر مشخصات خاکریزهای راه آهن سریع السیر بر روی توزیع تنش در عمق خاکریز


ایوب مصفایی ,
M.S, راه و ترابری, 1394
49.

بررسی ریزش گوه های سنگی از سقف و دیواره های تونل های موجود در مسیر راه آهن قزوین رشت


مهدی آریافر,
M.S, راه و ترابری, 1394
50.

بررسی تاثیر فاکتور بهم ریختگی بر پایداری دامنه های سنگی


حمید بهروزی ,
M.S, ژئوتکنیک, 1394
51.

تحلیل عددی بارهای وارده بر پوشش نگهدارنده مرکب در تونل ها


اکبرمهرانی سوها,
M.S, ژئوتکنیک, 1394
52.

بررسی تغییر شکل های پیرامون تونل در حفاری به روش spiling درزمین های سست


محمدرضا عابدینی,
M.S, ژئوتکنیک, 1394
53.

شناسايي گسلهاي پنهان در حوزه قم در تاقديس البرز


حميدرضا مرادي,
M.S, اکتشاف نفت, 1394
54.

بررسی تاثیر شیب،زبری و مقاومت تراکمی درزه ها بر نیروی برشی راک بولت ها در دامنه های سنگی


فرزاد بیات,
M.S, ژئوتکنیک, 1393
55.

تحلیل عددی اثر مرزی در تونل های حفر شده در سنگهای با رفتار نرم کرنشی


آریان مالکی دیزجی,
M.S, ژئوتکنیک, 1393
56.

بررسی روش jet grouting در کاهش نشست سطحی در اثر حفر تونل


علیرضا دهقانی پور,
M.S, ژئوتکنیک, 1393
57.

بررسی پارامترهای هندسی لوله های forepoling در کاهش نشست سطحی در اثر حفر تونل در خاکهای ریزشی


محمد صادق صباغ پاکدل,
M.S, ژئوتکنیک, 1393
58.

تحلیل عددی هندسه قوس تونلهای نعل اسبی بر پایداری تونلها در سنگهای نرم کرنشی


حسن احمدی,
M.S, ژئوتکنیک, 1393
59.

بررسی عوامل مؤثر بر محدوده کرنش سه بعدی در تونل ها


امید الهام کیا,
M.S, ژئوتکنیک, 1393
60.

بررسی تأثیر الگوی درزه ها بر فاکتور کاهش مقاومت دامنه ها


علی مرادی,
M.S, ژئوتکنیک, 1393
61.

تحلیل عددی اثر زاویه نصب پیچ سنگ های پیش تنیده بر پایداری دامنه های سنگی


مهران بهاروند,
M.S, ژئوتکنیک, 1393
62.

ارزیابی عدم قطعیت پارامترهای ژئومکانیکی در پایداری دامنه های سنگی جاده تهم-چورزق با استفاده از روش احتمالاتی نقطه ای


فردین رومی,
M.S, ژئوتکنیک, 1393
63.

تحلیل عددی مقدار آزادسازی تنش در تونل های مترو بر نشست سطح زمین


امیرسینا پالیزی,
M.S, ژئوتکنیک, 1393
64.

بررسی امکان وقوع شرایط زمینهای خاص در تونل همرو


مقداد رحیمی داروگر,
M.S, ژئوتکنیک, 1393
65.

تاثیر سختی خمشی لاینینگ بر میزان هم کنش بین تونل های موازی


سجاد خانزاده,
M.S, ژئوتکنیک, 1393
66.

ارزیابی پارامتریک بارگذاری و حفاری دامنه ها بر فاکتور کاهش مقاومت آنها


محیط جان نثار,
M.S, ژئوتکنیک, 1393
67.

بررسی بین مقادیر SMR با فاکتور کاهش مقاومت (SRF) دامنه های سنگی (مطالعه موردی: دامنه های موجود در جاده چالوس)


محمدرضا فرشباف ابریشمی,
M.S, ژئوتکنیک, 1393
68.

تحلیل عددی اثر فشار آب منفذی موجود در درزه ها بر پایداری دامنه های سنگی


امیر حسین کیالها,
M.S, ژئوتکنیک, 1392
69.

تحلیل عددی اثر پیش تنیدگی پیچ سنگها بر پایداری تونل


ساسان فاضلی,
M.S, ژئوتکنیک, 1392
70.

تحلیل عددی اثر زبری و مقاوت تراکمی درزه ها بر پایداری تونل ها در حالت های استاتیکی و شبه استاتیکی


فریدون امانلو,
M.S, ژئوتکنیک, 1392
71.

تحلیل عددی مقدارتنش آزاد شده در تونل ها بر پایداری دامنه ی تونل


اشکان فلاح وزیر آبادی,
M.S, ژئوتکنیک, 1392
72.

تخمین مقاومت کششی غیر مستقیم (برزیلی) سنگهای آهکی با استفاده از آزمایش پارامترهای فیزیکی آن


جلال ارجمندپور,
M.S, ژئوتکنیک, 1392
73.

بررسی عددی تاثیر نصب غیر همزمان سیستم نگهداری مرکب در پایداری تونلها


آراد حیدر زاده,
M.S, ژئوتکنیک, 1392
74.

بررسی اندرکنش درزه ها و پوشش نگهدارنده تونل های حفر شده در سنگ های با رفتارها نرم کرنشی


فواد بهمنی,
M.S, ژئوتکنیک, 1391
75.

تخمین پارامترهای ژئوتکنیکی در تونلهای شهری از طریق تحلیل برگشتی نتایج ابزار دقیق(تونل امیر کبیر)


علیرضا مظاهری,
M.S, ژئوتکنیک, 1391
76.

تحليل عددی اثر K0 درتونل های تحت فشارحفرشده درسنگهای بارفتار نرم کرنشی ( مطالعه موردی تونل آب بر نيروگاه سد سردشت )


علي نجفي ,
M.S, ژئوتکنیک, 1391
77.

بررسی پارامترهای موثر برمنحنی های اندرکنش زمین و پوشش تونل بااستفاده ازروشهای عددی ( مطالعه موردی تونل همرو)


حکمت اله خدابندلو ,
M.S, ژئوتکنیک, 1391
78.

تحلیل عددی اثر ناحیه گسل نرمال و معکوس بر تنش های محیطی و پایداری محیطی


رضا علا ,
M.S, ژئوتکنیک, 1391
79.

تحلیل عددی اثر فاکتور به هم ریختگی بر زمان بهینه نصب سیستم نگهدارنده در تونل ها


مرتضي علا,
M.S, ژئوتکنیک, 1391
80.

پایداری شیب های سنگی به روش استریوکرافی تعادل حدی و روش عددی (راه آهن اصفهان -شیراز)


حبيب نجفي ليواري,
M.S, ژئوتکنیک, 1390
81.

تأثیر توده سنگهای شیلی سنندج بر پایداری تونل شماره2 آزادراه شمال-جنوب کردستان


امیر نایبی,
M.S, ژئوتکنیک, 1391
82.

ارزیابی پایداری تونل شماره 2 کردستان به روش احتمالاتی نقطه ای(PEM)


سید محمد علی روحانی,
M.S, ژئوتکنیک, 1394
83.

تاثیر روش حفاری بر پایداری تونلها (مطالعه موردی : تونل شماره 2 آزاد راه کردستان)


محمدرضا رجبی خمسه,
M.S, ژئوتکنیک, 1393
84.

بررسی تاثیر میزان زهکشی پوشش تونل بر نشست زمین در تونلهای حفر شده در خاکهای اشباع


محمد پوراسماعیل فتیدهی,
M.S, ژئوتکنیک, 1391
85.

تأثیر حفاری تونل های شهری بر شمع سازه های مجاور


مجید صادقی,
M.S, ژئوتکنیک, 1394
86.

بررسی تاثیر توپوگرافی سطحی زمین بر ضریب k0 در تونلها


کریم طالبی,
M.S, ژئوتکنیک, 1394
87.

تاثیر سنگ های انبدریت در پایداری تونل البرز و طراحی سیستم نگهداری متناسب باآن


اکبر طاولی,
M.S, ژئوتکنیک, 1390
88.

ارزیابی ژئومکانیکی و پایداری سنگ های موجود در مسیر تونل به روش های تجربی و عددی مطالعه موردی تونل ذاکر-سرخه دیزج


علی اصغر وثوقی,
M.S, ژئوتکنیک, 1390
89.

بررسی اثرات آب مغناطیسی بر روی تراکم وپارامتر چسبندگی خاک های رسی


عطا الله مطهری,
M.S, ژئوتکنیک, 1390
90.

بررسی اثرات آب مغناطیس برروی نفوذ پذیری و حدود اتربرگ خاک های رسی


شاهین داداش زاده,
M.S, ژئوتکنیک, 1390

مشاور

1.

تحولات سیستم هیدروکربوری تله های گنبدهای نمکی تحت تأثیر تکتونیک در منطقه خلیج فارس


فاطمه پهلوانی,
M.S, اکتشاف نفت, 97/11/02
2.

پهنه بندی خطر نسبی زمین لرزه منطقه زاهدان، استان سیستان و بلوچستان


فاطمه فتوتی پور,
M.S, زمین شناسی مهندسی, 1395
3.

تاثیر فاصله بین دیوار سپهری ومهاری اسکله ها بر عملکرد آنها با استفاده از استفاده روشهای عددی بندرگاه کیش


حسين نعمتي,
M.S, ژئوتکنیک, 1392
4.

تأثیر وجود آبرفت های نرم با پتانسیل روانگرایی بر پاسخ لرزه ای عوارض توپوگرافی دره ای شکل


مهدی نقیلو,
M.S, ژئوتکنیک, 1393
5.

بررسی اثر تونلهای دو قلوی زیرزمینی بر پاسخ لرزه ای سطح زمین


دامون فیضی,
M.S, ژئوتکنیک, 1392
6.

بررسی تاثیر شکل هندسی پی ها رینگی بر ظرفیت باربری بر نشت آنها با استفاده از روش عددی


علی صابر,
M.S, ژئوتکنیک, 1392
7.

آنالیز برگشتی نتایج حاصل از ابزار دقیق پروژه پیش بارگذاری انبار نفت ماهشهر با استفاده از روش عددی


خسرو مهر شاهی,
M.S, ژئوتکنیک, 1392
8.

تحلیل پایداری دیوار پایدار شده با سیستم ترکیبی خاک مسلح و بلوک بتنی


علیرضا نصیری,
M.S, ژئوتکنیک, 1392
9.

بررسی پدیده Archingدر سدهای خاکی و عوامل موثر در وقوع آن به روش عددی


علی میرزا علی محمدی,
M.S, ژئوتکنیک, 1392
10.

بررسی پارامتر های تحکیمی خاکهای رسی واگرای تثبیت شده با اهک و تسلیح شده با الیاف پروپیلن


مهرداد نبیی,
M.S, ژئوتکنیک, 1392
11.

بررسی پارامترهای تحکیمی خاک رسمتورم شونده با تسلیح الیاف پروپیلن


علی وفا,
M.S, ژئوتکنیک, 1391
12.

بررسی بهسازی رفتار لرزه ای ماسه های سست بندرانزلی با استفاده از ستونهای شنی بر تغییرات فشار آب حفره ای به کمک مدلسازی فیزیکی میزلرزه


بهادر ایجه ائی,
M.S, ژئوتکنیک, 1391
13.

مطالعه پارامتريك لرزه اي سازه هاي زير زميني با استفاده از روش هاي عددي


مسعود اجمالي,
M.S, ژئوتکنیک, 1391
14.

بررسی ظرفیت باربری عددی ومیدانی خاکهای سست بهسازی شده با میکروپایل (با انجام مطالعه موردی)


نادر عظيمي فر,
M.S, ژئوتکنیک, 1391
15.

شناسایی و تثبیت خاکهای لسی در حوزه آبریز گرگان


محمد عسگري,
M.S, ژئوتکنیک, 1390
16.

ررسی اندرکنش شمع وخاک رسی تحت اثر بار دینامیکی هارمونيک جانبی


شروین علیپور,
M.S, ژئوتکنیک, 1390
17.

مقايسه تاثير حفاري تونل واحد و زوج تونل بر نشست سطح زمین با استفاده از روش عددی


امبن نعيم آبادي,
M.S, ژئوتکنیک, 1390
18.

تاثیر سنگ های شیل در تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارینده تونل 4


يوسف بابايي ,
M.S, ژئوتکنیک, 1390
19.

بررسی ظرفیت باربری و میزان نشست پی ها ی ساخته شده در مجاورت گودها با استفاده از روشهای عددی


وحيد محمودي ,
M.S, ژئوتکنیک, 1390
20.

بررسی اثر حفر تونلهای شهری در محل تقاطع خطوط مترو بر سازه های مجاور با استفاده از روش های عددی


محمود اسناوندي,
M.S, ژئوتکنیک, 1390
21.

بررسی توزيع فشار جانبی خاک در دیوارهای حائل بر اساس نحوه جابجائی دیواره و خاک با روش المان محدود


سجاد سپهر,
M.S, ژئوتکنیک, 1390

Farsi

1.

مصالح ساختمانی


Authors: دكتر احمد سوداگر, دكتر فرامرز مجتهدزاده, دكتر سيد اميرحسين ميرهاشمي,
فارسی, Publisher: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, 1394, تالیف
2.

سنگ شناسي (طبقه بندي _ ارزيابي ژئوتکنيکي و کاربرد عمراني انواع سنگ ها)


Authors: وحید حسینی تودشکی
فارسی, Publisher: انتشارات ترفند, 1382, تالیف

مقالات

Farsi

1.

بررسی اثر لایه بندی خاک برفشار و شتاب وارد برزیستگاه های زیرزمینی تحت اثرانفجار سطحی


Authors: پرهام مهدی پور قزوینی ، وحید حسینی تودشکی ، محمدحسین نوری قیداری
فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی محیط زیست, Vol.49, Year. 1398,
2.

بررسی اثر اشباع خاک ماسه ای بر پناهگاه های بتنی تحت اثر انفجار سطحی


Authors: پرهام مهدی پور قزوینی ، وحید حسینی تودشکی
مجله علمی پژوهشی علوم و فناوری های پدافند نوین, Vol.سال دهم، شماره 1, Year. 1398,
Download
3.

بررسی امکان وقوع مخاطرات زمین شناسی در تشکیلات موجود در مسیرتونل همرو


Authors: وحید حسینی تودشکی
فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی محیط زیست, Vol.سال دهم، شماره 4, Year. 1396,
Download
4.

تأثير ساختارها بر روي رودخانه قزل اوزن


Authors: وحيد حسيني تودشکي ، محسن پورکرماني ، مهران آرين و خسرو خسروتهراني
علوم زمین, Year. 1390,
5.

نگرشی نو در آنالیز فراوانی جریانهاي حداقل هفت روزه (مطالعه موردي: حوضه دریاچه ارومیه)


Authors: محمد حسین نوري قیداري و وحید حسینی تودشکی
نشریه دانش آب و خاك, Vol.جلد 23 شماره 4 , Year. 1392,

English

1.

Impact of Tunneling on Stress-Displacement Response of Existing Batter Piles


Authors: Ehsan Taherabadi ; Vahid Hosseinitoudeshki ; Alireza Ardakani
Tunneling & Underground Space Engineering (TUSE), Vol.9, No.1, Year. 2020,
2.

The Effect Of Excavation And Loading On The Strength Reduction Factor Of Slopes


Authors: Seyed Vahab Hosseini, Vahid Hosseinitoudeshki, Mohammad Hossein noori Gheidari
Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS), Vol.5, No.4, Year. 2019,
3.

Assessment Of Soil-Batter Pile Displacement Due To Tunnelling


Authors: Ehsan Taherabadi, Vahid Hosseinitoudeshki, Mohammad Hossein noori Gheidari
Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS), Vol.5, No.1, Year. 2019,
4.

Identification of Active Structures via Remote Sensing


Authors: Vahid Hosseinitoudeshki
Journal Of Radar and Optic Remote Sensing, Vol.1, Year. 2018,
Download
5.

Active Tectonics of Qezel Ozan River Basin, NW Iran


Authors: Mehran Arian; Vahid Hosseini Toudeshki , Hamideh Noroozpour
Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, Year. 2011,
6.

The effect of karstification on the axial force of lining in tunnels


Authors: Ashkan Rahmani and Vahid Hosseinitoudeshki
Ecology, Environment and Conservation, Year. 2017,
7.

The effect of dip of joints on the axial force of rock bolts


Authors: Farzad bayat and Vahid Hosseinitoudeshki and Mohammad Hossein Noori Gheidari
Journal of Novel Applied Sciences, Year. 2015,
8.

Discovering hidden faults under the oil field of Alborz anticline in Qom Iran


Authors: Hamid reza Moradi and Vahid Hosseinitoudeshki
Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), Year. 2016,
9.

The effect of dip of joints on the axial force of rock bolts


Authors: Farzad bayatand Vahid Hosseinitoudeshki and Mohammad Hossein Noori Gheidari
Journal of Novel Applied Sciences, Year. 2015,
10.

The Effect Of Releasing Stress In Tunnels On The Lining Of Adjacent Tunnels


Authors: Farzad Fehri and Vahid Hosseinitoudeshki
Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), Year. 2016,
11.

The effect of joint roughness coefficient (JRC) and joint compressive strength (JCS) on the axial force of rock bolts


Authors: Farzad bayat and Vahid Hosseinitoudeshki and Mohammad Hossein Noori Gheidari
Journal of Novel Applied Sciences, Year. 2015,
12.

The effect of installation angle of rock bolts on the stability of rock slopes


Authors: Mehran Baharvand and Vahid Hosseinitoudeshki
Journal of Novel Applied Sciences, Year. 2015,
13.

Morphotectonic Analysis in the Ghezel Ozan River Basin, NW Iran


Authors: Vahid Hosseinitoudeshki
Journal of Geography and Geology, Year. 2011,
14.

Probabilistic stability analysis of andesitic tuff slope in the Taham road


Authors: Vahid Hosseinitoudeshki and Fardin Roomi
Journal of Novel Applied Sciences, Year. 2014,
15.

The effect of spacing and diameter of pretensioned rockbolts on the displacement around tunnels


Authors: Vahid Hosseinitoudeshki and Sasan Fazeli
Journal of Novel Applied Sciences, Year. 2014,
16.

The effect of water level on the stability of slopes


Authors: Sina Khanmohammadi and Vahid Hosseinitoudeshki
Journal of Novel Applied Sciences, Year. 2014,
17.

The Performance Of Various Rock Bolts On The Stability Of Slopes


Authors: Masoud Habibi and Vahid Hosseinitoudeshki
Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), Year. 2015,
18.

Estimation of tensile strength of limestone from some of its physical properties via simple regression


Authors: Jalal Arjmandpour and Vahid Hosseinitoudeshki
Journal of Novel Applied Sciences, Year. 2013,
19.

Investigation of vertical distance effect in steps on the stability of slopes


Authors: Sina Khanmohammadi and Vahid Hosseinitoudeshki
Journal of Novel Applied Sciences, Year. 2014,
20.

The effect of arch radius in vaulted tunnels on the stability parameters


Authors: Hassan Ahmadi and Vahid Hosseinitoudeshki
Journal of Novel Applied Sciences, Year. 2015,
21.

Probabilistic stability analysis of crushed fault zone in the Zaker-Sorkhedizaj tunnel, NW Iran


Authors: Vahid Hosseinitoudeshki
Journal of Novel Applied Sciences, Year. 2014,
22.

The Effect Of Releasing Stress In Tunnels On The Axial Force Of Rock Bolts In The Slopes


Authors: Farzad Norouzi , Vahid Hosseinitoudeshki and Mohammad Hossein Noori Gheidari
Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS), Year. 2017,
23.

The effect of pretensioning in the rockbolts on the displacement around tunnels


Authors: Vahid Hosseinitoudeshki and Sasan Fazeli
Journal of Novel Applied Sciences, Year. 2014,
24.

Evaluating The Disturbance Factor (D) On The Stability Of Rock Slopes In The Quasi-Static Analysis


Authors: Farzad Fehri , Vahid Hosseinitoudeshki and Mohammad Hossein Noori Gheidari
Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS), Year. 2017,
25.

Estimation of tensile strength of limestone from some of its physical properties via multiple regression


Authors: Jalal Arjmandpour and Vahid Hosseinitoudeshki
Journal of Novel Applied Sciences, Year. 2013,
26.

The Effect Of Rock Mass Locked-in Stresses On The Axial Force Of Rock Bolts


Authors: Saeed Mojtabazadeh Hasanlouyi , Vahid Hosseinitoudeshki
Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS), Year. 2016,
27.

The effect of excavation in rock slopes on their stability


Authors: Mohit Jannesar and Vahid Hosseinitoudeshki
Journal of Novel Applied Sciences, Year. 2014,
28.

The Effect Of Depth And Diameter Of Tunnels On The Axial Force Of Rock Bolts


Authors: Vahid Hosseinitoudeshki and Saeed Mojtabazadeh Hasanlouyi
Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS), Year. 2016,
29.

Karstification of Limestone Around the Tunnels


Authors: Vahid Hosseinitoudeshki and Ashkan Rahmani
Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS), Year. 2016,
30.

The effect of joint spacing on the stability of rock slopes reinforced with rock bolts


Authors: Mehran Baharvand and Vahid Hosseinitoudeshki
International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Year. 2015,
31.

The quasi-static analysis of joint patterns on the stability of rock slopes


Authors: Ali Moradi and Vahid Hosseini toudeshk and Mohammad Hossein Noori Gheidari
International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Year. 2015,
32.

The effect of asynchronous installation of composite support system on the convergence in non-circular tunnels


Authors: Arad Heidarzadeh ,Vahid Hosseinitoudeshki
International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Year. 2013,
33.

Yielded joints in around of tunnel


Authors: Fereydoon Amanloo , Vahid Hosseinitoudeshki
International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Year. 2013,
34.

Parametric evaluation of drilling foothills’ effect on tunnel maintenance system


Authors: KhosroEbrahimkhani , VahidHosseiniToudeshki
International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Year. 2013,
35.

Comparison of Hock–Brown and Mohr–Coulomb criteria in the stability analysis of jointed rock slopes


Authors: Vahid Hosseinitoudeshki
International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Year. 2013,
36.

The effect of joint roughness coefficient (JRC) and joint compressive strength (JCS) on the displacement of tunnel


Authors: Fereydoon Amanloo ,Vahid Hosseinitoudeshki
International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Year. 2013,
37.

Evaluating the Excavation Methods on the Stability of Rock Slopes


Authors: Moein Salavati , Vahid Hosseinitoudeshki , Mohammad Hossein Noori Gheidari
International Journal of Science and Engineering Investigations, Year. 2017,
38.

The Effect of Earthquake Acceleration on the Yielding of Rock Bolts in the Tunnels


Authors: Vahid Hosseinitoudeshki, Saeed Mojtabazadeh Hasanlouyi
International Journal of Science and Engineering Investigations, Year. 2016,
39.

Numerical analysis of K0 to tunnels in rock masses exhibiting strain-softening behaviour (Case study in Sardasht dam tunnel, NW Iran)


Authors: Vahid Hosseinitoudeshki
International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Year. 2013,
40.

Seismic behavior evaluation of drilling foothills’ effect on tunnel maintenance system using numerical modeling


Authors: KhosroEbrahimkhani ,VahidHosseinitoudeshki , Hamid Shaebanzadeh
International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Year. 2013,
41.

Active tectonic influence on the streams and drainage network in the Sharifabad region‚ NW Iran


Authors: Vahid Hosseinitoudeshki , Mohammad Hossein Nouri Gheidari and Alireza Moazzami
Ecology, Environment and Conservation, Year. 2012,
42.

The Releasing Stress in Tunnels and Support Capacity Plots in the Other Tunnels


Authors: Farzad Fehri , Vahid Hosseinitoudeshki
International Journal of Science and Engineering Investigations, Year. 2016,
43.

The effect of pre-tensioning of rock bolts on the stability of rock slopes


Authors: Vahid Hosseinitoudeshki, Mehran Baharvand and Seyyed Amir Hossein Beheshti
Ecology, Environment and Conservation, Year. 2015,
44.

The Effect of Valley Morphology on the K0


Authors: Karim Talebi, Vahid Hosseinitoudeshki
International Journal of Science and Engineering Investigations, Year. 2015,
45.

The effect of K0 on the convergence of tunnels in the case of synchronous and asynchronous installation of support systems


Authors: Arad Heidarzadeh and Vahid Hosseini Toudeshki
Ecology, Environment and Conservation, Year. 2014,
46.

Analysis of support pressure for stabilization of rock blocks in the Zaker tunnel


Authors: Vahid Hosseinitoudeshki
Journal of Structural Engineering an d Geotechnics, Year. 2016,
47.

The effect of pore pressure on the number of ruptured joints in the rock slopes


Authors: Vahid Hosseinitoudeshki and Amirhossein kayalha
Journal of Novel Applied Sciences, Year. 2014,
48.

The Effect Of Spacing Of Rock Bolts On The Stability Of Rock Slopes


Authors: Vahid Hosseinitoudeshki and Mehran Baharvand and Farzad Bayat
Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), Year. 2015,
49.

The Effect Of Pretensioning In The Anchors On The Lining Of Tunnels


Authors: Vahid Hosseinitoudeshki and Amin Booryayei
Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS), Year. 2016,
50.

Numerical analysis of K0 to tunnels in rock masses exhibiting strain-softening behaviour (Case study in Sardasht dam tunnel, NW Iran)


Authors: Vahid Hosseinitoudeshki
International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Year. 2013,
51.

Pretensioning in the rockbolts and its effect on the plastic zone around of tunnels


Authors: Sasan Fazeli and Vahid Hosseini Toudeshki
Ecology, Environment and Conservation, Year. 2014,
52.

The Effect of GSI on the Stability Parameters in the Vaulted Tunnels


Authors: Hassan Ahmadi, Vahid Hosseinitoudeshki
International Journal of Science and Engineering Investigations, Year. 2015,
53.

STABILITY ANALYSIS OF PORPHYRITE ROCK SLOPE IN THE TAHAM ROAD USING POINT ESTIMATE METHOD (PEM)


Authors: Vahid Hosseinitoudeshki and Fardin Roomi
Global journal of multidisciplinary and applied sciences, Year. 2014,
54.

Evaluating the gypsum solubility mechanism beside salt in the structure of storage dams


Authors: Alireza Moazzami,Vahid Hosseinitoudeshki and Mohammad Hossein Nouri Gheidari
Ecology, Environment and Conservation, Year. 2012,
55.

STABILITY ANALYSIS OF ROCK SLOPES (CASE STUDY: ROCK SLOPES IN THE TAHAM ROAD)


Authors: Vahid Hosseinitoudeshki
Global journal of multidisciplinary and applied sciences, Year. 2014,
56.

The effect of pore pressure on the rock slope stability


Authors: Vahid Hosseinitoudeshki and Amirhossein kayalha
Journal of Novel Applied Sciences, Year. 2014,
57.

The Bending Moment Changes Of Tunnel Lining Due To Karstification


Authors: Ashkan Rahmani and Vahid Hosseinitoudeshki
Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), Year. 2015,
58.

The Application Of Point Estimate Method (PEM) In The Tunnel No.2 Of Kurdistan, NW Iran


Authors: Vahid Hosseinitoudeshki and Seyyed Mohammad Ali Rouhani
Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS), Year. 2016,
59.

The effect of loading on the stability of rock slopes


Authors: Mohit Jannesar٫Vahid Hosseini toudeshki
International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Year. 2014,
60.

Active tectonic influence on the evolution of compressed meander in the Kuh-e-Qaravol region, NW Iran


Authors: Vahid Hosseinitoudeshki
Ecology, Environment and Conservation, Year. 2012,
61.

Numerical Analysis of Lining Hinge in Tunnels


Authors: Vahid Hosseinitoudeshki
International Journal of Science and Engineering Investigations, Year. 2015,
62.

The effect of disturbance factor on the stability of tunnels (Case study: Tunnel No.2 of Kurdistan)


Authors: Mohammadreza Rajabi Khamseh٫Vahid Hosseinitoudeshki
International Journal of Research in Engineering and Science (IJRES), Year. 2014,
63.

The effect of joint models on the stability of rock slopes


Authors: Ali Moradi , Vahid Hosseinitoudeshki
International Journal of Geology, Agriculture and Environmental Sciences, Year. 2015,
64.

The effect of height in vaulted tunnels on the stability parameters


Authors: Hassan Ahmadi and Vahid Hosseinitoudeshki and Seyyed Amir Hossein Beheshti
International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS), Year. 2015,
65.

Confidence interval in Kirsch equations


Authors: Morteza Khodabin , Vahid Hosseinitoudeshki
International Journal of Applied Mathematical Research, Year. 2014,
66.

THE EFFECT OF EXCAVATION METHOD ON THE STRESS IN TUNNELS (CASE STUDY: TUNNEL NO. 2 OF KURDISTAN)


Authors: Vahid Hosseinitoudeshki and Mohammadreza Rajabi Khamseh
Global journal of multidisciplinary and applied sciences, Year. 2014,
67.

Numerical analysis of boundary conditions to tunnels


Authors: Aryan Maleki Dizaj and Vahid Hosseinitoudeshki and Mohammad Hossein Noori Gheidari
Global journal of multidisciplinary and applied sciences, Year. 2015,
68.

THE EFFECT OF SLIDING GAPS ON THE LINING OF TUNNELS


Authors: Vahid Hosseinitoudeshki
American journal of contemporary scientific research, Vol.Volume 1 2014 ISSUE 2 June-July , Year. 2014,
69.

Effect of releasing stress in tunnels on the stability of slopes


Authors: Ashkan Fallah Vazirabad, and Vahid Hosseinitoudeshki
Ecology, Environment and Conservation, Year. 2015,

ارائه ها و خلاصه ها

Farsi

1.

بهینه سازی ارتفاع هسته حفاری تونلهای نعل اسبی در اعماق مختلف حفاری در زمینهای نرم


دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر اشتغالزایی در صنعت ساختمان
Location: دانشگاه خوارزمی,
Date: 25 و 26 اردیبشت 1397-
Authors: محمد حسين مسلميون ، وحيد حسيني تودشکي
Type : سخنرانی, others,
2.

بررسی اندرکنش فاصله حفاری تونلهای دوقلوی نعل اسبی حفاری شده به روش ناتم )سه پلهای( با سازههای سطحی در مناطق شهری


دومین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و علوم زمین
Location: دانشگاه آزاد اسلامی ,
Date: 10 اردیبهشت 1397-
Authors: مصطفی طبیانی، وحید حسینی تودشکی
Type : سخنرانی, others,
3.

بهینه سازی ارتفاع هسته حفاری تونل های نعل اسبی در زمین های نرم


کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران - معماری و شهرسازی
Location: تهران,
Date: 8 خرداد 1397-
Authors: محمد حسین مسلمیون ، وحید حسیني تودشکي
Type : سخنرانی, others,
4.

بررسی اثر شیب زمین بر روی پایداری تونلها


هفتمین کنگره ملي مهندسي عمران
Location: دانشکده مهندسي شهید نیکبخت، دانشگاه زاهدان,
Date: اردیبهشت 1392-
Authors: رضا ملائی ، وحید حسینی تودشکی ، سمیه ملائی ، محمد ملائی
Type : سخنرانی, others,
5.

بررسی و بهینه سازی روشهای مختلف ترمیم و پاکسازی خاکهای آلوده


هفتمین کنگره ملي مهندسي عمران
Location: دانشکده مهندسي شهید نیکبخت، دانشگاه زاهدان,
Date: اردیبهشت 1392-
Authors: خسرو ابراهیم خانی ، سید سلمان موسوی ، وحید حسینی تودشکی
Type : سخنرانی, others,
6.

مقایسه نشست سطح زمین در تونل های حفر شذه شهری در حالت تراوا و ناتراوا


هفتمین کنگره ملي مهندسي عمران
Location: دانشکده مهندسي شهید نیکبخت، دانشگاه زاهدان,
Date: اردیبهشت 1392-
Authors: محمد پور اسماعیل فتید هی ، وحید حسینی تودشکی ، محمد حسین نوری قیداری
Type : سخنرانی, others,
7.

بررسی اندرکنش درزه ها و پوشش نگهدارنده تونل های حفر شده در سنگ های با رفتار نرم کرنشی


هفتمین کنگره ملي مهندسي عمران
Location: دانشکده مهندسي شهید نیکبخت، دانشگاه زاهدان,
Date: اردیبهشت 1392-
Authors: فواد بهمنی - وحید حسینی تودشکی
Type : سخنرانی, others,
8.

بررسی عملکرد پروژه بهسازی خاک به روش پیش بارگذاری با مقایسه نتایج مدلسازی عددی و ابزارگذاری مطالعه موردی


اولین کنفرانس بین المللی عمران - معماری و توسعه پایدار شهری
Location: تبریز,
Date: آذر 1392-
Authors: حمید علی الهی، وحید حسینی تودشکی، خسرو مهرشاهی
Type : سخنرانی, others,
9.

بررسی پایداري گوه هاي سنگی درانیدریت هاي تونل البرز


اولین کنفرانس منطقه اي مهندسی عمران و محیط زیست
Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین,
Date: 1390-
Authors: اکبر طاولی ، وحید حسینی تودشکی ، محمد رضا عطرچیان
Type : سخنرانی, others,
10.

تأثیر آب مغناطیسی بر روي حدود آتربرگ خاكهاي رسی


اولین کنفرانس منطقه اي مهندسی عمران و محیط زیست
Location: دانشگاه آزاد قزوین,
Date: 1390-
Authors: شاهین داداش زاده ، وحید حسینی تودشکی ، محمود حسنلوراد
Type : سخنرانی, others,
11.

بررسی روش های غیرمستقیم تخمین مقاومت کششی برزیلی سنگ های آهکی سازند اِلیکا


International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development
Location: تبریز,

Authors: جلال ارجمندپور ، وحید حسینی تودشکی
Type : سخنرانی, others,
12.

بررسی تأثیر پارامترهاي مقاومتی خاک بر نشست سطح زمین در تونل هاي حفر شده در خاکهاي اشباع


کنفرانس بین المللی پژوهشهاي نوین در مهندسی
Location: خمینی شهر,
Date: اسفند 1391-
Authors: محمد پوراسماعیل فتیدهی - وحید حسینی تودشکی - محمد حسین نوري قیداري
Type : سخنرانی, others,
13.

تأثیر آب مغناطیسی بر روي تراکم خاك هاي رسی


Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین,
Date: 1390-
Authors: عطا اله مطهري ، وحید حسینی تودشکی ، محمود حسنلوراد
Type : پوستر, others,
14.

تاثیر روش حفاری برروی منحنی اندرکنش زمین در تونل همرو


دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
Location: دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد,
Date: 15 آذر 1391-16 آذر 1391
Authors: حکمت خدابنده لو - وحید حسینی تودشکی - مهران جوانمرد
Type : سخنرانی, others,
15.

بررسی اثر حفر تونل هاي شهري در محل تقاطع خطوط مترو بر سازه هاي مجاور با استفاده از روشهاي عددي


اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه
Location: زیباکنار,
Date: اسفند 1390-
Authors: محمود اسناوندي ، محمدرضا حسنلو ، وحید حسینی تودشکی ، مریم منصوریار
Type : پوستر, others,
1.

نشریه زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی


داور,
1.

نظارت و تهيه گزارش مطالعات ژئوتکنيک پروژه های ساختمانی


1.

پروانه کارشناسی رسمی دادگستری در امور مهندسی آب


2.

پروانه اشتغال مهندسی معدن در رسته پی جویی و اکتشاف


1. موضوعات مورفوتکتونیک
2. مسایل مرتبط با مکانیک سنگ
3. مسایل مرتبط با تونل سازی
Top