دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

مجتبی اعجمی

اطلاعات تماس
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده برق وکامپیوتر
گروه کامپیوتر
درباره
آخرین به روزرسانی: 2020/23/08

1.

B.Sc


مهندسی کامپیوتر- نرم افزار, خوارزمی, کرج, ایران, 2002
Supervisor:پروفسور جمشید شنبه زاده
2.

M.Sc


مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتری, صنعتی اصفهان, اصفهان, ایران, 2007
Supervisor:پروفسور حسین سعیدی
3.

Ph.D


Computer Science-Wireless Communication, Yonsei, سئول, کره جنوبی, 2016
Supervisor:Prof. Jung-Bong Suk
1.

English


صحبت: Good, خواندن: Native, نوشتن: Native
2.

Turkish


صحبت: Native, خواندن: Native, نوشتن: Native
3.

Farsi


صحبت: Native, خواندن: Native, نوشتن: Native
4.

Korean


صحبت: Medium, خواندن: Medium, نوشتن: Poor
1. Internet of Things
2. Wireless Networks
3. Machine Learning Applications
4. Edge Computing
Top