دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

سید محمد شعاعی

اطلاعات تماس
-
تلفن: 024-33704104
فکس: -
آدرس: زنجان - دانشگاه آزاد زنجان
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم پایه وپزشکی
1
درباره
مدیر گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان