دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

علیرضا انصاری

اطلاعات تماس
تلفن: 09127409046
فکس: 02433460063
آدرس: دانشکده فنی مهندسی
مرتبه علمی
مربی
دانشکده
دانشکده فنی مهندسی
1
درباره
گروه مکانیک