دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

ناصر مدیری

اطلاعات تماس
https://ir.linkedin.com/in/nasser-modiri-61b14b30
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده برق وکامپیوتر
1
درباره
https://www.semanticscholar.org/author/Nasser-Modiri/2737304
آخرین به روزرسانی: 2031/06/03

1.

B.Sc


Computer Engineering, Sussex University, Brighton, England, 1364
Thesis Title:LCD Display
Supervisor:Fred Halsall
2.

M.S


Computer Engineering, Southampton University, Southampton, England, 1365
Thesis Title:A VAX Server For The Cambridge Token Ring Network
3.

Ph.D


Computer Engineering, Sussex University, Brighton, England, 1368
Thesis Title:Monitoring and Management of WANs
Supervisor:Fred Halsall
1.

انگلیسی


صحبت: Good, خواندن: Good, نوشتن: Good

Ph.D

1.

مهندسی نرم افزار


Ph.D.
2.

سیستم های امن کامپیوتری


Ph.D.
3.

معماری امن نرم افزار


Ph.D.
4.

امنیت شبکه های کامپیوتری


Ph.D.

Farsi

1.

http://www.ketab.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=74403


Original
Abstract :

ردیف

 

صفحه

1.                    

مهندسي نرم افزار و مهندسي آزمايشگاه نرم افزار

298

2.                    

آزمایشگاهتحلیل،طراحیوپیادهسازینرمافزار

413

3.                   

مفاهیم پیشرفته در مهندسی نرم‌افزار

384

4.                   

متریک‌های نرم‌افزار

432

5.                   

مهندسی کیفیت نرم افزار

356

6.                   

مهندسی پیچیدگینرم افزار

209

7.                   

مهندسی اصول پیچیدگینرم افزار

209

8.                   

مهندسي يكپارچگي نرم افزار

266

9.                    

مهندسی معماریامننرم افزار

509

10.                 

مهندسي نيازمنديهاي نرم افزار

224

11.                 

مهندسی طراحی و برنامه نویسی امن صفحات وب

181

12.                 

مرجع کاربردی آموزشHTMLوCSS3

240

13.                

طراحی و ساخت وب سایتHTML & CSS

482

14.                

امنیت اطلاعات در چرخه عمر نرم‌افزار

133

15.                

مهندسی کاربردهای متریک‌های نرم‌افزاری

280

16.                

مهندسي آزمون اعتبار سنجي و تست نرم افزار

234

17.                

مهندسي آزمون امنیت اعتبار سنجي و تست نرم افزار

234

18.                

گرافیک کامپیوتری

342

19.                 

طراحی رابط کاربری سیستم های نرم افزاری

130

20.                 

مهندسی فن آوری اطلاعات و ارتباطات

343

21.                 

اینترنت در ایران و جهان

161

22.                

راهبردهای توسعه فن آوری اطلاعات

190

23.               

مهندسي سيستم حاكميت فن آوري اطلاعات

285

24.                

مهندسی معماری امنیت شبکه اینترنت

328

25.                

مهندسی اینترنت و کسب و کار الکترونیکی

480

26.                

مهندسی شبکه های کامپیوتری

552

27.                

مهندسی شبکه های گسترده بی سیم کامپیوتری

576

28.                

آدرس‌دهی در شبکه‌های گسترده

196

29.                

مهندسی شبکه‌های گسترده کامپیوتری

296

30.                

پروتکل های انتقال  شبکه‌های گسترده

296

31.                

مهندسي مجازي سازي سيستم هاي فن آوري اطلاعات

258

32.               

مهندسی شبکه های موردی

576

33.              

امنیترایانشابریبارویکردکاربردی

334

34.               

مهندسی سیاستهای امنیتی شبکه های کامپیوتری

256

35.               

اصول برنامه ريزي سياست هاي مديريت امنيت اطلاعات و ارتباطات

368

36.               

مهندسی امنیت شبکه های کامپیوتری

296

37.               

مهندسي امنيت سايت هاي كامپيوتري

238

38.               

مهندسی پیکربندی امن تجهیزات سایت‌های کامپیوتری

323

39.               

مهندسی پدافند غیر عامل سایتهای کامپیوتری

280

40.                

مهندسي سيستم مديريت امنيت اطلاعات

352

41.                

مهندسي ارزيابي امنيت سيستم هاي كامپيوتري

362

42.                

جرم شناسی سایبری: امنیت، مدل سازی تهدیدات و جرم شناسی شبکه

266

43.               

خود-ارزیابی و جرم‌شناسی پیشگیرانه (الگوسازی پدافندغیر عامل سیستم های امن سایبری)

245

44.               

مهندسی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان  ERP))

514

45.               

الزامات زيربناي فناوري رادیو شناسه (RFID)

400

46.               

مهندسی فن آوری سیستم های رادیو شناسه (RFID)

372

47.               

مهندسی دانشگاه های مجازی

342


 
1. BIOGRAPHY
BIOGRAPHY 

 

Nasser Modiri received his M.S. degree from the University of  Southampton, U.K., and Ph. D. degree from the University of Sussex, U.K. in 1986 and 1989, respectively. In 1988 he joined The Networking Centre of Hemel Hempstead, and in 1989 he worked as a Principal Engineer at STC Telecommunications Systems, U.K. In 1990, Dr. Modiri worked at Teknekron Communications Systems, USA as a  Systems Engineer, working on the British Telecom Concert project and later on as a senior engineer at the Network Equipment TEchnologies.

Currently, Dr. Modiri is a faculty member of Zanjan Azad University and a reader in Secure Software Development and Network Security. He’s research interests are developing applications for ERP, RFID, ISO/IEC 27000, ISO/IEC 15408 technologies.


 

Top