دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

ساناز مهمازی

اطلاعات تماس
تلفن: 09127401732
آدرس: آدرس: زنجان - بلوار دانشجو - جاده اراضی پائین کوه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم پایه وپزشکی
1
درباره
آخرین به روزرسانی: 2031/06/03

1.

Ph.D


ژنتیک مولکولی , دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران , تهران , ایران , 1391
Thesis Title:بررسی پلی مورفیسم های ژن کلرتیکولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
Supervisor:دکتر مینا اوحدی
2.

M.S


ژنتیک , دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران , تهران , ایران , 1376
Thesis Title:کلون کردن ژن استرپتوکیناز در مخمر pichis pastoris
Supervisor:دکتر فرزین روحوند - دکتر علی اصغر فرهودی
3.

B.Sc


زیست شناسی - علوم جانوری , دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند, مرند, ایران , 1374

مقالات

Farsi

1.

Study Of Cumin AqueousExtract Effect on Weight Control in High Fat Dietary Obese Male Wistar Rats


Authors: ستاره ریاحی ، رضا نجات بخش ، ساناز مهمازی
فصلنامه علمی و پژوهشی فیزیولوژی و تکوین جانوری , Vol.32, No.9,
2.

The relationship between Vitamin D receptor (VDR) polymorphism and the occurrence of osteoporosis in menopausal Iranian women


Authors: Raheleh Dabirnia1 Sanaz Mahmazi2 Amirhossein Taromchi3 Masoum Nikzad1 Ehsan Saburi4
Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism 2016; 13(3):190-194, Year. 2016,
3.

تاثیرات عصاره آبی دارچین بر شاخص تودهی بدنی، وزن اندامها و شاخصهای بیوشیمیای موشهای صحرایی نر نژاد ویستار تحت رژیم غذایی پرچرب


Authors: سمیه رستمخانی ،1ساناز مهمازی ،2مهرداد قربانلو ،3سعید شکری،4 وحید بیاتی ،5رضا نجاتبخش*
مجلۀ علمي پزشكي جندیشاپور، دورۀ ،61شمارۀ 6,

English

1.

Heterologous Expression of Human IL-29 (IFN-λ1) in IranianLizardLeishmania


Authors: Amir Hossein Taromchi 1, Bahram Kazemi 1, 2, Sanaz Mahmazi 3, Mojgan Bandehpour 1, 2, *
Iranian Journal of Biotechnology. 2013 Summer; 11(3): 168-74., Year. 2013,
2.

Role of IL28-B Polymorphism (rs12979860) on Sustained Virological Response to Pegylated Interferon/Ribavirin in Iranian Patients With Chronic Hepatitis C


Authors: Mahtab Daneshvar,1,2 Mehri Nikbin,3 Solmaz Talebi,4 Foozieh Javadi,1 Mohammad Reza Aghasadeghi,1 Sanaz Mahmazi,2 and Seyed Mehdi Sadat1,*
Iran Red Crescent Med J. 2016 September; 18(9):e28566., Year. 2016,
3.

Ameliorating effects of fennel and cumin extracts on sperm quality and spermatogenic cells apoptosis by inducing weight loss and reducing leptin concentration in diet-induced obese rats


Authors: R. Nejatbakhsh1 | S. Riyahi2 | A. Farrokhi1 | S. Rostamkhani2 | S. Mahmazi2 | A. Yazdinezhad3 | M. Kazemi4 | S. Shokri1
Andrologia 2016; 1–11, Year. 2016,
4.

Calreticulin novel mutations in type 2 diabetes mellitus


Authors: Mahmazi S1*, , Parivar K1, Rahnema M2,,, Ohadi M3*
International Journal of Diabetes in Developing Countries, Year. 2013,
Download
5.

Enhanced antibacterial effect of azlocillin in conjugation with silver nanoparticles against Pseudomonas aeruginosa


Authors: Aram Alizadeh1, Mojtaba Salouti2 , Hamed Alizadeh3, Ali Reza Kazemizadeh4, Ali Asghar Safari5, Sanaz Mahmazi6
IET Nanobiotechnology,
Download
6.

Association of Leptin Receptor Gene Gln223Arg and lys109Arg Polymorphisms with Obesity and Overweight in an Iranian Young Population


Authors: Fereshteh Farzam,1 Sanaz Mahmazi,2,* and Javad Nasseryan3
Gene Cell Tissue, Year. 2017,
Download
Top