دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

ساناز مهمازی

اطلاعات تماس
تلفن: 09127401732
آدرس: زنجان- اعتمادیه - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشکده علوم پایه - گروه ژنتیک
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم پایه وپزشکی
1
درباره