دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

مجید شهبازی

اطلاعات تماس
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده فنی مهندسی
1
درباره
آخرین به روزرسانی: 1409/12/15

1.

M.S


معمارى, دانشگاه آزاد تهران مركز, تهران, ايران, ١٣٨١/٠٣/٣١
Thesis Title:طراحى مركز ورزشى دانشگاه آزاد
Supervisor:دكتر سركيس سركيسيان
2.

Ph.D


معمارى, لا ساپينتزا, رم, ايتاليا, ١٣٩٠/٠٥/١٠
Thesis Title:موضوعات و اشكال معمارى ايران: بازتعريف آثار سيد هادى ميرميران
Supervisor:پروفسور اوراتزيو كارپنتزانو
1.

انگليسى


صحبت: Medium, خواندن: Medium, نوشتن: Medium
2.

ايتاليايى


صحبت: Good, خواندن: Good, نوشتن: Good
1. معمارى معاصر ايران
2. هنر و معمارى اسلامى
3. معمارى اقليمى (پايدار)
Top