دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

زهرا مردانی

اطلاعات تماس
تلفن: 09123879956
آدرس: تهران-شاهین شمالی،خ امام حسین-اقاقیای چهارم -اقاقیای سوم پلاک 15 واحد 11
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده فنی مهندسی
گروه عمران
درباره
آخرین به روزرسانی: 2031/06/03

1.

B.Sc


زمین شناسی, دانشگاه شهید بهشتی, تهران, ایران, 1374
2.

M.S


زمین شناسی ساختمانی(تکتونیک), دانشگاه آزاد واحد تهران شمال, تهران, ایران, 1378
Thesis Title:بررسی لرزه زمین ساخت استان زنجان با تکیه بر گسل های جوان و تعیین میدان تنش آنها
Supervisor:آقای دکتر قریشی
3.

Ph.D


زمین شناسی ساختمانی(تکتونیک), دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, تهران, ایران, ۱۳۸۸
Thesis Title:تحلیل زمین ساخت فعال حوضه طالقان رود ، شاهرود و سفیدرود
Supervisor:دکتر منوچهر قریشی و دکتر مهران آرین
1.

انگلیسی


صحبت: Good, خواندن: Medium, نوشتن: Medium

B.Sc

1.

زمین ساخت


۱۳۹۱-۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ,B.Sc.
2.

زمین شناسی ساختمانی(تکتونیک)


۱۳۹۱-۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ,B.Sc.
3.

زمین شناسی مهندسی


۱۳۹۱-۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ,B.Sc.
4.

زمین شناسی عمومی


۱۳۹۱-۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ,B.Sc.
5.

زمین شناسی کاربردی


۱۳۸۲-۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان,B.Sc.
6.

تکنولوژی بتن


۱۳۸۲-۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان,B.Sc.
7.

مصالح ساخنمانی و تکنولوزی بتن


۱۳۸۲-۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان,B.Sc.
8.

تکنولوژی مصالح ساختمانی


۱۳۸۲-۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان,B.Sc.
9.

آبهای زیر زمینی


۱۳۸۲-۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان,B.Sc.
10.

زمین شناسی مهندسی


۱۳۸۲-۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان,B.Sc.

M.S

1.

سمینار


۱۳۸۸-۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان,M.S.
2.

روش تحقیق و سمینار


۱۳۸۸-۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان,M.S.
3.

تحقیقات صحرایی


۱۳۸۸-۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان,M.S.
4.

زمین شناسی مهندسی پیشرفته


۱۳۸۸-۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان,M.S.

داور

1.

بررسی مدول تغییرپذیری توده سنگ بر اساس FTOPSIS


سلیمی سیجرانی,
M.S, خاک و پی, 93/11/30
2.

بررسیتاثیر شیب،زبری و مقاومت تراکمی درزه ها بر نیروی محوری راک بولتها


فرزاد بیات,
M.S, خاک و پی, 93/11/30
3.

بررسی تاثیر توپوگرافی سطحی زمین برضریبk0در تونل ها


کریم طالبی,
M.S, خاک و پی, 94/7/1
4.

تحلیل عددی اثر مرزی در تونل های حفر شده در سنگ های با رفتار نرم کرنشی


آریان مالکی دیزجی,
M.S, خاک و پی, 93/11/30
5.

تحلیل عددی تاثیر قوس تونلهای نعل اسبی بر پایداری تونل ها در سنگ های نرم کرنش


حسن احمدی,
M.S, خاک و پی, 93/11/30
6.

بررسی عددی اثر حفاری مکانیزه به روش TBM-EPBبرروی سازه های زیرزمینی


محمد باباپور,
M.S, خاک و پی, 93/11/30
7.

بررسی تاثیر اصطکاک منفی بر ظرفیت باربری گروه شمع های باریک شونده با استفاده از روش عددی


مرتض عبدی راد,
M.S, خاک و پی, 93/11/30
8.

بررسی پارامترهای هندسی لوله forepolingدر کاهش نشست سطحی در اثر حفر تونل در خاک های ریزشی


صباغ پاکدل,
M.S, خاک و پی, 93/11/30
9.

بررسی روش جت گروتینگ در کاهش نشست سطحی بر اثر حفر تونل


علیرضا دهقان پور,
M.S, خاک و پی, 93/11/30
10.

عوامل م.ثر بر کرنش سه بعدی در تونل


امید الهام کیا,
M.S, خاک و پی, 93/10/16
11.

تحلیل عددی اثر فشار آب منفذی موجود در درزه ها بر پایداری دامنه های سنگی


امیر حسین کیالها,
M.S, خاک و پی, 1392/11/30
12.

ارزیابی تاثیر تراشه های پلاستیکی در افزایش ظرفیت باربری خاکهای رسی ماسه ای


آرش بریری,
M.S, خاک و پی, 1392/11/29
13.

تحلیل عددی اثر پیش تنیدگی پیچ سنگها بر پایداری تونل


ساسان فاضلی,
M.S, خاک و پی, 1392/11/06
14.

بررسی آزمایشگاهی قابلیت واگرایی خاک های رسی آلوده مواد نفتی


حسین قاسمی,
M.S, خاک و پی, 1392/06/26
15.

بررسی پارامتر های تحکیمی خاکهای رسی واگرای تثبیت شده با اهک و تسلیح شده با الیاف پروپیلن


مهرداد نبیی,
M.S, خاک و پی, 1392/03/02
16.

تاثیر نتایج حاصل از خطر لرزه ای بر ارزیابی پتانسیل روانگرایی بر اساس آزمونSPTدر خط 2 متروی تبریز


آرمان الوانی علمداری,
M.S, خاک و پی, 1391/11/25
17.

ارزيابی پتانسيل روانگرایی خاکها با استفاده ازسرعت موج برشی (vs) بر اساس تئوری شبکه عصبی


عباس لطفی,
M.S, خاک و پی, 1391/11/25
18.

تحلیل عددی اثر ناحیه گسل نرمال و معکوس بر تنش های محیطی و پایداری محیطی


رضا علا ,
M.S, خاک و پی, 1391/06/23
19.

تحلیل عددی اثر فاکتور به هم ریختگی بر زمان بهینه نصب سیستم نگهدارنده در تونل ها


مرتضي علا,
M.S, خاک و پی, 1391/06/23
20.

بررسی ظرفیت باربری عددی ومیدانی خاکهای سست بهسازی شده با میکروپایل (با انجام مطالعه موردی)


نادر عظيمي فر ,
M.S, خاک و پی, 1391/05/22
21.

شناسایی و تثبیت خاکهای لسی در حوزه آبریز گرگان ر


محمد عسگري ,
M.S, خاک و پی, 1390/11/15
22.

بررسی اندرکنش شمع وخاک رسی تحت اثر بار دینامیکی هارمونيک جانبی


شروین علیپور,
M.S, خاک و پی, 1390/11/30
23.

بررسی توزيع فشار جانبی خاک در دیوارهای حائل بر اساس نحوه جابجائی دیواره و خاک با روش المان محدود


سجاد سپهر,
M.S, خاک و پی, 1390/11/10
24.

ارزیابی ژئومکانیکی و پایداری سنگ های موجود در مسیر تونل به روش های تجربی و عددی مطالعه موردی تونل ذاکر-سرخه دیزج


علی اصغر وثوقی,
M.S, خاک و پی, 1390/9/30
25.

بررسی پارامترهای موثر بر ميزان واگرايی خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی


بهنام محمود خانی,
M.S, خاک و پی, 1390/6/30
26.

برآورد ظرفيت باربری پی های رینگی واقع برخاک های لايه ای با استفاده از روش های عددی و ارائه ی چارت های طراحی


سلمان حنيفی,
M.S, خاک و پی, 1390/7/21

مشاور

1.

بررسی پارامترهای مؤثر بر واگرایی خاکهای واگرا با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)


امین فرخی,
M.S, خاک و پی, 1392/11/30
2.

بررسی پاسخ لرزه ای سطح زین شیبدار در حضور حفرات زیر زمینی با استفاده از روش عدی اجزای مرزی


بهرام دارابیان,
M.S, خاک و پی, 1392/11/30
3.

تحلیل عددی مسئله ی نشت با مرز نامحدود از بدنه سدهای خاکی به روش بدون شبکه المان طبیعی NEM


فرمین پرنیان محمودی,
M.S, خاک و پی, 1392/10/17
4.

تحلیل عددی پایداری ترانشه گذرگاههای شهری به روش مهاربندی با پوسته گابیونی(مطالعه موردی: گذرگاه یادگار امام و افسریه تهران)


سعید منتظری,
M.S, خاک و پی, 1392/6/27
5.

تحلیل عددی مقدارتنش آزاد شده در تونل ها بر پایداری دامنه ی تونل


اشکان فلاح وزیر آبادی,
M.S, خاک و پی, 1392/06/27
6.

بررسی کاربرد ضایعات فرش در خاک رس و مطالعه پارامترهای مقاومتی آن با استفاده از آزمایشات سه محوری


ساسان سياح جاويد ,
M.S, خاک و پی, 1392/06/27
7.

بررسی تاثيرالياف پلی پروپیلن برروی مقامت برشی خاک ماسه ای


بابک جلیلی,
M.S, خاک و پی, 1391/11/29
8.

ارزیابی رفتار خاک مخلوط رس و ضایعات پلاستیکی با استفاده از دستگاه آزمایش سه محوری


نوید فرح بخش,
M.S, خاک و پی, 11391/11/25
9.

ارزیابی علل تخریب دیوارهای ساحلیدریای خزر از نظر ژئوتکنیکی مطالع موردی بندر انزلی


حمیدرضا مقتدر ,
M.S, خاک و پی, 11391/11/25
10.

ارزیابی روشهای پایدارسازی ترانشه در خاکهای درشت دانه در معرفی تراوش آب (مطالعه موردی: ترانشه ورودی غربی خط 2 قطار شهری تبریز


کمال الدين عدالت,
M.S, خاک و پی, 1390/10/28
11.

تحليل تنش وتغییر شکلهای تونل متروی اصفهان با استفاده از نتایج ابزار نگاری و تبيق نتایج حاصله توسط نرم افزار plaxis 3d tunnel


پيام رفتاري ,
M.S, خاک و پی, 1390/9/24
12.

ارزيابی تونلزنی در زمينهای نرم و تاثير آن بر نشست ساختمان های مجاور با در نظر گرفتن سختی و هندسه ساختمان


شهرام پور اکبر,
M.S, خاک و پی, 1390/06/31
13.

تاثير خرده های لاستيک بر روی مقاومت و رفتار خاکها ی ماسه ای


یاسر حسین پور اشکیک نژاد,
M.S, خاک و پی, 1390/06/16
14.

تعيين ضريب پايداری سد خاکی با استفاده از روش EPR


مازیار مهرآور,
M.S, خاک و پی, 1390/05/17

راهنما

1.

ارزیابی ظرفیت باربری و تعیینجا نمایی بهینه شمع های پا پهن در یک گروه شمع تحت بارگذاری کششی در خاک های دانه ای اشباع


صفا دانشور,
M.S, خاک و پی, 1392/11/30
2.

مدلسازی عددی ظرفیت باربری فشاری شمع های باریک شونده واقع در خاک لایه ای


ارش قلی زاده,
M.S, خاک و پی, 94/۶/1
3.

چیدمان بهینه در مقطع گروه شمع پافیلی با استفاده از روش عددی


نیما عبدالهی,
M.S, خاک و پی, 94/8/1
4.

بررسی نشست خاکریزهای ساخته شده بر روی خاکهای نرم تقویت شده به وسیله ستونهای اختلاط عمیق به روش عددی


فریدون پورنیک,
M.S, خاک و پی, 94/8/1
5.

تعیین چیدمان بهینه شمع های باریک شونده در یک گروه شمع، به منظور افزایش ظرفیت باربری جانبی آنها در خاک های دانه ای با استفاده از روش عددی


مهدی هاشمی,
M.S, خاک و پی, 93/8/30
6.

بررسی عملکرد شمع ها روی رفتار پی های گسترده نزدیک به شیب خاکی


محمد فایق زندی,
M.S, خاک و پی, 94/2/30
7.

مطالعه عددی تاثیر سختی نسبتی خاک ماسه ای و سیر بر پایداری دیواره های ساحلی


سعيد يوسفي,
M.S, خاک و پی, 1392/06/30
8.

تعیین چیدمان بهینه شمع های باریک شونده در یک گروه شمع به منظور افزایش ظرفیت بابری فشاری آنها در خاک های دانه ای با استفاده از روش عددی


اشکان پور سهراب,
M.S, خاک و پی, 1392/06/30
9.

تعیین جانمایی بهینه شمع های پافیلی(پاپهن)دریک گروه شمع، به منظور افزایش ظرفیت باربری کششی آنها واقع درخاک های دانه ای با استفاده از روش عددی.


سیدمیثم مرتضوی,
M.S, خاک و پی, 1392/06/30
10.

تعیین فاصله بهینه بین شمع های پافیلی در یک گروهشمع به منظور افزایش ظرفیت باربری کششی آنها واقع در خاک رسی با استفاده از روش عددی


عطا ءاله سنائي فرخي ,
M.S, خاک و پی, 1392/07/03
11.

مطالعه اثرات نانوسیلیس بر خصوصیات خاک درشت دانه


زهرا مردانی,
M.S, خاک و پی, 1391/02/23
12.

ارائه رابطه همبستگی بین عدد نفوذ استاندارد(N-SPT) با پارامترهای مقاومت برشی خاکهای رسی با استفاده از PROGRAMING (GP) (مطالعه موردی در مسکن مهر رشت)


رضا صدیقی,
M.S, خاک و پی, 1392/02/25
13.

تاثیر نانورس مونت موریلونیت بر پتانسیل تورم پذیری خاکهای رسی


سبحان نقی دوست,
M.S, خاک و پی, 1391/11/25
14.

مطالعه اثرنانورس مونت مریلونت بر خصوصیات مهندسی خاک درشت دانه


هادی بارفروشنده رودسري,
M.S, خاک و پی, 1391/10/28
15.

مطالعه پارامتریمدل سازی سه بعدی اندرکنش تونل های موازی و ارائه نمودارهای مهندسی


محمود فرجي ,
M.S, خاک و پی, 1391/06/23
16.

تاثیر حفر تونل برروی تغییرشکل های سطح زمين و مقايسه بانتایج ابزار دقيق (بررسی موردی مترو کرج خط2)


شهرام سليماني,
M.S, خاک و پی, 1391/04/22

مقالات

Farsi

1.

Comparison of Lateral Bearing Capacity of Tapered Pile Groups with Simple Piles in Granular Soils using Numerical Method. Electronical Journal of Geotechnical Engineering


Authors: Mardani,Z.Alielahi,H.Hashemi,M
Electronical Journal of Geotechnical Engineering, Year. October 2015Electronic Journal of Geotechnical Engineering,
2.

Optimizing the Performance of Under reamed Piles in Clay using Numerical Method


Authors: SanaeiFarokhi,A. Alielahi,H. Mardani,Z
EJGE, Vol.19, Year. 2014,
3.

Comparison of pentagon and square arrangement of Underreamed pile group in granular soil.


Authors: Mardani,Z.Alielahi,H.Daneshvar,S
8th National Congress on Civil Engineering, Year. 1393,
4.

Influence of Under-reamed Pile GroupsArrangement on Tensile Bearing Capacity using FE Method.


Authors: Alielahi,H.Mardani ,Z.Daneshvar,S
EJGE, Vol.19, Year. 204,
5.

بررسی اثر الیاف مسلح SFRC بر دینامیکی پوشش تونل ها با استفاده از روش عددی


Authors: میلاد ملکی -زهرا مردانی - حمید علی الهی
چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019), Year. 1399,
6.

بررسی اثر الیاف مسلح SFRC بر دینامیکی پوشش تونل ها با استفاده از روش عددی


Authors: میلاد ملکی - زهرا مردانی -حمید علی الهی
چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019), Year. 1399,
7.

بررسی رفتار آزمایشگاهی خاک مخلوط رس و ضایعات پلاستیکی


Authors: حسین سلطانی جیقه - نوید فرح بخش - زهرا مردانی
اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک, Year. 1392,
8.

ارزیابی ظرفیت باربری کششی شمع های پافیلی - پاپهن واقع در خاک های دانه ای با استفاده از روش اجزای محدود


Authors: زهرا مردانی - حمید علی الهی - سیدمیثم مرتضوی
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری, Year. 1392,
9.

بررسی عملکرد گروهی شمعهای پافیلی - پاپهن در مقابله با نیروهای کششی با استفاده از روش عددی


Authors: زهرا مردانی - حمید علی الهی - سیدمیثم مرتضوی
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری, Year. 1392,
10.

بررسی آزمایشگاهی اثر ضایعات فرش در مقاومت برشی خاک رس


Authors: حسین سلطانی جیقه - ساسان سیاح جاوید - زهرا مردانی
اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک, Year. 1392,
11.

تحلیل عددی تاثیر لایه بندی خاک (افقی و شیب دار) بر روی پایداری تونل ها


Authors: رضا ملائی - زهرا مردانی - سمیه ملایی
اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک, Year. 1392,
13.

بررسی حساسیت نشست سطح زمین نسبت به تغییر تراز آب زیرزمینی در اثر حفر تونل به کمک نرم افزارPlaxis 3D Tunnel


Authors: سید میثاق مشهوری-زهرا مردانی
همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری, Year. 1393, Page:12,
14.

بررسی تاثیرپارامترهای هندسی ریزشمع هادرکاهش نشست پی سازه ها با استفاده ازنرم افزارPlaxis


Authors: ساسان سیاح جاوید - صارم سیاح سیاح جاوید - زهرا مردانی
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران, Year. 1393,
15.

ارزیابی عوامل تاثیرگذاربرظرفیت باربری فشاری شمع های پافیلی پاپهن واقع درخاکهای دانه ای بااستفاده ازروش عددی


Authors: زهرا مردانی- حمید علی الهی -سیدمیثم مرتضوی
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران, Year. 1393,
16.

تحلیل عددی ظرفیت باربری جانبی گروه شمع های باریک شونده در خاک های دانه ای


Authors: زهرا مردانی- حمید علی الهی - سیدمهدی هاشمی
: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی, Year. 1393,
17.

بررسی عددی ظرفیت باربری فشاری گروه شمع های باریک شونده واقع درخاکهای دانه ای


Authors: زهرا مردانی- حمید علی الهی -اشکان پورسهراب
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران, Year. 1393,
18.

بررسی اثر تغییر ضخامت لایه های خاک بر روی ظرفیت باربری و نشست شمع های استوانه ای و باریک شونده (به روش عددی)


Authors: زهرا مردانی- حمید علی الهی - آرش قلی زاده
اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران, Year. 1394,
19.

بررسی عملکرد شمع ها روی رفتار پی های گسترده نزدیک به شیب خاکی


Authors: محمد فایق زندی -زهرا مردانی
کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر, Year. 1394,
20.

بررسی تأثیر شیب خاکی بر روی رفتار پی های شمعی واقع بر آنها به روش عددی


Authors: محمد فایق زندی -زهرا مردانی
دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری , Year. 1394, Page:10,
21.

مروری بر ریزشمع ها و کاربرد آنها


Authors: زهرا مردانی-علی نیساری تبریزی
نشریه علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران، دوره: 2، شماره: 5, Vol.دوره 2شماره 5, Year. 1398, Number of Page:36-44
22.

عوامل تاثیرگذار بر تراکم دینامیکی خاک ها


Authors: سپهر سعادت خدابخشی-محمدرضا عطرچیان-زهرا مردانی
کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی, Vol.کد COI مقاله: NCEAU01_139, Year. 1397,
23.

شبیه سازی عددی تاثیر شکل کوبه در عملیات تراکم دینامیکی


Authors: سپهر سعادت خدابخشی-محمدرضا عطرچیان-زهرا مردانی
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران, Vol.COI مقاله: CAUM01_0303, Year. 1397, Page:19,
24.

بررسی پارامترهای موثر بر تراکم دینامیکی خاک های دانه ای با استفاده از شبیه سازی عددی


Authors: سپهر سعادت خدابخشی-محمدرضا عطرچیان-زهرا مردانی
سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران, Vol. COI مقاله: GEOTEC03_138, Year. 1397, Page:15,
25.

بررسی عملکرد کوبه های مخروطی بر تراکم دینامیکی خاک های دانه ای


Authors: سپهر سعادت خدابخشی-محمدرضا عطرچیان-زهرا مردانی
چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته, Vol.OI مقاله: MMAT04_030, Year. 1397, Page:12,
26.

تأثیر زاویه باریک شدگی شمعهای مقطع متغیر بر ظرفیت باربری فشاری گروه شمع با استفاده از روش عددی


Authors: زهرا مردانی-حمید علی الهی-اشکان پورسهراب
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری, Vol. COI مقاله: ICCAU01_0530 , Year. 1392,
27.

بررسی تاثیر شکل هندسی شمعهای پافیلی واقع در خاکهای رسی برظرفیت باربری آنها با استفاده از روش عددی


Authors: زهرا مردانی-حمید علی الهی-عطااله سنائی فرخی
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری, Vol. COI مقاله: ICCAU01_0561 , Year. 1392,
28.

بررسی عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت باربری فشاری شمع های باریک شونده با استفاده ازروش عددی


Authors: زهرا مردانی-اشکان پورسهراب
اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک, Vol.کد COI مقاله: GEOTEC01_085 , Year. 1392,
29.

مطالعه عددی تاثیر سختی سپر فلزی مهارشده بر رفتار این نوع از سازه ها


Authors: سعید یوسفی-زهرا مردانی-علی قاسمی
همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین, Vol.کد COI مقاله: ACA01_416 , Year. 1392, Number of Page:15
30.

مطالعه عددی تاثیر سختی خاک بر رفتار دیوارهای سپری مهار شده


Authors: سعید یوسفی-زهرا مردانی-علی قاسمی
: همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین, Vol.کد COI مقاله: ACA01_415, Year. 1392, Number of Page:12
31.

عوامل تاثیر گذار بر سختی خاک و تعیین میزان اهمیت تاثیر هز یک از آنها


Authors: سعید یوسفی-زهرا مردانی-علی قاسمی
همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین, Year. 1392, Number of Page:11
32.

تاثیر مدلهای رفتاری خاک در رفتار دیوارهای سپری مهارشده


Authors: سعید یوسفی-زهرا مردانی-علی قاسمی
همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین, Vol.د COI مقاله: ACA01_405, Year. 1392, Number of Page:15
33.

تاثیر سختی نسبی خاک ماسه ای و سپر مهارشده بر رفتار این نوع از دیوارهای ساحلی


Authors: سعید یوسفی-زهرا مردانی-علی قاسمی
اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی-اسلامی و هویت گمشده آن, No. COI مقاله: ACA01_401 , Year. 1392,
34.

مطالعه عددی تاثیر سختی خاک در بهسازی و مقاوم سازی بناهای ساحلی


Authors: سعید یوسفی-زهرا مردانی-علی قاسمی
اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی-اسلامی و هویت گمشده آن, Vol.COI مقاله: AUSI01_359 , Year. 1392,
35.

مقایسه روشهای بهسازی و مقاوم سازی سازه ها از طریق افزایش سختی خاک بستر آنها


Authors: سعید یوسفی-زهرا مردانی-علی قاسمی
اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی-اسلامی و هویت گمشده آن, Year. 1392,
37.

بررسی تاثیر نانورس مونت موریلونیت بر خاصیت تورم پذیری خاک کائولینیت


Authors: سبحان تقی دوست-زهرا مردانی
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران.زاهدان, Year. 1392,
38.

بررسی تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاک ماسه ای سست


Authors: زهرا مردانی-بابک جلیلی خبازی
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران, Year. 1392,
39.

بررسی آزمایشگاهی تاثیر فابیرهای پلی پروپیلن برروی ماسه سیلت دار متراکم


Authors: .مردانی،ز.جلیلی خباز
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران.زاهدان, Year. 1392,
40.

بررسی آزمایشگاهی تاثیر فابیرهای پلی پروپیلن برروی ماسه سیلت دار متراکم


Authors: .مردانی،ز.جلیلی خباز
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران.زاهدان, Year. 1392,
41.

بررسی تکتونیک فعال حوضه زهکشی باختر البرز مرکزی با استفاده از شاخص های مورفومتری


Authors: زهرا مردانی-منوچهر قریشی-مهران آرین
مجله علمی پژوهشی علوم پایه(JSIAU),
42.

بررسی تجربی و تحلیلی نشست ناشی از تونل سازی به روشNATMو مقایسه با نتایج ابزار دقیق(مطالعه موردی خط 2 مترو کرج)


Authors: شهرام سلیمانی،زهرا مردانی،محمد جواد کاظمینی
سومین همایش ملی مهندسی عمران, Year. 1390,
44.

بررسی و مقایسه ی روش های پیش بینی و محاسبه ی نشست سطحی ناشی از حفاری تونل های شهری


Authors: شهرام سلیمانی،زهرا مردانی،محمد جواد کاظمینی
کنفرانش ملی عمران و توسعه, Year. 1390,
45.

تاثیر خرده های لاستیک فرسوده بر روی مقاومت برشی ماسه(خاک حاشیه جنوبی دریای کاسپین،شهر رشت)


Authors: یاسر حسین پور،محمدرضا عطرچیان،زهرا مردانی
کنفرانش ملی عمران و توسعه, Year. 1390,
46.

انتخاب روش پایدارسازی ترانشه ورودی خط 2 متروی تبریز بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی


Authors: کمال الدین عدالت،هوشنگ کاتبی،زهرا مردانی
کنفرانس ملی عمران و توسعه, Year. 1390,
47.

بررسی کج شدگی نوزمین ساخت در باختر البرز مرکزی


Authors: زهرا مردانی
پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست, Year. 1389,
48.

ارزیابی تونل سازی در زمین های نرم و تاثیر آن بر نشست ساختمان های مجاور


Authors: شهرام پوراکبر،محمد آزادی ،زهرا مردانی
اولین همایش آسیایی و نهمین کنفرانس تونل ایران, Year. 2013,
49.

ارزیابی تونل سازی در زمین های نرم و تاثیر آن بر نشست ساختمان های مجاور


Authors: شهرام پوراکبر،محمد آزادی ،زهرا مردانی
اولین همایش آسیایی و نهمین کنفرانس تونل ایران, Year. 2013,
50.

بررسی ویژگی های حوضه آبریز سد طالقان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)


Authors: زهرا مردانی-محسن محمدخانی
دومین همایش ملی سدسازی, Year. 1388, Page:104,
51.

تعیین ضریب پایداری سدخاکی همگن با استفاده از روشEPR


Authors: سعید قربان بیگی،زهرا مردانی،محمدرضا عطرچیان
دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران, Year. 1390,
52.

نشانه های زمین ریختی زمین ساخت فعال حوضه طالقان رود،شاهرود و سفید رود در البرز مرکزی


Authors: زهرا مردانی-منوچهر قریشی-مهران آرین- خسرو خسرو تهرانی
GEOSCIENCES, Vol.20, No.78, Year. 89, Page:200, Number of Page:159-166
1.

فصلنامه علوم زمین


1389- 1396, داور,
1.

Geoinformation Technology for Natural Disaster Management & Rehabition


Date: 2010,
2.

آموزش دوره چینه وفسیل شناسی . مدیریت اکتشاف . شرکت ملی نفت ایران


Date: 1380,
3.

آموزش ژئوتکنیک (مکانیک خاک) . سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور


Date: 1381,
4.

آموزش دوره رسوب شناسی و سن سنجی . سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور


Date: 1382,
5.

آموزش تکتونیک فعال ایران .سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور


Date: 1382,
6.

آموزش تکتونیک فعال ایران .سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور


Date: 1382,
7.

آموزش نرم افزارArc Gis .مرکز سنجش از دور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور .


Date: 1387,
8.

آموزش نرم افزارArc Gis .مرکز سنجش از دور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور


Date: 1387,
1. زمین شناسی (تکتونیک)
2. ژئوتکنیک
3. بررسی علل تخریب سازه ها با توجه فاکتور های ژئو تکنیکی
Top