دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

فهیمه صباغی

اطلاعات تماس
تلفن: 09125707881
آدرس: مشهد- دندانپزشکان13- پلاک 12
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم پایه وپزشکی
1
درباره