دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

زهره ترابی

اطلاعات تماس
تلفن: 02433475101
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده فنی مهندسی
1
درباره
آخرین به روزرسانی: 2017/27/12

1.

Ph.D


معماری, آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات زنجان, تهران, ایران, 1396/11/20
Thesis Title:تبیین فرآیند طراحی در آموزش خلاق (نمونه موردی: کارگاههای ظراحی معماری دانشگاه تهران)
Supervisor:دکتر سید امیرسعید محمودی

MSc & phD

1.

نظریه و روشهای طراحی، شیوه های آموزش و طراحی در معماری، مبانی برنامه ریزی کالبدی، حقوق معماری، طرح معماری، روش تحقیق


1389-1396 دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان,MSc & phD .
1.

تبیین روش طراحی دروس پایه در جهت توانمندسازی دانشجویان، سنجش خلاقیت طراحی با استفاده از اینتروی شانون


Status: Completed, Location: دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان, Main Partners: زهره ترابی, 89 -91

راهنما

1.


حسین بیگدلی،زینب بنی اسدی، سمیه میرزانیا،مجتبی عسگری،نرگس صفری،مونا عزیزی، علیرضا نظرنیازهرا احمدی، محمد اسماعیلی،رامین علیمحمدی,
MSc & phD , معمای, 1396-1390
Top