دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

زهره ترابی

اطلاعات تماس
تلفن: 02433475101
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده فنی مهندسی
1
درباره