دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

پروین اسکندری

اطلاعات تماس
تلفن: 02414221003
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم پایه وپزشکی
1
درباره
آخرین به روزرسانی: 1400/10/03

1.

Ph.D


شیمی آلی, دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, زنجان, ایران, 1392
Thesis Title:سنتز نور کاتالیزگرهای نانو کادمیم سولفید جدید و کاربرد آن ها در برخی از تبدیلات شیمیایی
Supervisor:دکتر فواد کاظمی
2.

M.S


شیمی آلی, دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, زنجان, ایران, 1387
Thesis Title:تهیه مشتقات کربوکسیلیک اسیدها با استفاده از توسیل کلراید
Supervisor:دکتر فواد کاظمی
3.

B.Sc


شیمی محض, دانشگاه زنجان, زنجان, ایران, 1379
4.

-


علوم تجربی, دانش آموخته مرکز استعدادهای درخشان زنجان, زنجان , ایران, 1374

دانش آموخته مرکز استعدادهای درخشان زنجان 1374-1368

1.

فارسی


صحبت: Native, خواندن: Native, نوشتن: Native
2.

ترکی


صحبت: Native, خواندن: Native, نوشتن: Native
3.

انگلیسی


صحبت: Good, خواندن: Good, نوشتن: Good

Ph.D

1.

شیمی حالت برانگیخته و حدواسطهای فعال


Ph.D.

M.S

1.

مباحث نوین در شیمی آلی


M.S.
2.

روشهای سنتز آلی


M.S.
3.

شیمی فیزیک آلی


M.S.

B.Sc

1.

جداسازی و شناسایی ترکیبات شیمیایی از منابع طبیعی


B.Sc.
2.

آزمایشگاه شیمی عمومی 1 و 2


B.Sc.
3.

جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی


B.Sc.
4.

نانو شیمی


B.Sc.
5.

آزمایشگاه شیمی آلی 1 و 2


B.Sc.
6.

شیمی آلی 1 و 2


B.Sc.
7.

شیمی عمومی


B.Sc.

راهنما

1.

سنتز سبز نانوذرات مس و اکسید مس با استفاده از عصاره زرشک وحشی و بررسی اثرات ضد باکتری نانوذرات تشکیل شده


اکرم نقی لونیا,
M.S, شیمی دارویی, شهریور 98
2.

بررسی واکنش ترکیبات نیترونی با نوکلئوفیل های متعدد


زهرا باقرآبادی,
M.S, شیمی دارویی, شهریور 97
3.

بررسی سنتز ترکیبات آزوکسی با استفاده از مشتقات نیترونی


اعظم محمدلو,
M.S, شیمی آلی, شهریور 97
4.

سنتز کاتالیزورهای نوری بر پایه نانو اکسید مس و کاربرد آنها در برخی تبدیلات شیمیایی


محمدرضا فضل اللهی,
M.S, شیمی آلی, شهریور 96

مقالات

English

1.

Enhanced catalytic activity of one-dimensional CdS @TiO2 core-shell nanocomposites for selective organic transformations under visible LED irradiation


Authors: Parvin Eskandari, Zahra Zand, Foad Kazemi, Moosa Ramdar
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, Vol.418, No.1, Year. 2021,
2.

Environment-friendly synthesis of Ni0.5Zn0.5Fe2O4 magnetic nanoparticles using Plantago major and its applications as an efficient and rapid adsorbent for removal of reactive blue 21 dye


Authors: Fatemeh Mohammadi, Ali Reza Kazemizadeh, Malak Hekmati, Ali Ramazani and Parvin Eskandari
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY, Year. 2021,
3.

Plant-mediated synthesis of Cu0. 5Zn0. 5Fe2O4 nanoparticles using Minidium leavigatum and their applications as an adsorbent for removal of reactive blue 222 dye


Authors: Mahsa Shojaei Yeganeh, Ali Reza Kazemizadeh, Ali Ramazani, Parvin Eskandari, Hossein Rabbi Angourani
Materials Research Express, Vol.6, No.12, Year. 2020, Number of Page:1250f4
4.

Antibacterial activity of biosynthesized CuO nanostructures using barberry fruit extra.


Authors: A. Naghilonia, P. Eskandari, R. Shapouri.
The international conference on new horizons in chemical science and biology, Year. 2019,
7.

An Investigation on Practical Synthesis of Carboxylic Acid Derivatives using p-Toluenesulfonyl chloride


Authors: Parvin Eskandari, Foad Kazemi
Letters in Organic Chemistry, Vol.14, Year. 2017, Page:431-439,
8.

Photocatalytic reduction of aromatic nitro compounds using CdS nanostructure under blue LED irradiation


Authors: Parvin Eskandari , Foad Kazemi , Zahra Zand
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 274 (2014) 7– 12, Year. 2014,
9.

Convenient preparation of CdS nanostructures as a highly efficient photocatalyst under blue LED and solar light irradiation


Authors: Parvin Eskandari , Foad Kazemi , Yashar Azizian-Kalandaragh
Separation and Purification Technology, Vol.120, Year. 2013,

ارائه ها و خلاصه ها

English

1.

Antibacterial activity of biosynthesized CuO nanostructures using barberry fruit extract.


The international conference on new horizons in chemical science and biology
Location: Tehran-Iran,
Date: September-2019-
Authors: A. Naghilonia, P. Eskandari, R. Shapouri.
Type : Poster Presentaion & Abstract, Lecturer,
2.

Preparation and Characterization of CuO Nanostructures through simple precipitation method in the presence of thioglycolic acid


1st Iranian Catalyst Conference
Location: Zanjan-Iran,
Date: September 1-2-
Authors: Parvin Eskandari, Mohammad reza Fazlollahi
Type : Poster, Lecturer,
3.

Simple Preparation and Characterization of CdS Nanoparticles as a Highly Efficient Photocatalyst under Visible LED Light Irradiation


Proceedings of the 4 th International Conference on Nanostructures (ICNS4) 12-14 March, 2012, Kish Island, I.R. Iran
Location: کیش,
Date: 2012-
Authors: Parvin Eskandari , Foad Kazemi, Yashar Azizian
Type : سخنرانی, Lecturer,

Farsi

1.

مروری بر توسعه روشهای نوین در زمینه سنتز ترکیبات آزوکسی آروماتیک


همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و مهندسی
Location: تهران,
Date: مهر 1397-
Authors: پروین اسکندری، اعظم محمدلو
Type : خلاصه, Lecturer,
1.


1-  آشنايي با نرم افزارهاي Excel، Power Point‍ ،ChemDraw  و Word

 

2-  كار با دستگاه هاي  , HPLC, IRGC، UV Spectrophotometer،                             Diffuse Reflectance spectrophotometer, Fluorescence spectrophotometer,

 

3-  شركت در دوره آشنايي با تكنيك NMRو كاربردهاي آن ، دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

 

 

1. 1. مطالعه تركيبات نانو نيمه رسانا با ساختار هسته- پوسته به عنوان کاتاليزورهاي نوري در واکنش‌هاي تشکيل پيوند كربن-كربن
2. 2. بررسي كاربرد تركيبات نانو نيمه رسانا در تهيه تركيبات دارويي
3. 3. بررسی بیوسنتز انواع نانوذرات با استفاده از عصاره ترکیبات طبیعی و بررسی کاربرد نانوذرات تشکیل شده به عنوان کاتالیست در واکنش‌ه
4. 4. بررسی خاصیت ضد باکتری و ضد قارچ نانو ذرات سنتز شده با استفاده از عصاره مواد طبیعی
5. 5. بررسی استخراج عصاره گیاهان دارویی با استفاده از روشهای نوین استخراج و بررسی کاربرد این ترکیبات در آروماتراپی
Top