دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

حوریه یحیایی

اطلاعات تماس
تلفن: 09127113324
آدرس: زنجان - دانشگاه آزاد زنجان - سایت امام خمینی - ساختمان روزبه - طبقه 2 - دفتر مدیر گروه شیمی
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم پایه وپزشکی
1
درباره
Hooriye_Yahyaei@yahoo.com
آخرین به روزرسانی: 1409/12/15

1.

Ph.D


شیمی فیزیک, علوم تحقیقات تهران, تهران, ایران, 91
Thesis Title:مطالعه ترمودینامیکی و سینتیکی کمپلکس های کلیکس آرن ها با ویژگی اتصال با نانوتیوب های چند دیواره (MWNT) با استفاده از روش مضاعفQM/MM
Supervisor:دکتر كريم زارع، دکتر حسین آقایی
2.

M.S


شیمی فیزیک, دانشگاه اراک, اراک, ایران, 87
Thesis Title:مطالعه اثر حلال بر سینتیک واکنش افزایشی پاراکلرو آنیل و تری فنیل فسفین
Supervisor:دکتر داوود نوری شرق
3.

B.Sc


شیمی محض, دانشگاه آزاد گیلان, رشت, ایران, 85
1.

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان


1396,
2.

استاد برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان


1396,
3.

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان


1390,

Ph.D

1.

شیمی محاسباتی


1395 دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی,Ph.D.

M.S

1.

شیمی محاسباتی و طراحی دارو


1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان,M.S.
2.

شیمی فیزیک پیشرفته


87 دانشگاه پیام نور واحد زنجان,M.S.

B.Sc

1.

کوانتوم


1386 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان,B.Sc.
2.

شیمی فیزیک 2


1386 B.Sc.
3.

شیمی فیزیک 1


1386 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان,B.Sc.
4.

شیمی عمومی 2


1386 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان,B.Sc.
5.

شیمی عمومی 1


1386 دانشگاه آزاد زنجان,B.Sc.
1.

بررسی عوامل موثر بر خواص ساختاری و پیکربندی دی هالو دی آزن ها و آنالوگ های حاوی اتم های فسفر و آرسنیک با استفاده از روش های مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیل NBO


Status: Completed, Executers: حوریه یحیایی, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Main Partners: سیده نگار موسوی,
2.

محاسبه داده های α –NMR آسيلوکی کربوکساميدها با استفاده از روش های B3LYP / HF


Status: Completed, Executers: حوریه یحیایی, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Main Partners: علی رمضانی، علیرضا کاظمی زاده,
3.

بررسی نوآرایی های اکسی کوپ آنیونی و استرانولات کلیزن و آنالوگ های حاوی اتم های S و Se با استفاده از روش های مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیل های NMR و NBO


Status: Completed, Executers: شریعه حسینی , Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری, Main Partners: حوريه يحيايي سیده نگار موسوی,
4.

مطالعه اثرات استریوالکترونی بر رفتار صورتبندی ایزومرهای فضایی متان دیول با استفاده از مکانیک کوانتومی آغازین وتحلیل NBO


Status: Completed, Executers: رویا معین زاده, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول, Main Partners: ندا حسن زاده، حوریه یحیایی، سیده نگار موسوی,
5.

بررسی واکنش های تفکیک حرارتی 3-بوتنول، آلیل متیل اتر و اتیل وینیل اتر و آنالوگ های حاوی اتم های S و Se با استفاده از روش های مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیل های NMR و NBO


Status: Completed, Executers: ندا حسن زاده, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, Main Partners: حوریه یحیایی، داوود نوری شرق,

راهنما

1.

بررسی اتصال داروی دوکسوروبیسین به نانولوله های تک دیواره و چند دیواره کربنی و بورنیتریدی از طریق شبیه سازی مونت کارلو و محاسبات مکانیک مولکولی و مکانیک کوانتومی


زینب صالحی,
Ph.D, داروسازی,
2.

مطالعه میدان های نیروی مکانیک ملکولی و مکانیک کوانتومی بر برهم کنش داروهای دارای عوامل آلکیله کننده (سیکلوفسفامید، مکلورتامین، ملفالان) با حامل های نانویی در گستره ای از دما و حلال


محمد جمشیدی,
Ph.D, شیمی آلی,
3.

بررسی اتصال داروهای ضد سرطان شبه نوکلئوتیدی به حامل های نانویی از طریق شبیه سازی مونت کارلو و محاسبات مکانیک ملکولی و مکانیک کوانتومی


موسوی,
Ph.D, شیمی آلی,
4.

بررسی اثر حلال و دما برروی اتصال داروی ضد سرطان متو تروکسات و سایر مشتقات آن به نانو حامل های دارویی از طریق شبیه سازی مونت کارلو و محاسبات مکانیک- دینامیک مولکولی و مکانیک کوانتومی


وحید خدادادی,
Ph.D, شیمی آلی,
5.

بررسی اثر حلال و دما برروی اتصال داروی ضد سرطان تموزولامید به SWNT و MWNT از طریق شبیه سازی مونت کارلو و محاسبات مکانیک مولکولی و مکانیک کوانتومی


نورایی,
M.S, شیمی دارویی, 1398
6.

مطالعه میدان های نیروی مکانیک مولکولی بر پایداری اتصال مرکاپتوپورین متصل به گرافن ها در گستره ای از دما و حلال


جواد کاکایی,
M.S, شیمی دارویی, 1398
7.

بررسی اتصال داروی ضد سرطان میتوتان به SWNT از طریق شبیه سازی مونت کارلو و محاسبات مکانیک مولکولی و مکانیک کوانتومی


نازیلا رحمتیان,
M.S, شیمی دارویی, 1397

مشاور

1.

بررسی خواص ساختار گونه های خنثی و باردار دی سیلین و آنالوگ های حاوی اتم های گروه هالوژن


ساناز باباش پور,
Ph.D, شیمی فیزیک, 1397
2.

بررسی سهم عوامل موثربرخواص ساختاری و صورتبندی وینیل آزیدها، وینیل ایزوسیانات ها ، مشتقات هالوژن دارآنها ،فورمیل آزیدهاو فورمیل ایزوسیانات هابا استفاده از روش های محاسبات مکانیک کوانتومی آغازین


هنگامه فلاح ,
Ph.D, شیمی فیزیک, 1367
3.

سنتز ترکیبات آلی با استفاده از واکنش های چند جزئی 1، 2، 3، 6-تترا هیدرو فتالیمید با بتا دی کتون ها و بررسی بر همکنش آن با نانولوله تک دیواره در گستره ای از دما و حلال با استفاده از روش های مکانیک مولکولی و روش های مونت کارلو


شبنم صابری,
M.S, شیمی دارویی, 1398
4.

سنتز ترکیبات هتروسیکل با استفاده از واکنش های چند جزئی 1، 2، 3، 6- تترا هیدرو فتالیمید و محاسبه ی داده های NMR و IR با استفاده از روش های هارتری فاک و نظریه تابعیت چگالی


فروزان پیریایی,
Ph.D, شیمی دارویی, 1398
5.

بررسی خواص پیکر بندی کومولن های استانانی با روش های مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیل NBO


مهدی رحیمی,
M.S, شیمی فیزیک, 1387

مقالات

English

2.

The volatile constituents analysis of Lallemantia iberica (M.B.) Fischer & Meyer from Iran


Authors: D. Nori-Shargh , S. M. Kiaei , F.Deyhimi ,V.Mozafarian and H. Yahyaei
Natural Product Research, Vol.23, Year. 2009, Page:546-548,
4.

Stereoelectronic interaction effects on the conformational properties of hydrogen peroxide and its analogues containing S and Se atoms: An ab initio, hybrid-DFT study and NBO analysis


Authors: D. Nori-Shargh, H. Yahyaei and J. E. Boggs
Journal of Molecular Graphics and Modelling, Vol.28, Year. 2010, Page:807-813,
5.

Conformational behaviors of trans-2,3-bis(methylthio)-1,4-dioxane, -dithiane and –diselenane. A hybrid-DFT study and NBO interpretations


Authors: . D. Nori-Shargh, Z. Mahmoodi, N. Masnabadi, H. Yahyaei and S. N. Mousavi.;
Journal of the Iranian Chemical Research, Vol.3, Year. 2010, Page:179-189,
6.

NMR analysis and hybrid-DFT study of three-dimentional aromaticity in diborane, dialane, digalane and diindane


Authors: Gh.A. Kasaei, D. Nori-Shargh, H. Attar, H. Yahyaei and S. N. Mousavi
J. Sci. I. A. U (JSIAU), , Vol.20, Year. 2010, Page:111-120,
7.

Hybrid-DFT study and NBO interpretation of Conformational Analysis of Dihydroxymethane in relation to the Anomeric Effect


Authors: R. MoeinZadeh, D. Nori-Shargh, S.N. Mousavi, H. Yahyaei, L. Nejad Rezaei, N. ChalehChaleh and A. Madhi Tazehkand.;
J. Sci. I. A. U (JSIAU), , Vol.21, Year. 2011, Page:109-116,
8.

Oxidation Of Alcohols With Hydrogen proxide catalyzed by supported Fe(III) porphyrins


Authors: Sh. Masoudian and H. Yahyaei
Indian Journal of Chemistry, Vol.50, Year. 2011, Page:1002-1005,
9.

Hybrid-DFT study and NBO interpretations of conformational behaviors of 2-methoxy-1,2,4,5-tetrahydro-benzo[d]oxepine, -thiepine and -selenepine


Authors: D. Nori-Shargh, S. Sarikhani, H. Yahyaei, S. N. Mousavi and N.Masnabadi
Journal of the Iranian Chemical Research, Vol.4, Year. 2011, Page:39-49,
10.

Conformational behaviours of 2-substituted cyclohexanones: a complete basis set, hybrid-DFT study and NBO interpretation


Authors: F. Azarakhshia, D. Nori-Shargha, H. Attar, N. Masnabadi, H. Yahyaei, S. N. Mousavia and J. E. Boggs.;
Molecular Simulation, Vol.1, Year. 2011, Page:1-14,
11.

NBO, NMR Analysis, and Hybrid DFT Study of Structural and Configurational Properties of Di-tert-butyl-, bis(trimethysilyl)-, Bis(trimethgermyl)-, and Bis(trimethylstannyl)- cyclopenta-1,3-dienes


Authors: D. Nori-Shargh , H. Yahyaei, M. Jafari, Sh. Rafatpanah, A. Madhi Tazekand , S. N. Mousavi and R. Shaki bazadeh.;
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, Vol.186, Year. 2011, Page:1538-1553,
12.

Configurational Properties of N,N'-Dimethyl-1,3-Diazacyclohexane and Its Analogues Containing P and As Atoms: A Hybrid-DFT Study and NBO Interpretation


Authors: A. Zinlynezhad, D. Nori-Shargh, N. Najma and H. Yahyaei
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, Vol.186, Year. 2011, Page:44-57,
13.

Conformational behaviors of 1,7-dioxa-spiro[5,5]undecane and its dithia and diselena analogs in relation to the anomeric effect: A hybrid-DFT, ab initio MO study and NBO interpretation


Authors: D. Nori-Shargh, H. Yahyaei, S. N. Mousavi, M. Kianpour.;
Computational and Theoretical Chemistry, Vol.974, Year. 2011, Page:79-85,
14.

Complete basis set, hybrid-DFT study and NBO interpretation of conformational analysis of 2- methoxytetrahydropyran and its thiopyran and selenopyran analogues in relation to the anomeric effect


Authors: G. A. Kasaei, D. Nori-Shargh, H. Yahyaei, S. N. Mousavi and E.Pourdavoodi
Molecular Simulation, Vol.1, Year. 2012, Page:1-10,
15.

Hybrid-DFT study and NBO interpretations of the conformational behavior of 1,2-dihalodisilanes


Authors: D. Nori-Shargh, S. N. Mousavi, H. Yahyaei, S.Yazdani and B. Ahmadi
Journal of the Iranian Chemical Research, Vol.4, Year. 2012, Page:207-217,
16.

Hybrid-Density Functional Theory Study and Natural Bond Orbital Interpretation of the Conformational Behavior of 1,3-Dioxanyl, 1,3-Dithianyl, and 1,3- Diselenanyl Carbanions


Authors: S. N. Mousavi, H. Yahyaei
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, Vol.187, Year. 2012, Page:1528-1536,
17.

Synthesis and Chemical Shifts Calculation of α-Acyloxycarboxamides Derived from Indane-1,2,3-trione by DFT and HF Methods


Authors: H. Yahyaei, A. R. Kazemizadeh and A. Ramazani
Chinese J. Struct. Chem, Vol.41, Year. 2012, Page:46-56,
18.

Complete basis set, hybrid-density functional theory study, and natural bond orbital interpretations of the conformational behavior of halocarbonyl, thiocarbonyl, and selenocarbonyl isocyanates


Authors: S. N. Mousavi, D. Nori-Shargh, H. Yahyaei and K. Mazrae Frahani
Canadian Journal of. Chemistry, Vol.90, Year. 2012, Page:333-343,
19.

Conformational behaviours of 2-substituted cyclohexanones: a complete basis set, hybrid-DFT study and NBO interpretation


Authors: F. Azarakhshi, D. Nori-Shargh, N. Masnabadi, H. Yahyaei and S. N. Mousavi
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, Vol.37, Year. 2012, Page:1207-1220,
20.

Natural bond orbital, nuclear magnetic resonance analysis and hybrid-density functional theory study of σ-aromaticity in Al2F6, Al2Cl6, Al2Br6 and Al2I6


Authors: D. Nori-Shargh, H. Yahyaei, S. N. Mousavi, A. Maasoomi and H. Kayi
Journal of Molecular Modeling, , Year. 2013,
21.

Monte Carlo Quantum Calculation for Double-Walled Carbon Nanotubes (DWNTs) Combined to Calixarene[6]


Authors: H. Yahyaei, M. Monajjemi, H. Aghaie, and K. Zare
Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, Vol.10, Year. 2013, Page:1-10,
22.

Theoretical Study of Different Solvent and Temperature Effects on Double-walled Carbon Nanotubes (DWNTs) and Calixarene with Amino Acid: A QM/MM Study


Authors: H. YAHYAEI AND M. MONAJJEMI
Fullerenes, Nanotubes, and Carbon Nanostructures, Vol.22, Year. 2014, Page:346-361,
23.

Density Functional Theory Study and Anti-Cancer Properties Of Shyshaq Plant,In view Point of Nano Biotechnology


Authors: M. Aliakbarizadeh, H. Lari, L. Kharghanian, E. Balali, R. Khadivi, H. Yahyaei, F. Mollamin and M. Monajjemi
Journal of Computatianal and theoretical nano science, Vol.12, Year. 2015, Page:1-10,
25.

A Computational Study on the Configurational Behaviors of Dihalodiazenes and their Analogues Containing P and As Atoms


Authors: H. Yahyaeia and S.N. Mousavi
PHYSICAL CHEMISTRY RESEARCH, Vol.4, Year. 2016, Page:303-313,
26.

Spectroscopic (Polarization, ExcitedState, FT-IR, UV/Vis and 1H NMR) and Thermophysical Investigations of New Synthesized Azo Dye and Its Application in Polarizing Film


Authors: S. Shahab, L. Filippovich, M. Sheikhi, H. Yahyaei, M. Aharodnikova, R. Kumar and M. Khaleghian
American Journal of Materials Synthesis and Processing, Vol.5, Year. 2017, Page:17-23,
28.

Synthesis, spectroscopic (NMR and FT-IR) and theoretical (HF and DFT) investigation of dimethyl (Z)-2-[(2-methyl-5-oxo-1- cyclopentyl)oxy]-2-butendioate


Authors: Ali Ramazania, Masoome Sheikhi, Ali Souldozi, Sang Woo Jood Hooriye Yahyaei
Iranian Chemical Communication, Year. 2017,
29.

Quantum chemical modeling of new derivatives of (E,E)-azomethines: Synthesis, spectroscopic (FT-IR, UV/Vis, polarization) and thermophysical investigations


Authors: S. Shahab, M. Sheikhi, L. Filippovich, D. E. Anatol’evich and H. Yahyaei
Journal of Molecular Structure, Vol.1137, Year. 2017, Page:335-348,
30.

Polarization, excited states, trans-cis properties and anisotropy of thermal and electrical conductivity of the 4-(phenyldiazenyl)aniline in PVA matrix


Authors: S. Shahab, L. Filippovich, M. Sheikhi, R. Kumar d, E. Dikusar, H. Yahyaei and A. Muravsky
Journal of Molecular Structure, Vol.1141, Year. 2017, Number of Page:703-709
31.

Synthesis, geometry optimization, spectroscopic investigations (UV/ Vis, excited states, FT-IR) and application of new azomethine dyes


Authors: S. Shahab, M. Sheikhi, L. Filippovich, R. Kumar, E. Dikusar, H. Yahyaei and M. Khaleghian
Journal of Molecular Structure, Vol.1148, Year. 2017, Page:134-149,
32.

Exploring the Origin of the Generalized Anomeric Effects in the Acyclic Nonplanar Systems


Authors: N. Hasanzadeh, D. Nori-Shargh, H. Yahyaei, S. N. Mousavi and S. Kamrava
The Journal of Physical chemistry, , Year. 2017, Page:5548-5560,
35.

Anisotropy (optical, electrical and thermal conductivity) in thin polarizing films for UV/Vis regions of spectrum: Experimental and theoretical investigations


Authors: H. Yahyaei, S. Shahab, M. Sheikhi e, L. Filippovich, H. A. Almodarresiyeh, R. Kumar, E. Dikusar, M. Yousefzadeh Borzehandani, R. Alnajjar
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Vol.192, Year. 2018, Page:343-360,
1. محاسبات دراگ دیزاین نانوحامل های دارویی و رهایش دارو
2. کاربرد نرم افزار گوسین در مطالعه واکنش های استریو الکترونی و بررسی برهم کنش های ساختاری
3. محاسبات DFT وبررسی نتایج تجربی و محاسباتی و مطالعه ی خواص ساختاری انها
4. بررسی سینتیک واکنش ها شیمی کوانتوم محاسباتی وبررسی ثابت های پایداری
Top