دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

معصومه اصل روستا

اطلاعات تماس
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم پایه وپزشکی
گروه میکروبیولوژی
درباره
آخرین به روزرسانی: 2031/06/03

1.

Ph.D


زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, تهران, 1392
2.

M.Sc


زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, تهران, 1386
3.

B.Sc


زیست شناسی, خوارزمی, تهران, 1380

B.Sc

1.

اخلاق در زیست فناوری


رشته بیوتکنولوژی, B.Sc.
2.

بافت شناسی جانوری و آزمایشگاه


B.Sc.
3.

فیزیولوژی پزشکی


B.Sc.
4.

مبانی فیزیولوژی جانوری


B.Sc.
5.

کارگاه آزمون های بیولوژیکی


رشته مهندسی پزشکی- بیومواد, B.Sc.
6.

فارماکولوژی و سم شناسی (ازمایشگاه)


رشته شیمی دارویی, B.Sc.
7.

فیزیولوژی 1و3


رشته زیست شناسی جانوری, B.Sc.
8.

زیست شناسی جانوری و آزمایشگاه


رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی, B.Sc.
9.

فیزیولوژی جانوری و آزمایشگاه


رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی, B.Sc.
10.

فیزیولوژی 1و2


رشته مامایی, B.Sc.
11.

فیزیولوژی


رشته پرستاری, B.Sc.
12.

فیزیولوژی اعصاب و غدد


رشته روانشناسی, B.Sc.

M.Sc

1.

روان شتاسی فیزیولوژیک


رشته روانشناسی بالینی, M.Sc.
2.

نوروسایکولوژی بالینی


رشته روانشناسی بالینی, M.Sc.
3.

فیزیولوژی غشا


رشته فیزیولوژی جانوری, M.Sc.
4.

اندوکرینولوژی


رشته فیزیولوژی جانوری, M.Sc.
5.

فیزیولوژی حواس


رشته فیزیولوژی جانوری, M.Sc.
6.

فیزیولوژی تولیدمثل


رشته فیزیولوژی جانوری, M.Sc.
7.

ژنتیک فیزیولوژیک


رشته ژنتیک, M.Sc.

Ph.D

1.

نوروترنس میترها و مکانیسم عمل آنها


Ph.D.
2.

نوروفیزیولوژی


Ph.D.
3.

نورواندوکرینولوژی تولیدمثل


رشته فیزیولوژی جانوری, Ph.D.
4.

مکانیسم عمل هورمونی


رشته فیزیولوژی جانوری, Ph.D.

Farsi

1.

بیوشیمی انتقال و تنظیم پیام


Authors: رحیم امینی، معصومه اصل روستا، فاطمه یوسف وند
Publisher: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, 1399, ترجمه
2.

اندوکرینولوژی


Authors: شهربانو عریان، معصومه اصل روستا
Publisher: انتشارات دانشگاه خوارزمی, 1397, ترجمه
3.

فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز


Authors: معصومه اصل روستا، فاطمه جلالوند، صبا طاهری
Publisher: انتشارات اندیشه رفیع, 1395, اول, تالیف

مقالات

English

Farsi

ارائه ها و خلاصه ها

English

1.

- Nahale Tofighi, Masoumeh Asle-Rousta, Mehdi Rahnema, Rahim Amini. Linoleic acid strengthens the hippocampal antioxidant system in the rat model of Alzheimer's disease. 9th Basic and Clinical Neuroscience Congress. Tehran, Iran. 9-11 December 2020.


Type : Poster, Lecturer,
2.

- Negin Mohammadi, Masoumeh Asle-Rousta, Mehdi Rahnema, Rahim Amini. Evaluation of the effect of flavonoid morin on beta-amyloid-induced oxidative stress in the hippocampus of rats. 9th Basic and Clinical Neuroscience Congress. Tehran, Iran. 9-11 December


Type : Poster, Lecturer,
3.

- Zahra Saeni, Masoumeh Asle-Rousta, Mehdi Rahnema. Anxiolytic effect of grape seed oil in social isolated rats. 8th Basic and Clinical Neuroscience Congress. Tehran, Iran. 18-20 December 2019.


Type : Poster, Lecturer,
4.

Sogand Pezeshkinia, Masoumeh Asle-Rousta, Sanaz Mahmazi. Effect of hydro-alcoholic extract of Spinacia oleracea on TNF-α and IL-1β genes expression in the hippocampus of rats exposed to chronic restraint stress. 6th Basic and Clinical Neuroscience Congress


Type : پوستر, Lecturer,
5.

Shadi Raman, Masoumeh Asle-Rousta, Mehdi Rahnema. Hydro-alcoholic extract of Foeniculum vulgare protects against social isolation-induced spatial memory impairment in rats. 6th Basic and Clinical Neuroscience Congress, Tehran, Iran. 20-22 December 2017.


Type : پوستر, Lecturer,
6.

Fatemeh norouzi, Masoumeh Asle-Rousta, Mehdi Rahnema. The effect of flaxseed (Linum usitatissimum) oil on lead acetate-induced spatial memory deficit in rats. 6th Basic and Clinical Neuroscience Congress, Tehran, Iran. 20-22 December 2017.


Type : پوستر, Lecturer,
7.

Oryan S., Parivar K., Asle rousta M.. Effect of tamoxifen on reproduction ability of male Wistar rars.15th national & third internatonal conference of Biology.Tehran. 2008.


Type : Poster, Lecturer,

Farsi

1.

رضا محمدی، معصومه اصل روستا، ساناز مهمازی. بررسی اثر عصاره بنفشه سه رنگ (Viola tricolor) بر بیان ژن اینترلوکین-6 در هیپوکامپ رت¬های تحت استرس بی حرکتی مزمن. اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ¬های کوهی. ایران، زنجان. ش


Type : پوستر, Lecturer,
2.

- معصومه تاراسی، معصومه اصل روستا، مهدی رهنما. عصاره اسفناج (Spinacia oleracea) موجب القای افسردگی در موش¬های صحرایی نر می¬شود. اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ¬های کوهی. ایران، زنجان. شهریور1397.


Type : پوستر, Lecturer,
3.

- فاطمه نوروزی، معصومه اصل روستا، مهدی رهنما. روغن تخم کتان موجب کاهش رفتارهای اضطرابی در رت¬های دریافت کننده استات سرب می¬شود. اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ¬های کوهی. ایران، زنجان. شهریور1397.


Type : پوستر, Lecturer,
4.

- Shadi Babaei, Masoumeh Asle Rousta, Sanaz Mahmazi. The study of resistin gene expression changes in adipose and stomach tissues of male rats subjected to chronic immobilization stress. 20th National and 8th International Congress of Biology,2018. 22-24 A


Type : Poster, Lecturer,
5.

- معصومه اصل روستا، رحیم امینی . بررسی اثر عصاره هیدروالکلی لیمو عمانی (Citrus aurantifolia) بر سطح سرمی انزیمهای کبدی در موشهای صحرایی نر مواجه شده با استرس بیحرکتی مزمن. کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی. ایران. مشهد. 1396.


Type : پوستر, Lecturer,
6.

- رحیم امینی، معصومه اصل روستا. اثر حفاظتی عصاره هیدرو الکلی زنیان بر سطح سرمی آنزیمهای کبدی در موشهای صحرایی تحت استرس بیحرکتی مزمن. کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی. ایران. مشهد. 1396.


Type : پوستر, Lecturer,
7.

- خسروی هاجر، رهنما مهدی، اصلروستا معصومه. اثرات ضداضطرابی و ضدافسردگی ترخون (Artemisis dracunculus L.) در موشهای صحرایی تحت استرس مزمن بی حرکتی. نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران. تبریز. 1395.


Type : پوستر, Lecturer,
8.

- مقدم فاطمه، اصلروستا معصومه، رهنما مهدی. اثر عصاره هیدروالکلی مرزه تابستانی بر اضطراب و افسردگی در موشهای صحرایی نر تحت استرس مزمن بیحرکتی. نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران. تبریز. 1395.


Type : پوستر, Lecturer,
9.

- اصلروستا معصومه، عسگری مجتبی، صوفی ابادی محمد. بررسی اثر ژل رویال بر سطح گلوکز و چربیهای خون در موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین. نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران. تبریز. 1395.


Type : سخنرانی, Lecturer,
10.

Leila Dargahi , Masoumeh Asle-Rousta, Zeynab Kolahdooz, Rana Omidbakhsh, Laleh Hemmati, Abolhassan Ahmadiani .Therapeutic potential of S1P1 receptors in Alzheimer's disease. 21st Iranian Congress of Physiology and Pharmacology , Tabriz, IRAN. 23-27 August


Type : سخنرانی, Lecturer,
11.

Masoumeh Asle-rousta, Shahrbanoo Oryan, Abolhassan Ahmadiani, Leila Dargahi, Mehdi Rahnema, Zeynab Kolahdooz. FTY720 attenuates beta amyloid-induced neuroinflammation in male Wistar rats by activation of sphingosine 1-phosphate receptor-1. 21st Iranian Con


Type : پوستر, Lecturer,
12.

Kolahdooz Z, Asle Rousta M, Oryan O, Ahmadiani A, Dargahi L. S1P1 receptor modulates Aβ-induced S1P dys-homeostasis and cell death.1th Neuroscience Conference. Tehran. Iran. 2012.


Type : پوستر, Lecturer,
13.

کلاهدوز زینب، درگاهی لیلا، احمدیانی ابوالحسن، عریان شهربانو، اصل روستا معصومه. پپتید بتا آمیلوئید موجب تغییر بیان آنزیم های دخیل در متابولیسم اسفنگوزین1-فسفات در هیپوکامپ موش های صحرایی نر نژاد ویستار می گردد. هفدهمین کنگره سراسری و پنجمین کنفرانس بین المل


Type : پوستر, Lecturer,
14.

اصل روستا معصومه، عریان شهربانو، احمدیانی ابوالحسن، رهنما مهدی، درگاهی لیلا، کلاهدوز زینب. SEW2871 موجب مهار مرگ نورونی و بهبود آسیب حافظه ناشی از پپتید بتا آمیلوئید در موش های صحرایی نر نژاد ویستار می گردد. هفدهمین کنگره سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی


Type : پوستر, Lecturer,
15.

اصل روستا معصومه، کلاهدوز زینب، عریان شهربانو، احمدیانی ابوالحسن، درگاهی لیلا. FTY720 (Fingolimod) موجب تخفیف التهاب عصبی و نقص حافظه فضائی ناشی از پپتید بتاآمیلوئید در مدل حیوانی از بیماری آلزایمر میگردد. بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران. همدان


Type : سخنرانی, Lecturer,
16.

کلاهدوز زینب، اصل روستا معصومه، عریان شهربانو، احمدیانی ابوالحسن، درگاهی لیلا. تعدیل کننده های گیرنده های اسفنگوزین- 1-فسفات سبب بهبودی آسیب عصبی ونقص حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید میگردند. بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران. همدان.1390.


Type : پوستر, Lecturer,
17.

جلالوند فاطمه، اصل روستا معصومه، عباس پور نسیم، یغمایی پریچهر، پریور کاظم. تأثیر ایماتینیب بر بافت تخمدان در رت های نژاد ویستار. شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. مشهد. 1389.


Type : پوستر, Lecturer,
18.

اصل روستا معصومه، جلالوند فاطمه، پریور کاظم. بررسی تأثیر تاموکسیفن بر تعداد سلول های اسپرماتوژنیک در موش های صحرایی نر. شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. مشهد. 1389.


Type : پوستر, Lecturer,
19.

اصل روستا معصومه، عریان شهربانو، پریور کاظم. تأثیر تاموکسیفن بر توانایی تولیدمثلی موش های صحرایی ماده. نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران. تهران. 1388.


Type : پوستر, Lecturer,
20.

عریان شهربانو، اصل روستا معصومه، پریور کاظم. تأثيرتاموكسيفن بر ساختار هیستولوژیکی بیضه در رت های نر بالغ نژاد ویستار. دومین کنفرانس سراسری علوم جانوری. گیلان.1386.


Type : پوستر, Lecturer,
21.

عریان شهربانو، پریور کاظم، اصل روستا معصومه. تأثير تاموكسيفن بر غلظت تستوسترون و تعداد اسپرم در موشهاي صحرايي نر بالغ. هجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران. مشهد.1386.


Type : پوستر, Lecturer,
1.

مجله فیزیولوژِی و تکوین جانوری


داور,
2.

نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز


داور,
3.

مجله زیست شناسی ایران


داور,
1.

انجمن زیست شناسی


Activity Type:عضو
2.

انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی


Activity Type:عضو
Top