دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

حمید علی الهی

اطلاعات تماس
halielahi.ir
تلفن: 0214221001-9
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده فنی مهندسی
1
درباره