دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

وحید منفرد

اطلاعات تماس
https://scholar.google.com/citations?user=4V-0vAYAAAAJ&hl=en&oi=
تلفن: 02433421001-7
فکس: 02433421001-7
آدرس: زنجان- خیابان معلم- خیابان شهید منصوری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد زنجان کدپستی: 58145-45156 ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
مرتبه علمی
دانشیار
دانشکده
دانشکده فنی مهندسی
گروه مکانیک
درباره
آخرین به روزرسانی: 2031/06/03

1.

Ph.D


Mechanical Engineering- Solid Mechanics- Applied Design, University of @%@%, Tehran, Iran,
2.

M.S


Mechanical Engineering- Solid Mechanics- Applied Design, Sharif University of Technology, Tehran, Iran,
3.

B.Sc


Mechanical Engineering- Solid Mechanics- Applied Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran,
1.

Farsi-persian


صحبت: Native, خواندن: Native, نوشتن: Native
2.

Azeri


صحبت: Native, خواندن: Native, نوشتن: Native
3.

Turkish


صحبت: Good, خواندن: Good, نوشتن: Good
4.

English


صحبت: Good, خواندن: Good, نوشتن: Good

M.S

1.

Research Methods


IAUZ,M.S.
2.

Continuum Mechanics


IAUZ,M.S.

B.Sc

1.

Engineering Mathematics


IAUZ,B.Sc.
2.

Kinematics and Dynamics of Machines


IAUZ,B.Sc.
3.

Mechanical Engineering Design I, II


IAUZ,B.Sc.
4.

Statics


IAUZ,B.Sc.
5.

Mechanics of Materials I, II


IAUZ,B.Sc.
6.

Dynamics


IAUZ,B.Sc.
7.

Vibrations


IAUZ,B.Sc.

مقالات

English

Farsi

1. Research Interests

 

Solid Mechanics, Composite, Elasticity and Plasticity, Applied Mathematics and Physics, Applied Mechanics and Continuum Mechanics, Material Behaviors, Fracture, Fatigue, Tissue Engineering

Top