دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

روح اله مرادحاصلی

اطلاعات تماس
آدرس: زنجان-دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان - دانشکدهٔ علوم پایه - گروه فیزیک
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم پایه وپزشکی
1
درباره