دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

کمال احمدی

اطلاعات تماس
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم پایه وپزشکی
1
درباره
ایمیل بنده: kamal.ahmadi.math@gmail.com