دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

میرموسی انیران

اطلاعات تماس
آدرس: زنجان-دانشگاه آزاد اسلامی
مرتبه علمی
مربی
دانشکده
دانشکده فنی مهندسی
1
درباره
آخرین به روزرسانی: 2020/29/02

1.

• تقد یر نامه، پژوهشگربرتر، استانداری ودانشگاههای استان اردبیل،1383


1383,
2.

• تقد یر نامه، پژوهشگربرتر، استانداری ودانشگاههای استان زنجان،1391


1391,

Farsi

1.

• آسیب‌شناسی و فن شناسی بناهای تاریخی، 1394، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، مؤلف.


Authors: میرموسی انیران - المیرا ابراهیمی
فارسی, Publisher: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, تابستان 1394, تالیف

مقالات

Farsi

1.

Structure of Soltaniyeh Dome and the Project of the Southern Vault Crack Restoration


Authors: mirmoosa aniran
Australian Journal of Basic and Applied Sciences,
Top