دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

فرید اسماعیلی

اطلاعات تماس
http://farid.faridesm.ir
تلفن: +98 24 3342 1001 - 9
فکس: .
آدرس: http://farid.faridesm.ir
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده فنی مهندسی
1
درباره
.
آخرین به روزرسانی: 2020/24/02

1.

Ph.D


Photogrammety Engineering, K. N. Toosi University of Technology. Tehran, Iran, Tehran, Iran, January, 2019
Thesis Title:A novel method for accurate local features extraction from close-range photogrammetric multi images with the aim of displacement measurement of excavation walls
Supervisor:Professor Hamid Ebadi
1.

 Dr. Farid Esmaeili Curriculum Vitae Web Page:

http://www.farid.faridesm.ir

 

Top