دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

فرید اسماعیلی

اطلاعات تماس
www.faridesm.ir
آدرس: http://farid.faridesm.ir
مرتبه علمی
مربی
دانشکده
دانشکده فنی مهندسی
1
درباره
آخرین به روزرسانی: 2018/15/07

1.

 Farid Esmaeili Curriculum Vitae Web Page:

http://www.farid.faridesm.ir

 

Top