دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

سیدحمیدرضا موسوی

اطلاعات تماس
تلفن: 02433421001-7 داخلی 2384
آدرس: زنجان دانشگاه آزاد اسلامی
مرتبه علمی
مربی
دانشکده
دانشکده برق وکامپیوتر
گروه برق
درباره
رئیس اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد زنجان و عضو هیئت علمی گروه برق