دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

سیدحمیدرضا موسوی

آزمایشگاههای این ترم

آزمایشگاه ریز پردازنده

مراجع

1- data shet atmega 32

2- برنامه نویسی جعفر نژاد قمی

3- برنامه سازی پیشرفته فراهانی

4 - مرجع کامل میکروکنترلرهای AVR ، مولفین : محمد مهدی پرتوئی فر، فرزاد مظاهریان و یوسف بیانلو.

5 - جزوه کلاسی و جزواتی که هر هفته در سایت برای درس ریز پردازنده  قرار می گیرند

6- نرم افزار کدویژن - پرتئوس راهنمای نصب پرتئوس

جلسه اول تئوری میکروکنترلر

جلسه دوم تئوری میکروکنترلر

جلسه سوم .آشنایی کامل با برد آزمایشگاه و پیاده سازی چندین نمونه برنامه بر روی AVR از جمله چشمک زن - چراغ راهنمایی تشکیل شد

جلسه چهارم عمل کرد سون سگمنت و رفرش کردن

جلسه پنجم عمل کرد ال سی دی کاراکتری

جلسه ششم ساختن ماشین حساب با ال سی دی  و کیپد

جلسه هفتم ادامه ساختن ماشین حساب با ال سی دی  و کیپد

جلسه هشتم عمل کرد وقفه های خارجی

جلسه نهم عملکرد تایمر ها و PWM

جلسه دهم اتصال کیبرد کامپیوتر به میکروکنترلر

 جلسه یازدهم ارتباط سریال بیسیم

جلسه دوازدهم مبدل آنالوگ به دیجیتال ADC و سنسور دما

جلسه سیزدهم ارتباط سریال با کامپیوتر

جلسه چهاردهم بوتلودر

جلسه پانزدهم فیوزبیتها

جلسه شانزدهم جمع بندی کل کلاس

آزمایشگاه مدار منطقی

 

مراجع

1- راهنمای TTL

2 - طراحی دیجیتال موریس مانو.

3 - جزوه کلاسی و جزواتی که هر هفته در سایت قرار می گیرند

4- نرم افزار maxplusii راهنمای نصب

جلسه اول تئوری مدار منطقی

جلسه دوم تئوری مدار منطقی

جلسه سوم .آشنایی کامل با برد آزمایشگاه و پیاده سازی چندین نمونه مدار ترکیبی از جمله تشخیص دهنده اعداد اول تشکیل شد

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

 جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

جلسه سیزدهم

جلسه چهاردهم

جلسه پانزدهم

جلسه شانزدهم جمع بندی کل کلاس