دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

زینب صحرائیان

اطلاعات تماس
تلفن: 02433421001
آدرس: زنجان اعتمادیه دانشکده علوم پایه و پزشکی
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم پایه وپزشکی
1
درباره
آخرین به روزرسانی: 2031/06/03

1.

Ph.D


زیست شناسی-تکوین جانوری, علوم و تحقیقات فارس, شیراز, ایران, 1392
Thesis Title:بررسی بیان ژن IGF-IRدر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان انسات تحت تاثیر فاکتور نکروز تومور آلفا
Supervisor:دکتر مریم آیت الهی
2.

M.S


زیست شناسی علوم جانوری, دانشگاه خرم آباد, خرم آباد, ایران, 1385
Thesis Title:بررسی بیوسیستماتیکی سه گونه از کپورماهیان در استان لرستان
Supervisor:دکتر مجید سام پور و دکتر اسماعیلی
3.

B.Sc


زیست شناسی عمومی, دانشگاه زابل, زابل, ایران, 1382
1.

انگلیسی


صحبت: Good, خواندن: Good, نوشتن: Good

M.S

1.

فیزیولوژی تولیدمثل


M.S.
2.

کشت سلول و بافت


93-کنون ازاد زنجان,M.S.
3.

جنین شناسی مقایسه ای


91-تا کنون ازاد زنجان,M.S.
4.

زیست شناسی تکوینی


1393-کنون دانشگاه ازاد زنجان,M.S.
5.

فیزیولوژی انسانی 1 و 2


1391-1391 دانشگاه ازاد جهرم,M.S.

B.Sc

1.

تکامل موجودات زنده


دانشگاه ازاد زنجان,B.Sc.
2.

بیولوژی سلولی و مولکولی


91-تا کنون ازاد زنجان,B.Sc.
3.

ازمایشگاه فیزیولوژی جانوری


91-کنون ازاد زنجان,B.Sc.
4.

فیزیولوژی جانوری 1 و 2-جنین شناسی-بافت شناسی-آزمایشگاه زیست شناسی سلولی - تکامل


1391-کنون دانشگاه ازاد زنجان,B.Sc.
5.

جنین شناسی


1389-1390 دانشگاه پیام نور شیراز,B.Sc.
6.

فیزیولوژی جانوری-


1385-1387 دانشگاه ازاد جهرم,B.Sc.
1.

لقاح آزمایشگاهی موش


پژوهشکده رویان, پژوهشکده رویان, خلاصه, others
1.

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر بیان ژن TNF در سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان انسان


Status: Running, Executers: زینب صحراییان, Sponser: دانشگاه ازاد زنجان, Location: دانشگاه ازاد زنجان, 1395-1396
2.

بررسی بیان ژن IGF-IRدر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان انسات تحت تاثیر فاکتور نکروز تومور آلفا


Status: Completed, Executers: دکتر مریم آیت الهی-زینب صحراییان, Sponser: مرکز تحقیقات پیوند اعضاء بیمارستان نمازی شیراز, Location: مرکز تحقیقات پیوند اعضاء بیمارستان نمازی شیراز, Main Partners: دکتر یعقوبی-, 1389-1392

مشاور

1.

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی آویشن بر بیان ژن رزیستین در MSC


طالبی,
M.S, ژنتیک, دی 95
2.

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی آویشن بر بیان ژن TNFالفا در MSC


بهاره حیدری زاده,
B.Sc, ژنتیک, دی95
3.

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی آویشن بر بیان ژن PPAR بتا در MSC


الهه عبایی,
M.S, ژنتیک, دی95
4.

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی دارچین بر بیان ژن PPAR گاما در MSC


مارینا دانش پرور,
M.S, ژنتیک, مهر95

راهنما

1.

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی آویشن بر بیان ژن IL-1در MSC


فرشته میناخانی,
M.S, ژنتیک, بهمن 95
2.

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی دارچین بر بیان ژن IL-6در MSC


رزا زمانی نیا,
M.S, ژنتیک, شهریور 95
3.

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی آویشن بر بیان ژن IL-6در MSC


افسانه نظری,
M.S, ژنتیک, شهریور 95

مقالات

English

1.

Gene Expression Pattern of Insulin-Like Growth Factor-I Receptor on Mesenchymal Stem Cells Induced by Tumor Necrosis Factor- α


Authors: Sahraian Zeinab, Ayatollahi Maryam, Yaghobi Ramin and Shariati Mehrdad
International Research Journal of Biological Sciences, Year. 2014,
Download
2.

Involvement Of TNF-α In Differential Gene Expression Pattern Of CXCR4 On Human Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells


Authors: Rozita Ziaei, Maryam Ayatollahi *, Ramin Yaghobi, Zeinab Sahraeian, Nosratollah Zarghami
molecular and biology report, Year. 2014,
Download

Farsi

1.

کشت تکثیر و تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان انسان به رده استخوان


Authors: زینب صحراییان, مریم آیت الهی, رامین یعقوبی مهرداد شریعتی
مجله علمی پژوهشی تکوین و فیزیولوژی دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان , Vol.5, No.4, Year. 1391,
Download

ارائه ها و خلاصه ها

English

1.

The effect of hydro-alcoholic extract of zataria multiflora on tumor necrosis factor-alpha expression in mesenchymal stem cells


2nd International Stem Cells Regenerative Medicine Congress
Location: Mashhad .Iran,
Date: 19April 2017- 21April 2017Type : پوستر, others,
2.

The study of cinnamomum zeylanicum hydro-alcoholic extract in interleukin-6 in mesenchymal stem cells


2nd International Stem Cells Regenerative Medicine Congress
Location: Mashhad , Iran,
Date: 19April 2017-21April 2017Type : پوستر, others,
3.

Differential expression of peroxisome proliferator-receptor gama on mesenchymal stem cells induced by cinnamomum zeylanicum hydro-alcoholic Extract


2nd International Stem Cells Regenerative Medicine Congress
Location: Mashhad , Iran,
Date: 19Aprill 2017-21Aprill 2017Type : Poster, others,
4.

The study of zataria multiflora hydroalcoholic extract on interleukin– 6 gene expression in human bone marrow – derived mesenchymal stem cells


2nd International Stem Cells Regenerative Medicine Congress
Location: Mashhad,Iran,
Date: 19Aprill 2017-21Aprill 2017Type : Poster, others,
5.

THE STUDY OF ZATARIA MULTIFLORA HYDROALCOHOLIC EXTRACT ON INTERLEUKIN-1BETA IN MESENCHYMAL STEM CELLS


6th National Congress on Medicinal plants
Location: TEHRAN ,IRAN,
Date: 9MAY 2017-10MAY 2017Type : Poster, others,
6.

EFFECT OF CINNAMOMUM ZEYLANICUM EXTRACT IN GENE EXPRESSION PATTERN OF PEROXISOME PROLIFERATOR-ACTIVATED RECEPTOR GAMMA 2


6th National Congress on Medicinal plants
Location: TEHRAN,IRAN,
Date: 9MAY 2017-10MAY 2017Type : Poster, others,
7.

ZATARIA MULTIFLORA BOISS. (SHIRAZI THYME) MOLECULAR ANTI-INFLAMMATORY EFFECTS


6th National Congress on Medicinal plants
Location: Tehran,Iran,
Date: 9may 2017-2017 10mayType : Poster, others,
8.

THE STUDY OF CINNAMOMUM ZEYLANICUM HYDRO-ALCOHOLIC EXTRACT ON PEROXISOME PROLIFERATOR-ACTIVATED RECEPTOR Β/ΔGENE XPRESSION IN HUMAN BONE MARROW–DERIVEDEMESENCHYMAL STEM CELL


6th National Congress on Medicinal plants
Location: TEHRAN, IRAN,
Date: .9May 2017-10May 2017Type : Poster, others,
9.

In Vitro Expression of Insulin Like Growth Factor I Receptor (IGF-IR) on Human Bone Marrow Derived Mesenchymal Stem Cells Induced by TNF-α


Royan International Twin Congress 8th Congress on Stem Cell Biology and Technology
Location: پژوهشکده رویان,
Date: 5 September 2012 -7 September 2012Type : Poster, others,

Farsi

1.

مقایسه بیوسیستماتیکی جنس نر و ماده سیاه ماهی معمولی Capoeta damascina (شعاع بالگان: کپورماهيان) دراستان لرستان


کنفرانس بین المللی زیست شناسی مشهد.
Location: دانشگاه فردوسی مشهد,
Date: شهریور 1389-شهریور 1389Type : پوستر, others,
2.

مقايسه سيستماتيکي سياه ماهی معمولی Capoeta damascina (شعاع بالگان: کپورماهيان) در دو حوضه دز و کرخه در استان لرستان


اولین کنفرانس ملی شیلات و آبزیان لاهیجان
Location: دانشگاه ازاد اسلامی واحد لاهیجان,
Date: اردیبهشت 1387-اردیبهشت 1387Type : Poster, others,
1.

فصلنامه فیزیولوژی و تکوین


1391- داور,
1.

انجمن جنین شناسی ایران


Activity Type:سایر
1391-تا کنون
1. سلولهای بنیادی
Top