دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

مهران فرامرزی

اطلاعات تماس
تلفن: -
آدرس: دانشگاه آزاد زنجان
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده فنی مهندسی
گروه شهرسازی
درباره
برنامه ریزی و طراحی شهری- تفکیک اراضی شهری- فضای شهری- توسعه شهری
آخرین به روزرسانی: 1409/12/15

1.

Ph.D


شهرسازی, ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران,
2.

M.S


طراحی و برنامه ریزی شهری, ازاد قزوین,
3.

B.Sc


معماری, دانشگاه زنجان, زنجان,
1.

انگلیسی


صحبت: Medium, خواندن: Medium, نوشتن: Good
1.

- کارگاه آموزشی آشنایی با طرح های کسب و کار شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی ایده های خلاق 1390 –بنیاد نخبگان استان زنجان


بنیاد ملی نخبگان زنجان, خلاصه, Lecturer
2.

- کارگاه آموزشی جامعه مهندسان شهرساز ایران به عنوان مدرس و سخنران


جامعه مهندسان شهرساز ایران, اردبیل-سرعین, 1389 خلاصه, Lecturer
3.

کارگاه سازمان ملل UN-habitet


خلاصه, Lecturer
1.

مطالعات بازپیرایی منطقه چهار شهر محمدیه- 1394- کارفرما: شهرداری محمدیه


Status: Running, Executers: مهران فرامرزی, Sponser: شهرداری محمدیه, Location: محمدیه,
2.

- ارائه شاخص های کالبدی بهینه کوی گلشهر کاظمیه زنجان( با هدف امکان سنجی افزایش تراکم مازاد) کارفرما: شهرداری زنجان- تابستان 1394- مجری طرح


Status: Running, Executers: مهران فرامرزی, Sponser: شهرداری زنجان, Location: زنجان,
3.

ارائه و معرفي مدل و ويژگي هاي مدرسه ايده آل در استان زنجان- کارفرما:اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان-بهار و تابستان 1392- همکار اصلی طرح


Status: Completed, Executers: همکار اصلی, Sponser: اداره نوسازی مدارس استان زنجان,
4.

- بررسی آثار هوشمندسازی مدارس استان زنجان- کارفرما: اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان-بهار و تابستان 1393-


Status: Completed, Executers: همکار اصلی, Sponser: اداره نوسازی مدارس استان زنجان,
5.

بررسی رابطه بین الگوهای تفکیکی اراضی شهری و کیفیت فضاهای شهری- کارفرما: سازمان راه و شهرسازی استان زنجان- مجری طرح:مهران فرامرزی-1392


Status: Completed, Executers: مهران فرامرزی, Sponser: اداره راه و شهرسازی استان زنجان, Location: زنجان,
6.

امکان سنجی طرح های موضوعی و موضعی شهر نوربهار- کارفرما:شهرداری نوربهار-1393 مجری طرح: مهران فرامرزی


Status: Completed, Executers: مهران فرامرزی, Sponser: شهرداری نوربهار, Location: نوربهار,

Farsi

1.

کتاب طراحی پارک های کوچک


Authors: مهران فرامرزی. __co author,
Publisher: شهرداری زنجان, 1393, Original

مقالات

Farsi

ارائه ها و خلاصه ها

Farsi

1.

کندوکاوی در مفهوم تفکیک اراضی شهری نمونه موردی شهر زنجانAn Investigation of concept of Subdivision in new urban Extensions (A Case Study: Zanjan Province)Authors: فرامرزی ابراهیمی براتی
Type : خلاصه, Journal: باغ نظر, Lecturer,
2.

بررسی رابطه بین تفکیک اراضی و کیفیت فضای شهری Investigation of relationship between urban land subdivision and urban spaces quality In urban extensions(case studies: Karmandan , Olompaye and Ansaria in Zanjan city)Authors: مهران فرامرزی ابراهیمی براتی
Type : خلاصه, Journal: آرمانشهر, Lecturer,
1. طراحی فضاهای شهری. تفکیک اراضی. برنامه ریزی شهری. روش های کمی در شهرسازی
Top