دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

مهدی بازرگانی

اطلاعات تماس
mbzir.com
تلفن: 02414265003
فکس: 02189785919
آدرس: سایت امام دانشکده برق و کامپیوتر و فناوری اطلاعات -طبقه 4 اتاق مدیرگروه کامپیوتر
مرتبه علمی
مربی
دانشکده
دانشکده برق وکامپیوتر
1
درباره
آخرین به روزرسانی: 1392/10/28

Top