دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

نسرین جعفری

اطلاعات تماس
مرتبه علمی
مربی
دانشکده
دانشکده فنی مهندسی
گروه معماری
درباره
آخرین به روزرسانی: 2020/17/02

1.

B.Sc


نقاشی, شهیدباهنر, کرمان, ایران, 132
Thesis Title:بررسی نوگرایی درنقاشی معاصرایران
Supervisor:محمدامیرزاده سلجوقی

رتبه اول رشته نقاشی

2.

M.S


نقاشی, هنر, تهران, ایران, 1384
Thesis Title:بررسی تحلیلی تصاویرشاهنامه شاه اسماعیلی
Supervisor:نوشین نفیسی

رتبه اول مرحله عملی کنکورسراسری کارشناسی ارشد سال1382

B.Sc

1.

تصویرسازی


1398/11/12 ویژه دانشجویان رشته کارشناسی گرافیک, دانشگاه آزادواحدزنجان,B.Sc.
2.

طراحی2


1398/11/12 ویژه دانشجویان رشته کارشناسی طراحی لباس, دانشگاه آزادواحدزنجان,B.Sc.
3.

طراحی2


1398/11/12 ویژه دانشجویان رشته کارشناسی نقاشی, دانشگاه آزادواحدزنجان,B.Sc.
4.

طراحی1


1398/07/1 ویژه دانشجویان رشته کارشناسی طراحی لباس, دانشگاه آزادواحدزنجان,B.Sc.
5.

طراحی1


1398/07/1 ویژه دانشجویان رشته کارشناسی نقاشی, دانشگاه آزادواحدزنجان,B.Sc.
6.

آناتومی1


1398/11/12 ویژه دانشجویان رشته کارشناسی نقاشی, دانشگاه آزادواحدزنجان,B.Sc.
7.

کاگاه تخصصی چاپهای پیشرفته


1394 دروس تخصصی رشته گرافیک, واحدزنجان,B.Sc.
8.

ساخت وارائه1،2و3


1384-1390 دروس تخصصی رشته معماری, واحدزنجان,B.Sc.
9.

طراحی تحلیلی


1383-1393 دروس تخصصی رشته گرافیک, قائم زنجان,B.Sc.
10.

طراحی5و6


1383-1392 دروس تخصصی رشته گرافیک, قائم زنجان,B.Sc.
11.

کارگاه ارتباط تصویری2


1394 دروس تخصصی رشته گرافیک, واحدزنجان,B.Sc.
12.

پرسپکتیو


1384 واحدزنجان،سما،روزبه,B.Sc.
13.

مبانی هنرهای تجسمی


1388 دروس تخصصی رشته نقاشی, دانشگاه زنجان،سما,B.Sc.
14.

نقاشی دیواری


1390 دروس تخصصی رشته نقاشی, دانشگاه زنجان،سما,B.Sc.
15.

خوشنويسي و طراحي حروف-1


1388 دروس تخصصی رشته گرافیک, واحدزنجان,B.Sc.
16.

بیان معماری 1و2


1388 دروس تخصصی رشته معماری, واحدزنجان,B.Sc.
17.

کارگاه مصالح وساخت


1384-1390 واحدزنجان,B.Sc.
18.

کارگاه نقاشی1،2،3


1388 درس تخصصی رشته های نقاشی, دانشگاه زنجان،سما,B.Sc.
19.

طراحی تحلیلی


1382-1392 دروس تخصصی رشته گرافیک, آموزشکده قائم زنجان,B.Sc.
20.

انسان،طبیعت،طراحی


1388 درس تخصصی رشته های نقاشی وگرافیک, واحدزنجان،،سما،روزبه,B.Sc.
21.

مقدمات معماری 1و2


1386 واحدزنجان,B.Sc.
22.

تصویرسازی


1384-1394 کاردانی رشته گرافیک, آموزشکده قائم زنجان,B.Sc.
23.

درک وبیان محیط


1386 واحدزنجان,B.Sc.
1.

کارگاه عملی نقاشی باموضوع هنروانقلاب


سازمان بسیج هنرمندان زنجان, معاونت فرهنگی شهرداری کارخانه کبریت زنجان, 1395/12/17 Abstract, Learner
1.

جشنواره هنرهای تجسمی استان زنجان


1395, زنجان,

داور جشنواره سالانه هنرهای تجسمی درمرحله استانی

1.

کارگروه تخصصی هنرهای تجسمی


Activity Type:عضو کمیته پیوسته
1393-1396

کارگروههای تخصصی گرایشهای مختلف هنری دراداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی که وظیفه سیاستگزاری مسائل هنری استان برعهده آنهاست.

Top