دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

مسلم جاسمی

اطلاعات تماس
مرتبه علمی
مربی
دانشکده
دانشکده فنی مهندسی
1
درباره
آخرین به روزرسانی: 1399/10/22

1.

B.Sc


نقاشی, شهیدباهنر, کرمان, ایران, 1382
Thesis Title:نگاهی برمنابع وموضوعهای کارشده درنگارگری ایرانی
Supervisor:محمد سلجوقی
2.

M.S


نقاشی, شاهد, تهران, ایران, 1384
Thesis Title:تاریخ تطبیقی هنرایران وهند
Supervisor:محسن مرآثی
3.

Ph.D


تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنراسلامی, دانشکده هنرواحد تهران مرکز, تهران, ایران,

B.Sc

1.

مبانی هنرهای تجسمی2


1398/11/12-درحال تدریس درس پایه رشته نقاشی وطراحی لباس, دانشگاه آزادواحدزنجان,B.Sc.
2.

مبانی هنرهای تجسمی 1


1398/07/1-درحال تدریس درس پایه رشته های نقاشی وطراحی لباس, دانشگاه آزادواحدزنجان,B.Sc.
3.

هنروتمدن اسلامی2


1398/11/12-درحال تدریس درس پایه رشته طراحی لباس, دانشگاه آزادواحدزنجان,B.Sc.
4.

هنروتمدن اسلامی1


1398/07/1-درحال تدریس درس پایه رشته های طراحی لباس ونقاشی, دانشگاه آزادواحدزنجان,B.Sc.
5.

هنروتمدن اسلامی


1388 درس تخصصی رشته های نقاشی وگرافیک, واحدزنجان،دانشگاه زنجان،سما،روزب,B.Sc.
6.

کارگاه ارتباط تصویری2


1394 دروس تخصصی رشته گرافیک, واحدزنجان,B.Sc.
7.

کارگاه ارتباط تصویری2


1388-1392 دروس تخصصی رشته گرافیک, موسسه روزبه زنجان,B.Sc.
8.

کارگاه ارتباط تصویری1


1394 دروس تخصصی رشته گرافیک, واحدزنجان,B.Sc.
9.

کارگاه ارتباط تصویری1


1388-1392 دروس تخصصی رشته گرافیک, موسسه روزبه زنجان,B.Sc.
10.

نقاشی دیواری


1390 درس تخصصی رشته نقاشی, دانشگاه زنجان،سما,B.Sc.
11.

تاریخ نقاشی1،2،3،و4


1388-1392 دروس تخصصی رشته نقاشی, دانشگاه زنجان,B.Sc.
12.

طراحی دست آزاد


1390 آزاد و سما زنجان,B.Sc.
13.

مقدمات معماری 1و2


1386 واحدزنجان,B.Sc.
14.

درک وبیان محیط


1386 واحدزنجان,B.Sc.
15.

کارگاه مصالح وساخت


1384-1390 رشته معماری, واحدزنجان,B.Sc.
16.

ساخت وارائه1،2و3


1384-1390 مقطع کاردانی, آزادواحد زنجان,B.Sc.
17.

بیان معماری 1و2


1384 واحدزنجان,B.Sc.
18.

تصویرسازی


1381-1392 درس تخصصی مقطع کاردانی گرافیک, فاطمه الزهراکرمان ،قائم زنجان,B.Sc.
19.

شناخت هنرگرافیک 1و2


1381-1394 فاطمه الزهراکرمان ،قائم زنجان,B.Sc.
20.

طراحی تحلیلی


1380-1383 دروس تخصصی رشته گرافیک, دانشگاه سوره کرمان,B.Sc.
1.

جایگاه تزیینات درهنرایران وبررسی نقوش هندسی درتزیینات دوره اسلامی


دانشگاه آزادواحدزنجان , دانشگاه آزادواحدزنجان, 1398/09/26 سخنرانی, Lecturer
2.

اندیشه های بسیج درقالب هنر


سازمان بسیج هنرمندان زنجان, سانزمان فرهنگی هنری شهرداری کارخانه کبریت زنج, 1395/12/17 خلاصه, Lecturer

ارائه ها و خلاصه ها

Farsi

1.

درتزیینات بکاررفته درمعماری دوره ایلخانی


Location: هنرتهران مرکز,
Date: 1396/8/15-Type : سخنرانی, Lecturer,
1.


نقاشی,نقش برجسته ،حجم,

Top