دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

نادر کاظمی

اطلاعات تماس
تلفن: 09143237173
آدرس: گروه میکروبیولوژی
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم پایه وپزشکی
1
درباره
آخرین به روزرسانی: 2031/06/03

1.

Ph.D


زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی, دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران, تهران, ایران, 1389
Thesis Title:بررسی اثرات برهم کنش نیکل ، سالیسیلیک اسید و نیتریک اکسید بر برخی از فرایندهای فیزیولوژیکی در گیاه کلزا
Supervisor:دکتر رمضانعلی خاوری نژاد و دکتر حمید فهیمی
2.

M.S


زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی, دانشگاه خوارزمی, تهران, ایران, 1382
Thesis Title:تاثیر برهم کنش سرب و کلسیم بر رشد و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه گوجه فرنگی
Supervisor:دکتر رمضانعلی خاوری نژاد
3.

B.Sc


زیست شناسی - علوم گیاهی, دانشگاه ارومیه, ارومیه, ایران, 1378

B.Sc

1.

بیوشیمی 2


1388-1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان,B.Sc.
2.

بیوشیمی 1


1388-1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان,B.Sc.
3.

زیست شناسی پرتوی


1388-1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان,B.Sc.
4.

زیست شناسی پیش دانشگاهی


1388-1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان,B.Sc.
5.

بیوتکنولوژی گیاهی


1388-1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان,B.Sc.
6.

فیزیولوژی گیاهی


1384-1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان,B.Sc.
7.

آز-بیوشیمی متابولیسم


1388-1398 آزمایشگاه بیوشیمی,B.Sc.
8.

آز-بیوشیمی ساختار


1388-1398 آزمایشگاه بیوشیمی,B.Sc.
9.

آز-مبانی فیزیولوژی گیاهی


1384-1398 آزمایشگاه زیست گیاهی,B.Sc.
10.

آز-مبانی گیاه شناسی


1384-1398 آزمایشگاه زیست گیاهی,B.Sc.
1.

اثرهای حفاظتی ملاتونین بر آسیب اکسیداتیو ناشی از تنش سرب در دانه رست های گلرنگ


Status: Completed, Executers: دکتر شهرام نامجویان, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس, Main Partners: دکتر نادر کاظمی- دکتر مهدی سیمائی, 1396-1398
2.

بررسی اثر برهم کنش سالیسیلیک اسید و سدیم نیتروپروساید بر رشد و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاهان گوجه فرنگی تحت تنش روی


Status: Completed, Executers: نادر کاظمی, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Main Partners: دکتر شهرام نامجویان - دکتر مهدی سیمائی, 1394-1395

مشاور

1.

تاثیر عصاره چای سبز بر میزان بیان ژن Claudin در رده سلولی آدنوکارسینومای معده(AGS)


فاطمه جعفری,
M.S, ژنتیک, 1396
2.

بررسی تاثیر عصاره زعفران ایرانی بر میزان بیان ژن HER2 در رده ی سلولی سرطانی آدنوکارسینومای معده(AGS)


سیده حمیده آذری خانقاه,
M.S, ژنتیک, 1396
3.

بررسی تاثیر خاصیت ضدسرطانی عصاره گزنه بر میزان بیان ژن HER2 در رده سلول های سرطانی معده(AGS)


هانیه اکبری محمودآبادی,
M.S, ژنتیک, 1396
4.

بررسی تاثیر عصاره میوه گیاه نسترن کوهی بر میزان بیان ژن HER2 در رده سلول سرطانی آدنوکارسینومای معده(AGS)


سمانه قهرمانی,
M.S, ژنتیک, 1396
5.

بررسی تاثیر خاصیت ضدسرطانی میوه گیاه نسترن کوهی بر میزان بیان ژن های Bax و Bcl2 در رده سلولی سرطانی آدنوکارسینومای معده(AGS)


معصومه دستوار,
M.S, ژنتیک, 1396
6.

بررسی تاثیر خاصیت ضدسرطانی عصاره گزنه بر میزان بیان ژن های Bax و Bcl2 در رده سلول های سرطانی معده(AGS)


رقیه شعبانی,
M.S, ژنتیک, 1396
7.

ارتباط چندشکلی ژن آنتاگونیست رسپتور اینترلوکین (IL-IRa) در اینترون 2 و سقط مکرر در جمعیت زنان شهر تهران


کاظم طهماسبی,
B.Sc, ژنتیک,
8.

بررسی اثرات ضدمیکروبی اسانس گیاه بابونه کبیربر باکتری اشریشیاکلی جدا شده از کاغذ توالت پوینت تو پوینت


نسیم علایی,
B.Sc, میکروبیولوژی, 1395

راهنما

1.

بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس و عصاره گیاهان پولک و خرفه بر استافیلوکوکوس اورئوس در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی


امین مرجانی,
M.S, میکروبیولوژی, 1395

مقالات

English

1.

Melatonin alleviates lead-induced oxidative damage in safflower (Carthamus tinctorius L.) seedlings


Authors: شهرام نامجویان-علی ابوالحسنی سورکی-نازلی الیاسی-نادر کاظمی-مهدی سیمائی
Ecotoxicology, Year. 2019, Number of Page:11
Download
2.

Effect of Saffron Extract on Expression of Bax and Bcl-2 Genes in Gastric Adenocarcinoma Cell line (AGS)


Authors: نادر کاظمی-صدف بیگی شهرستانی
Gene Cell Tissue, Vol.5, No.3, Year. 2018, Page:1-7,
Download
3.

Exogenous salicylic acid alleviates zinc-induced oxidative damage in tomato plants.


Authors: نادر کاظمی
Journal of Applied Biological Sciences, Vol.9, No.1, Page:47-53,
Download
4.

Effect of exogenous nitric oxide on alleviating nickel-induced oxidative stress in leaves of tomato plants.


Authors: نادر کاظمی
International Journal of AgriScience, Vol.2, No.9, Year. 2012, Page:799-809, Number of Page:11
Download
5.

Effect of exogenous salicylic acid and nitric oxide on lipid peroxidation and antioxidant enzyme activities in leaves of Brassica napus L. under nickel stress.


Authors: نادر کاظمی-رمضانعلی خاوری نژاد-حمید فهیمی-سارا سعادتمند-طاهر نژاد ستاری
Scientia Horticulturae, Vol.126, Year. 2010, Page:402-407,
Download

Farsi

1.

اثر سالیسیلیک اسید و سدیم نیترو پروساید بر رشد و محتوی عناصر ضروری گیاهچه‌های کلزای بهاره رقم PF تحت تنش نیکل


Authors: نادر کاظمی-رمضانعلی خاوری نژاد-طاهر نژاد ستاری
فصلنامه دانش نوین کشاورزی پایدار, Vol.جلد 8, No.شماره 2, Year. 1391, Page:45-56, Number of Page:12
Download
2.

تاثیر سالیسیلیک اسید برون زا بر پراکسیداسیون لیپید و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در برگ های گیاهان کلزا تحت تنش نیکل


Authors: نادر کاظمی-رمضانعلی خاوری نژاد-حمید فهیمی-سارا سعادتمند-طاهر نژاد ستاری
فصلنامه علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Vol.جلد 3, No.شماره 3, Year. 1389, Page:71-80, Number of Page:10
Download

ارائه ها و خلاصه ها

English

1.

The effect of sodium nitroprusside on some physiological and biochemical properties of canola (Brassica napus L.) under lead stress


Location: ذانشگاه مراغه,
Type : خلاصه, others,
2.

The effect of salicylic acid on physiological and biochemical responses of canola (Brassica napus L.) under salinity


Location: ذانشگاه مراغه,
Type : خلاصه, others,
3.

Effect of exogenous salicylic acid on alleviating lead-induced oxidative stress in leaves of spring canola plants


Location: ذانشگاه مراغه,
Type : خلاصه, others,
4.

Effect of salicylic acid on growth and essential elements’ content in spring canola plants under lead stress


Location: ذانشگاه مراغه,
Type : خلاصه, others,
5.

Study of bcl-2 expression level in gastric adenocarcinoma cells which treated with rosa canina l extract


Location: تهران-سالن همایش میلاد,
Type : خلاصه, others,
6.

Effect of Saffron Extract on Expression of Bax and Bcl-2 Genes in Gastric Adenocarcinoma Cell line (AGS)


Location: تهران- مرکز همایش های بین المللی امام خمینی (ره),
Type : خلاصه, Lecturer,

Farsi

1.

اثر سالیسیلیک اسید بر رشد و غلظت برخی عناصر غذایی در گیاهان ریحان تحت سمیت روی


Location: دانشگاه زنجان,
Type : خلاصه, others,
2.

اثر ساليسيليك اسيد بر کاهش تنش اکسيداتيو ناشی از سمیت روی در برگ های گياهان ریحان


Location: دانشگاه زنجان,
Type : خلاصه, others,
3.

تاثیر سدیم نیتروپروساید (SNP) بر کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از سرب در برگ های گیاهان گوجه فرنگی


Location: ذانشگاه تبریز,
Type : خلاصه, others,
4.

تاثير ساليسيليك اسيد برون زا برآسیب اکسیداتیو ناشی از تنش سرب در برگ های گیاهان گوجه فرنگی


Location: ذانشگاه تبریز,
Type : خلاصه, others,
5.

تاثیر نیتریک اکسید بر کاهش آسیب اکسیداتیو ناشی از تنش روی در گیاهان گوجه فرنگی


Location: دانشگاه تهران,
Type : خلاصه, others,
6.

اثرهای حفاظتی سدیم نیتروپروساید بر تنش اکسیداتیو ناشی از نیکل در برگ‌های گیاهان گوجه فرنگی


Location: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج,
Type : خلاصه, others,
7.

اثرهای برهم کنش سالیسیلیک اسید و نیتریک اکسید بر گیاهان گوجه فرنگی تحت تنش روی


Location: دانشگاه خوارزمی کرج,
Type : خلاصه, others,
8.

اثر های حفاظتی ساليسيليك اسيد بر آسیب اکسیداتیو ناشی از تنش روی در گیاهان گوجه فرنگی


Location: دانشگاه خوارزمی کرج,
Type : خلاصه, others,
9.

اثر سالیسیلیک اسید بر رشد، محتوی پرولین و عناصر ضروری گیاهان گوجه فرنگی تحت تنش روی


Location: دانشگاه خوارزمی کرج,
Type : خلاصه, others,
10.

تاثیر نیتریک اکسید بر کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از شوری در برگ های گیاهان کلزا


Location: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان,
Type : خلاصه, Lecturer,
11.

تاثیر سدیم نیتروپروساید (SNP) بر کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از نیکل در برگ های گیاهان کلزا


Location: دانشگاه شهید باهنر کرمان,
Type : خلاصه, others,
12.

تاثیر سالیسیلیک اسید بر رشد ، محتوی پرولین و عناصر معدنی در گیاهان گوجه فرنگی تحت تنش نیکل


Location: دانشگاه شهید باهنر کرمان,
Type : خلاصه, others,
13.

تاثير ساليسيليك اسيد برون زا برآسیب اکسیداتیو ناشی از تنش نیکل در برگ های گیاهان گوجه فرنگی


Location: دانشگاه شهید باهنر کرمان,
Type : خلاصه, Lecturer,
14.

اثرات حفاظتی سالیسیلیک اسید و نیتریک اکسید بر تنش اکسیداتیو ناشی از نیکل در برگ های گیاهان کلزا


Location: دانشگاه فردوسی مشهد,
Type : خلاصه, others,
15.

تاثیر بر هم کنش سرب و کلسیم بر میزان پراکسیداسیون لیپیدها و فعالیت پراکسیداز ریشه و برگ گیاه گوجه فرنگی


Location: دانشگاه بوعلی سینا همدان,
Type : خلاصه, others,
16.

اثرات برهم کنش سرب و کلسیم بر دستگاه فتوسنتزی گیاه گوجه فرنگی


Location: دانشگاه رازی کرمانشاه,
Type : خلاصه, Lecturer,
1.

اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور


1392, دانشگاه شهید مدنی آذربایجان,
1. بررسی اثرهای ضدمیکروبی عصاراه و اسانس گیاهان دارویی
2. بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
3. تاثیر تنش های مختلف غیر زیستی بر متابولیت های ثانویه گیاهان و استخراج آنها مثل آلکالوئیدها و فلاونوئیدها
4. تاثیر عوامل مختلف تنشی بر مواد موثره و پارامترهای فیزیولوژی گیاهان دارویی
5. تاثیر تنش فلزات سمی برروی گیاهان و بررسی عوامل تعدیل کننده این تنش
Top