دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

نادر کاظمی

اطلاعات تماس
تلفن: 09143237173
آدرس: گروه میکروبیولوژی
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم پایه وپزشکی
1
درباره