دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

فرهاد قره باغی

اطلاعات تماس
تلفن: 02433465080
فکس: 02433460463
مرتبه علمی
مربی
دانشکده
دانشکده برق وکامپیوتر
1
درباره
آخرین به روزرسانی: 1393/12/24

1.

ایجاد آرشیو سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان


Status: Running, Executers: دکتر مهدی افضلی, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, 1392-1394
2.

ارزیابی نرم افزارهای حسابداری با استفاده از سیستم های خبره فازی و ارائه مدلی جهت انتخاب نرم افزار بر اساس ویژگی های کسب و کار


Status: Running, Executers: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Main Partners: مرتضی رمضانی, 1392-1394
3.

تاثیر مدیر نرم افزاری برنامه نویس و مشتری بر کیفیت نرم افزار


Status: Completed, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, Location: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, 1386-1388
Top