دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

فرهاد قره باغی

اطلاعات تماس
تلفن: 02433465080
فکس: 02433460463
مرتبه علمی
مربی
دانشکده
دانشکده برق وکامپیوتر
1
درباره