دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

امیر نجفی

اطلاعات تماس
تلفن: 02433421002
فکس: 02433421002
آدرس: زنجان، خیابان معلم
مرتبه علمی
دانشیار
دانشکده
دانشکده برق وکامپیوتر
1
درباره