دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

محمدحسین نوری قیداری

اطلاعات تماس
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
1
درباره
آخرین به روزرسانی: 1409/12/15

1.

B.Sc


مهندسی آب, دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین, قزوین, ایران, 1382/3/30
Thesis Title:طراحی شبکه آبياری و زهکشی
Supervisor:دکتر شکوهی
2.

B.Sc


مهندسی منابع آب, دانشگاه تهران, تهران, ایران, 1385/3/31
Thesis Title:پيش بينی منطقه ای سيلاب و خشکسالی با روش های آماری نوين(توابع متعامد تجربی و روش گشتاورها)
Supervisor:دکتر مجید خلقی و دکتر هورفر
3.

B.Sc


مهندسي منابع آب و هیدرولوژی, علوم تحقیقات تهران, تهران, ایران, 1389/11/30
Thesis Title:برآورد حداکثر سیلاب محتمل به روش فرکتال برای حوضه آبریز سد بختیاری
Supervisor:دکتر صدقی و دکتر بابازاده

B.Sc

1.

هیدرولوژی آماری و پروژه


96/11/1-97/4/31 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان,B.Sc.
1.

برآورد سیلاب طرح به روش فرکتال


Status: Completed, Sponser: سازمان آب منطقه ای سیستان و بلوچستان, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, 1391/3/30-1393/3/30
2.

مدلسازی سه بعدی نشت از بدنه سد خاکی


Status: Completed, Sponser: سازمان آب منطقه ای سیستان و بلوچستان, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Main Partners: دکتر حامد سرورام, 1393/3/30-1395/3/30
Top