دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

پیمان نظریان

اطلاعات تماس
تلفن: 09122414620
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده برق وکامپیوتر
کامپیوتر
درباره
آخرین به روزرسانی: 2020/23/01

1.

Ph.D


Electrical Engineering, IAU-Science and Research Branch, Tehran, Iran, 2010
Thesis Title:Frequency domain system identification for fractional order systems
Supervisor:Prof. Mohammad Haeri
2.

M.Sc


• Electrical Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 1996
Thesis Title:Simulation & Implementaion of fuzzy control on glass security furnace
Supervisor:Prof. Alimohammad Ranjbar
3.

B.Sc


Electrical Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 1993
Thesis Title:Simulation of synchronous machine faults using MATLAB
Supervisor:Prof. Mehdi Ehsan
1.

پژوهشگر برتر


2018,

لوح تقدیر + هدیه

2.

پژوهشگر نمونه


2010,

لوح تقدیر + سکه طلا  از استاندار زنجان

3.

پژوهشگر نمونه


2007,

دریافت لوح تقدیر + سکه طلا  ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی

4.

مقاله منتخب


2004,

دریافت لوح تقدیر + سکه طلا  استاندار زنجان

5.

مقاله منتخب


2003,

جایزه سکه طلا  دومین گرد همائی سراسری ترانسفورماتور

6.

مقاله منتخب


2002,

لوح تقدیر  رئیس انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

7.

مقاله منتخب


2002,

لوح تقدیر  ریاست دانشگاه زنجان

B.Sc

1.

Electronic Circuits Lab


B.Sc.
2.

Electric Circuits Lab


B.Sc.
3.

Transformers


B.Sc.
4.

DC Electric Machines


B.Sc.
5.

Electric Machines


B.Sc.
6.

Electronic Measurment


B.Sc.
7.

Electronic Circuits


B.Sc.
8.

Electric Circuits


B.Sc.
9.

Linear Control Systems


B.Sc.
10.

Power System Analysis


B.Sc.

MSc & phD

1.

Power System Planning


MSc & phD .
2.

System Identification


MSc & phD .
3.

Power System Dynamics


MSc & phD .
4.

Modern Control


MSc & phD .
1.

کنترل تطبیقی مدل مرجع ربات سه محوره اسکارا مبتنی بر روش لیاپانوف


Status: Completed, Executers: پیمان نظریان, Sponser: دانشگاه آزاد واحد زنجان,
2.

انجام خدمات ممیزی انرژی در 20 صنعت بالای یک مگاوات - قرارداد شماره 86/216


Status: Completed, Executers: شرکت بهینه جویان, Sponser: شرکت برق منطقه ای زنجان, Main Partners: پیمان نظریان,
3.

ممیزی انرژی اجمالی 20 مشترک شرکت برق منطقه ای زنجان - قرارداد 85/185


Status: Completed, Executers: شرکت صنعت و انرژی ایرانیان, Sponser: شرکت برق منطقه ای زنجان, Main Partners: پیمان نظریان,
4.

نظارت بر پروژه بررسی علل سوختن ترانسهای نوتر شبکه برق زنجان - قرارداد 88/160


Status: Completed, Executers: پیمان نظریان, Sponser: شرکت برق منطقه ای زنجان,
5.

ممیزی انرژی پستهای فوق توزیع (31 پست فوق توزیع و انتقال) - قرارداد 90/102


Status: Completed, Executers: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, Sponser: شرکت برق منطقه ای زنجان, Main Partners: پیمان نظریان,
6.

ممیزی انرژی پستهای فوق توزیع (24 پست فوق توزیع و انتقال و ساختمان دیسپاچینگ) - قرارداد 88/174


Status: Completed, Executers: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, Sponser: شرکت برق منطقه ای زنجان, Main Partners: پیمان نظریان,
7.

استفاده از روش PSO در جایابی محل احداث پستهای فوق توزیع


Status: Completed, Executers: پیمان نظریان, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان,
8.

شبیه سازی روش کنترلی خطی سازی فیدبک در کوره های تشعشعی


Status: Completed, Executers: پیمان نظریان, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان,
9.

ممیزی انرژی مشترکین بزرگ صنعتی و ارائه راهکارهای بهینه سازی برای کاهش مصرف انرژی - قرارداد 88/187


Status: Completed, Executers: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, Sponser: شرکت برق منطقه ای زنجان, Main Partners: پیمان نظریان,
10.

نرم افزار تحلیل و ردیابی فلیکر مشترکین صنعتی سنگین - قرارداد 88/238


Status: Completed, Executers: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, Sponser: شرکت برق منطقه ای زنجان, Main Partners: پیمان نظریان,
11.

ساخت رله BRC


Status: Completed, Executers: بهرام پرسه, Sponser: شرکت برق منطقه ای زنجان, Main Partners: پیمان نظریان عادل حساس,
12.

• نرم افزارجامع مکانیزاسیون برنامه ریزی فنی و جایابی بهینه احداث پست فشار قوی


Status: Completed, Executers: پیمان نظریان, Sponser: شرکت برق منطقه ای زنجان,
13.

• بررسی رفتار اسکیم حفاظتی پستهای فوق توزیع و انتقال شرکت برق منطقه ای زنجان در مواجهه با خطای قطع تکفاز


Status: Completed, Executers: بهرام پرسه, Sponser: شرکت برق منطقه ای زنجان, Main Partners: پیمان نظریان,

مقالات

English

1.

Subtransmission Substation Emplacement using Lagrange Method


Authors:
WSEAS Transcationas on systems, Year. 2004,
2.

PSO Algorithm in Comparison with other Substation Emplacement Methods


Authors:
WSEAS Transactionas on power systems, Year. 2006,
3.

• Control of a Radiation Furnace under precise and uncertainty conditions


Authors:
WSEAS Transactions on Systems and Control, Year. 2009,

ارائه ها و خلاصه ها

Farsi

1.

راهکارهای مقابله با مشکلات هارمونیکی رکتیفایرها در صنایع روی


همایش روی
Location: زنجان,
Date: 2004-Type : پوستر,
2.

بررسي نقش عملكردمناسب سيستم حفاظت پست هاي فوق توزيع درجلوگيري ازسوختن ترانسفورماتورهاي زمين وارائه راهكارهاي لازم


PSC25
Location: تهران,
Date: 1389-Type : سخنرانی,
3.

Lyapunov Based Model Reference Adaptive Control of three link SCARA Robot


Location: Serbia,
Date: 2014-Type : سخنرانی, Lecturer,

English

1.

An Evolutionary-Analytical Method for Improving Convergence in 63/20 kV Substation Emplacement


SIMULATION, MODELLING AND OPTIMIZATION
Location: Portugal,
Date: 2006-
2.

Feedback Linearization Based Control of a Horizontal Radiative Furnace


International conference on ROCOM
Location: China,
Date: 2009-
3.

Identification of Fractional Order Model Structures Using Conversion of Infinite Terms of a Response to Finite Terms


ELECO2011
Location: Turkey,
Date: 2011-Type : Presentaion, Lecturer,
4.

Fuzzy Logic Controller Implementation for a Tempered Glass Furnace


ICMSCE2012
Location: Malaysia,
Date: 2012-Type : Presentaion, Lecturer,
1. Power System Planning
2. Energy Audit
3. Power Quality
4. System Identification
5. Fractional Order Systems
Top