.::.افتتاحیه دفتر استاندارد واستاندارد سازی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.::.

افتتاحیه دفتر استاندارد واستاندارد سازی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان برگزار شد.

تاریخ: 1395/09/03 - 17:34


افتتاحیه دفتر استاندارد واستاندارد سازی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

افتتاحیه دفتر استاندارد واستاندارد سازی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان برگزار شد.
 این جلسه با حضور کار گر زاده مدیر کل سازمان استاندارد استان زنجان و دکتر یداله رجایی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زنجان و سایر معاونت های دانشگاه در  ساختمان روزبه  سایت امام ره دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برگزار شد.
  در این جلسه کار گر زاده با اشاره به اهداف را اندازی این مرکز اظهار داشت: ارتقائ سطح آگاهی دستگاههای ذی ربط نسبت به استاندارد و ارکان استاندارد سازی نوین یکی از اهداف تشکیل این دفتر می باشد.
 وی افزود: تعامل موثر بین سازمان ملی استاندارد ایران و دستگاهها به منظور مشارکت موثر در تدوین استاندارهای ملی مرتبط در راستای افزایش پوشش استاندارد و بستر سازی مناسب یرای اجرایی شدن استاندارهای ملی در ساختار اجرایی وعملیاتی دستگاه ها نیز یکی دیگر از اهئاف تشکیل این دفتر می باشد.
کارگرزاده در ادامه  استفاده از توان علمی و پشتیانی دستگاه ها در زمینه اجرایی کردن ارکان استاندارد در سطح ملی، ترویج و آموزش استاندار سازی از پتانسیل این دفاتر در سطح استان دانست واضافه کرد:  ایجاد دفاتر استاندارد سازی در کنار دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاهها به منظور استفاده از زنجیره  صنعت و دانشگاه و استاندارد جهت هماهنگ نمودن خواسته های ایشان در تدوین استاندارد های ملی وبین المللی دایر می گردد.
وی با اشاره به اینکه افزایش آگاهی در زمینه مشارکت در تدوین استاندارد های بین المللی با این رویکرد انجام می پذیرد  که اعلام نظر در حوزه استاندارد های بین المللی به عنوان یک دغدغه ملی و در راستای منافع و مصالح وهمراستا با نقتضات دستگاه ذی ربط انجام پذیر گفت:ارتقاء دانش و فناوری با دسترسی آسان به دانش وتجربه بین المللی از طریق مشارکت دانشگاهها انجام می گیرد.
همچنین دکتر رجایی در ادامه این جلسه اظهار داشت:امیدواریم این دفتر بتواند به عنوان حلقه اتصل دانشگاه و اداره استاندارد و صنعت ایفای نقش کند
وی افزود: ترویج وآموزش استاندارد سازی با استفاده از ظرفیت دستگاهها استفاده از دانش وفناوری وجهت دهی پایان نامه های دانشجویی در مقطه کارشناسی ارشد ودکتری وتحقیقات آنها در زمینه استانداردهای ملی مفید وموثر خواهد بود.
وی بابیانی اینکه این دفاتر کمک شایانی به پژوهشگران خواهد کرد خاطر نشان کرد : ورود پژوهشگران واعضای هیات علمی به حوزه تدئوین استاندارد های پژوهشی در راستای پیشرفت وتعالی کشور واستان تاثیرات چشم گیری خواهد گذاشت.
برای دیدن تصاویر این دیدار بر روی لینک آلبوم تصاویر کلیک نمایید