.::.مشکل اساسی تولید کشور وابستگی به تکنولوژی وارداتی است.::.

هفته پژوهش

تاریخ: 1395/09/17 - 14:17


مشکل اساسی تولید کشور وابستگی به تکنولوژی وارداتی است

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد زنجان گفت: باید در نظر داشته باشیم مشکل اساسی تولید کشور وابستگی به تکنولوژی وارداتی است البته ن از این نظر که سایر کشورها بوسیله تحریم تولید است کشور ما را تحت تاثیر قرار می دهند بلکه از این حیث که در دنیای فناوری به سرعت و شدت در حال رشد است و تولیدات در کشور ما با یک دوره مشخص از فناوری در ایران شکل میگیرد.

دکتر احمد نقی لو به مناسبت هفته پژوهش در گفت و گو با خبرنگار زنجانم گفت:  برای ارزیابی ، رشد و عملکرد هرفعالیتی دو راه حل وجود دارد، یک راه مراجعه به شاخص ها و دیگری بر اساس تجربیات شخصی ، و مطمئنا شاخص های پژوهشی حال حاضر کشور قابل مقایسه با قبل نیست و این نشان از بهبود وضعیت پژوهشی کشور دارد .
وی بااشاره به تجربیات شخصی در حوزه پژوهش گفت:دو  مشکل اساسی در حوزه پژوهش وجود دارد اول در مورد اخلاق پژوهشی است که به علت نو و جدید بودن این فعالیت ها جای قوانین مقررات خالی است برای مثال اگر استاد یا دانشجویی تخلف پژوهشی انجام دهد بند قانونی مشخصی تحت عنوان سرقت ادبی و علمی در ایین نامه تخلفات وجود ندارد ولی این به این معنا نیست که با تخلف ها ی علمی برخورد نمی شود با این مثال من صرفا نمونه ای از کامل نبودن بستر فعالیت های پژوهی را عنوان کردم.
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد زنجان دومین عامل  را تقاضا محور نبودن پژوهش ها عنوان کرد و گفت:  به عبارتی پژوهش ها کاربردی نیست، پژوهش ها یا بنیانی است یا در صورت کاربردی بودن کاملا فرمایشی بگونه ای که بعضا مشاهده می شود که بجای طرح موضوع از طرف کارفرما، مجری طرح پژوهشی طرح موضوع پژوهش را پیشنهاد می دهد.

نقیلو در  خصوص مزیت های  تجاری سازی فناوری  برای اقتصاد مقاومتی کشور  اظهار داشت :  باید در نظر داشته باشیم مشکل اساسی تولید کشور وابستگی به تکنولوژی وارداتی است البته نه از این نظر که سایر کشورها  ،کشور ما را تحریم اقتصادی تحت تاثیر قرار می دهند بلکه از این حیث که در دنیا، فناوری به سرعت و شدت در حال رشد  و تولیداست در کشور ما به علت درونزا نبودن فناوری همیشه با رشد تکنولوژی تولیدات غیر رقابتی دارند و هرگونه تغییر در فناوری  و بروز رسانی فناوری مستلزم صرف هزینه و برگشت به نقطه شروع است.
وی گفت: تجاری سازی فناوری می تواند تکنولوژی تولید را بومی کرده و هزینه تغییر تکنولوژی را به حداقل برساند و صنعتی رقابت پذیر ایجاد نماید که این همان اقتصاد مقاومتی است.

این استاد دانشگاه گفت:  البته فراموش نکنیم که اساتید دانشگاه عرضه کننده خدمات پژوهشی هستند ، و هرنوع تقاضایی برای انجام فعالیت های پژوهشی کاربردی از طرف اساتید و دانشجویان به تقاضا محوری پژوهشی کمکی نخواهد کرد بلکه بهتر است این نیاز از طرف صنایع وسازمان ها ایجاد شود تا تقاضا محور بودن پژوهش بشکل واقعی محقق شود.