.::.منشور اخلاقی استادان ویژه مدرسین حق التدریس.::.

ویژه مدرسین حق التدریس دانشگاه های آزاد اسلامی استان زنجان

تاریخ: 1395/09/30 - 09:07


منشور اخلاقی استادان ویژه مدرسین حق التدریس

دومین  کارگاه منشور اخلاقی استادان ویژه مدرسین حق التدریس دانشگاه های آزاد اسلامی استان زنجان در مورخ 95/9/21  ساعت 14 در سالن شهید مطهری دانشکده علوم انسانی برگزار می گردد.

دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاههای آزاد اسلامی زنجان