.::.رونمایی از پهباد دانشگاه.::.

رونمایی از پهباد دانشگاه در مراسم هفته پژوهش

تاریخ: 1396/09/29 - 16:58


رونمایی از پهباد دانشگاه
گروه ساخت پهپاد فدک دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در سال نود و چهار  استارت ساخت پهپاد را  شروع نمود.
این پهپاد به وزن 24 از جنس کامپوزیت بوده و از لحاظ تحلیل سازه ای،  تست دینامیکی شده است.
پهپاد پیکره ای پهن داشته و دارای بال عقبگرد است. سقف پرواز این پرنده بطور متوسط حدود هفتاد متر بوده و شعاع مانور پانصد متر است.
این پرنده مراحل پایانی ساخت خود را طی کرده و با الصاق موتور جت تست نهایی خواهد شد. در این مقطع این پرنده تست های مختلف را با موتور پیستونی با موفقیت پشت سر گذاشته است

به مناسبت هفته پژوهش 28 آذر از این پروژه رونمایی شده و نمونه اولیه آن برای تستهای نهایی تحویل اداره فرودگاههای کشور خواهد شد.