.::.مسابقه مناظره دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.::.

مسابقه مناظره دانشجویی امروز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان برگزار میشود

تاریخ: 1397/01/28 - 11:28✅مسابقات مناظره دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان✅

موضوعات:
1⃣ریشه های اعتیاد با مشکلات اقتصادی عجین شده است

2⃣مهمترین عامل شکست پروژه های شهری در استان،عدم استفاده از مدیران بومی است
تاریخ برگزاری:۱۳۹۷/۱/۲۸
⏰زمان:               ۱۳:۳۰

محل برگزاری:دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان-سایت امام(ره)-دانشکده سهروردی-طبقه سوم سالن شهید مطهری

حضور برای عموم تماشاگران محترم آزاد است